Nieuws GBNED

De complete gids elektronisch factureren 2018: elektronisch factureren vanuit de overheid aan ondernemers blijft achter

Plaatsingsdatum 25-04-2018
Berichtdatum 25 april 2018

De uitgave 2018 van “De complete gids elektronisch factureren” is verschenen met als belangrijke conclusie dat we in Nederland nu ruim tien jaar bezig zijn om elektronisch factureren in te voeren binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid (waaronder semi-overheid) en dat elektronisch facturen versturen vanuit diezelfde overheid en grote organisaties de nodige aandacht behoeft en nog niet op grote schaal van de grond lijkt gekomen.

Eind november 2011 is het Nationaal Multibelanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) opgericht om de adoptie van elektronisch factureren in Nederland te stimuleren en te faciliteren. Het NMBF komt voort uit het stakeholdersoverleg e-Factureren en de Expertgroep Awareness e-Factureren, dat al vanaf 2006 de belanghebbenden rond e-factureren bijeen bracht. Het resultaat is dat het merendeel van boekhoudsoftware voor het bedrijfsleven klaar is voor elektronisch factureren (uitgaand) en elektronische factuurverwerking (inkomend) en dat er talloze oplossingen voorhanden zijn om met name elektronische factuurverwerking, al dan niet als onderdeel van het purchase-to-pay proces, te ondersteunen. De rijksoverheid is volgens ons ook klaar voor elektronische factuurverwerking.

Ingegeven door de Europese richtlijn 2014/55/EU zal de overheid volgend jaar (2019) elektronische factuurverwerking op grote schaal ingevoerd hebben. Maar vanuit diezelfde overheid wordt nauwelijks elektronisch gefactureerd aan ondernemers, zodat deze ook optimaal kunnen profiteren van elektronisch factureren. En dat terwijl de meeste boekhoudsoftware, zoals hiervoor genoemd, er wel klaar voor is. Denk aan gemeentelijke heffingen en andere diensten die door de (semi)overheid in rekening gebracht worden aan ondernemers. Het is natuurlijk mooi als een ondernemer een factuur elektronisch kan versturen aan de overheid. Maar het levert diezelfde ondernemer geen enkel voordeel op t.o.v. de oudere werkwijze d.m.v. een digitale factuur in PDF-formaat.

Ook veel grote organisaties lopen niet echt hard als het gaat om elektronisch factureren (in UBL) aan hun klanten. Voor ons reden om “De complete gids elektronisch factureren” uit te breiden met het hoofdstuk “Voortgang elektronisch factureren in de praktijk” en dit jaar een speerpunt te maken van elektronisch factureren (in UBL) vanuit de overheid en grote organisaties. Het nieuwe hoofdstuk bevat nu drie voorbeelden van organisaties (zowel binnen de overheid als daarbuiten) die duidelijk klantgericht werken en hun klanten ook elektronische facturen aanbieden. Wij zijn benieuwd welke andere grote organisaties en (semi)overheden klantgericht werken ook hoog in het vaandel hebben staan en het voorbeeld van elektronisch factureren aan ondernemers volgen (of al ingevoerd hebben). Zodat de volgende uitgave van de gids een groot aantal praktijkvoorbeelden gaat bevatten.

Als onderzoeksbureau geloven wij al vele jaren in de voordelen die elektronisch factureren kan opleveren. Maar dan moeten alle betrokken partijen wel acte de présence geven. En dat laatste betekent niet alleen vergaderen en praten over elektronisch factureren, maar er daadwerkelijk mee aan de gang gaan. Met als resultaat:

  1. Meer elektronische facturen (in UBL) komen in omloop en daarmee kunnen onderliggende softwaresystemen verder geoptimaliseerd worden;
  2. Er is aantoonbare lastenvermindering voor ondernemers.

Via ons initiatief “UBL-AAN” gaan we binnenkort meer inzicht geven in de voortgang van het elektronisch versturen van facturen door grote organisaties en (semi)overheden in UBL-formaat.
De eerste vragen daartoe hebben we onlangs uitgezet in de markt.
Wie doet er mee?

Over de “Complete gids elektronisch factureren 2018”
De gids geeft uitgebreid inzicht in organisaties, standaarden en initiatieven rondom elektronisch factureren, zowel internationaal als in Nederland. Voor organisaties die aan de slag willen met elektronisch factureren, biedt het rapport uitgebreid inzicht in softwaretoepassingen op het gebied van elektronisch factureren en factuurverwerking. Tot slot bevat de gids conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de adoptie van elektronisch factureren in Nederland.

De complete gids elektronisch factureren 2018 telt ruim 180 pagina’s is nu gratis beschikbaar via www.softwarepakketten.nl/

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug