Boekhoudplaza.nl

Nieuws

Omslagcodes in RGS (ReferentieGrootboekSchema) verkeerd geïmplementeerd?

Plaatsingsdatum 21-08-2020
Berichtdatum 20 augustus 2020

Dat bij bepaalde RGS codes via de omslagslag verwezen kan worden naar een andere balansrubriek (zoals Kortlopende schulden in plaats van Liquide middelen) lijkt ons zinvol. Maar laten we dat dan alleen opgeven en geen extra rekeningen c.q. RGS-codes in het leven roepen. Dus bij de rekening bank (BLimBanRBa) bij de omslagcode verwijzen naar Kortlopende schulden via de omslagcode "BSch" of desnoods "BSchSak". Dan wordt de omslagcode gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Nu bevat het RGS-schema meer dan honderd overbodige rekeningen en dat aantal zal alleen maar toenemen.

RGS (versie 3.2) telt maar liefst 290 omslagcodes, hetzij op niveau 4, hetzij op niveau 5. Ook dat is niet echt consequent doorgevoerd.

Voor de tussenrekening(en) salarissen zijn binnen RGS zowel op niveau 4 als op 5 omslagcodes opgenomen.
Wanneer moet nu welke omslagcode gebruikt worden op welk niveau. Wie het weet mag het zeggen.

Ons advies:
Omslagcodes binnen RGS nog voor het uitkomen van de eerstvolgende versie (RGS 3.3) herstellen.

Naar het complete verhaal over omslagcodes binnen RGS.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug