Nieuws GBNED

De ICT Accountancy softwaregids 2018 is verschenen: veel aanbod voor ondersteuning klassieke kantoorfuncties

Plaatsingsdatum 07-11-2017
Berichtdatum 7 november 2017

Onderzoeksbureau GBNED heeft opnieuw het omvangrijke aanbod van standaard software voor de accountancy (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) in beeld gebracht via de "ICT Accountancy softwaregids 2018". Met ruim 100 softwareleveranciers die elk een of meer toepassingen leveren is het aanbod van software voor de accountancy omvangrijk te noemen.

In onderstaande tabel is het aantal softwarepakketten per toepassingsgebied in kaart gebracht met daarbij het verloop in het aanbod over 3 jaar.

Functioneel toepassingsgebied 2016 2017 2018
 Boekhoudsoftware 23 22  23 
 Scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 26 31  32 
 Salaris- en HRM-software 21 20  21 
 Managementrapportage nnb 18  15 
 Management dashboards 13  16  12 
 Jaarrekening software  13 13  13 
 Strategische software
 Data analyse 11 12 
 Fiscale aangiftesoftware IB+VpB
 Relatie- en digitaal dossierbeheer met ondersteuning  werkprogramma’s
 CRM (relatiebeheer) nnb  10 
 Urenregistratie- en declaratiesoftware 26  27  25 
 Procesanalysesoftware
 Pensioen-, actuariële- en financiële planning software
 Portalsoftware 12  14  15 
 Authenticatie, o.a. gericht op PKIoverheid 5
 Tools voor SBR/XBRL 5

(nnb: deze oplossingen zijn voor het eerst in de uitgave 2017 in kaart gebracht).

Enkele conclusies op basis van de ICT Accountancy softwaregids 2018 zijn:

  • De meeste softwareleveranciers focussen zich op klassieke kantoorfuncties binnen de accountancy met hun standaard software op het gebied van onder meer: online boekhouden, scannen-, herkennen en elektronische factuurverwerking en salarisadministratie. Ook het aanbod van uren- en declaratiesoftware is onveranderd groot. Dergelijke oplossingen gaan wel mee met hun tijd op het gebied van verdere digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling, zoals elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking op basis van UBL.
       
  • Het aanbod van standaard software ter ondersteuning van advisering door kantoren aan klanten is juist afgenomen. Het gaat dan om software voor managementrapportages, managementdashboards en strategische software (met al een beperkt aanbod). Zo blijkt ook uit bovenstaande tabel. Voor dit laatste zijn meerdere verklaringen aan te wijzen: 1) nu de recessie voorbij is hebben kantoren weer volop werk en lijkt de roep om vooral snel om te schakelen naar advieskantoor minder relevant. 2) steeds meer boekhoudsoftware biedt zelf functies als een management dashboard.
       
  • Voor het samenstellen (en deponeren) van jaarrekeningen lijkt het aanbod van standaard software op het eerste gezicht onveranderd. Maar schijn bedriegt, want als ingezoomd wordt op deze software zien we dat relatief weinig leveranciers van standaard jaarrekeningsoftware de jaarrekening middelgroot in combinatie met SBR Assurance ondersteunen. Dit laatste is een aandachtspunt voor accountantskantoren die dergelijke software overwegen en te maken hebben of krijgen met het regime "middelgroot" als het gaat om het deponeren van jaarrekeningen.

Softwarematrix
De gids bevat als hulpmiddel de softwarematrix, waarmee in één oogopslag duidelijk is in welke functionele toepassingsgebieden de software van de ruim 100 leveranciers wordt aangeboden.

De "ICT Accountancy softwaregids 2018" is gratis op te vragen via www.ictaccountancy.nl

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug