Nieuws GBNED

Managementreports en business intelligence (BI): een goed systeem laat de gebruiker zelf bepalen welke KPIs getoond worden

Plaatsingsdatum 25-05-2018
Berichtdatum 25 mei 2018

Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport “Managementreports en Business intelligence (BI)” gepubliceerd.

De begrippen “Business Intelligence” (BI), “Data-analyse” en “Management dashboard” worden als het gaat om aanbod van software soms door elkaar gebruikt. Voor dit rapport beschouwen we business Intelligence als een overkoepelend begrip en data-analyse en management dashboard als onderdeel daarvan. In het rapport wordt dit verder toegelicht.

Managementinformatie is er volop en met data-analyses als onderdeel van business Intelligence (BI) kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficiënt. Daarom hebben Management dashboards, eveneens als onderdeel van BI, veel belangstelling. Tot slot maakt cloud computing de informatie eenvoudiger toegankelijk.

Voor het rapport is de volgende indeling gehanteerd voor het in kaart brengen van oplossingen:

 1. Standaard oplossingen voor managementrapportages;
  De term “Managementreportage” wordt al decennia gebruikt. Al ruim voordat Business Intelligence (BI) haar intrede deed met begrippen als (management)dashboard en data-analyse. Voor dit rapport wordt met managementrapportage feitelijk alle interne financiële rapporten voor het management bedoeld. Voor zover deze rapportage valt onder “Management accounting”, oftewel interne rapportages.
     
 2. Standaard oplossingen management dashboards;
  Een dashboard kan beschouwd worden als een manier om big data, als onderdeel van BI, op een overzichtelijke en compacte manier weer te geven aan de gebruiker. Dashboards zijn ook bedoeld om de hiervoor genoemde managementrapportages in compacte vorm weer te geven. De informatie wordt veelal weergegeven in de vorm van KPI’s (Kritische prestatie indicatoren), waarbij een goed dashboardsysteem de gebruiker zelf laat bepalen welke KPI’s getoond worden.
     
 3. BI oplossingen voor data-analyse;
  BI wordt voor dit rapport aangeduid als “Het opvragen van informatie uit gegevenspakhuizen via specifieke applicaties”. Het gaat dan om op maat ontwikkelde data-analyses en dashboards. Bij BI komt ook de term “Big data” om de hoek kijken, hetgeen illustreert dat de omvang van data exponentieel toeneemt. Daartegenover neemt computercapaciteit ook toe en lijken de mogelijkheden om data te analyseren onbegrensd.

Complete rapport
Het complete rapport "Managementreports en Business intelligence (BI)" bestaat uit ruim 90 pagina’s en is gratis op te vragen.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug