Nieuws GBNED

Waarom is het ReferentieGrootboekschema (RGS) na 6 jaar nog niet van de grond gekomen: wij zochten het voor u uit

Plaatsingsdatum 02-09-2018
Berichtdatum 1 september 2018

Onderzoeksbureau GBNED heeft de afgelopen 2 maanden onderzoek gedaan naar de adoptiebalans van RGS. Met als belangrijke conclusie dat theorie en praktijk te ver uit elkaar staan om RGS te doen slagen.

Het initiatief voor het Referentie grootboekschema (RGS) is eind 2011 ontstaan. Het eerste werkdocument Referentie Grootboekschema dateert van 18 mei 2012. Inmiddels (zomer 2018) is RGS versie 3.0 alweer een tijdje een feit. Het gebruik van RGS in de praktijk lijkt na 6 jaar echter nauwelijks van de grond gekomen. De hamvraag is "wat gaat er mis met de introductie van RGS?". Om antwoord te krijgen op deze laatste vraag heeft onderzoeksbureau GBNED een enquête uitgezet onder gebruikers (accountants-, administratiekantoren en ondernemers) en onder leveranciers van boekhoud-, rapportage- en fiscale aangiftesoftware.

Conclusies:
Op basis van de antwoorden van beide enquêtes (gebruikers en softwareleveranciers) zijn wij tot de volgende conclusies gekomen wat betreft het niet van de grond komen van RGS na 6 jaar:

  1. Er zijn nauwelijks praktijkvoorbeelden over het gebruik van RGS. De NBA levert zowel de Voorzitter van de Expertgroep RGS, alsmede de voorzitter van de beheergroep RGS en de NOAB levert de voorzitter Taskforce Implementatie RGS. Maar volgens ons hebben beide organisaties RGS zelf ook niet in gebruik. Dat laatste is opmerkelijk te noemen omdat juist deze organisaties een voorbeeldfunctie hebben in het gebruik van RGS volgens ons. NOAB laat ons desgevraagd weten wel zelf met de voorbereidingen bezig te zijn om RGS op het secretariaat in te voeren. Op de officiële website van RGS staan weliswaar enkele interviews, sommigen ons inziens wat commercieel van aard, maar zonder het tonen van concrete praktijkvoorbeelden of instructies die potentiële gebruikers bij de hand nemen om RGS stap voor stap in te voeren. Beschikbaar stellen van praktijkvoorbeelden op basis waarvan de werking van RGS concreet aangetoond wordt op alle mogelijke fronten is volgens ons een must.
       
  2. Het aantal RGS-codes is inmiddels de 3.000 gepasseerd en op basis van het aangekondigde RGS 3.1 blijken het aantal RGS-codes nog verder toe te nemen. Er lijkt sprake van wildgroei. Ons advies is het aantal RGS-codes op een dermate niveau stellen dat dit voor de markt goed werkbaar is in de praktijk. Let daarbij op rekeningcodes voor de eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), BV, stichting en vereniging.
       
  3. Beheer van RGS laat te wensen over. Zo is het nog steeds niet goed duidelijk hoe om te gaan met extensies binnen RGS. Dat laatste leidt mede tot wildgroei van RGS-codes.
       
  4. De RGS-taxonomie is niet compleet, waardoor softwareleveranciers afhankelijk zijn van het Excel-tijdperk om bijvoorbeeld gebruik van filters aan te bieden aan cliënten. XML is de moedertaal van SBR maar, ondanks het feit dat RGS al sinds 2015 onderdeel is geworden van SBR, heeft RGS als basis nog steeds een Excel sheet die ons inziens niet meer van deze tijd is. Ons advies is ook om vanuit de RGS-beheerorganisatie per soort organisatie en/of branche RGS-schema’s beschikbaar te stellen via een of meerdere api's.

Onze belangrijkste aanbeveling is op korte termijn een uitgebreide onafhankelijke herijking van de oorspronkelijke doelstelling van RGS en van de staande (beheer)organisatie rondom RGS uit te voeren. Onafhankelijk van de direct betrokkenen bij de huidige SBR- en RGS organisatie. Dit laatste om zo objectief mogelijk een beeld te kunnen vormen zonder het risico van belangenverstrengeling. En een tweede aanbeveling is om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Dit laatste onder meer door RGS ontwikkelingen eerst te toetsen met echte praktijkvoorbeelden door zowel softwareleveranciers als gebruikers en pas definitief te maken als de uitkomst van de toets positief is.

Zo’n 15 softwareleveranciers en ruim 35 gebruikers hebben antwoord gegeven op de door ons gestelde vragen in de vorm van een enquête. Alle informatie en de uitgebreide resultaten van het “onderzoek naar de adoptie van het Referentie grootboekschema, 6 jaar na dato” is hier terug te vinden en via www.rgsready.nl.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.rgsready.nl

Terug