Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Sortering toegelicht

Opgenomen vanaf RGS 3.0 door de RGS beheergroep met de volgende toelichting.

“Een en ander conform BMJ (Besluit Modellen Jaarrekening), welke voor een groot deel ook gehanteerd wordt in de SBR taxonomieën (NT en BT)”.

NT staat voor de Nederlandse Taxonomie en BT staat voor de Banken Taxonomie.

Tot RGS versie 3.0 werd het RGS referentienummer ingezet als sortering (c.q. indeling) conform een decimaal rekeningschema.

Prima natuurlijk om RGS output te kunnen sorteren conform de indeling van de jaarrekening. Maar om daarmee het RGS rerentienummer in de ban te doen vinden wij een onjuist besluit. Wij zien het RGS referentienummer bijvoorbeeld als de mogelijkheid om het RGS te kunnen inzetten als eigen decimaal rekeningschema. Sorteren conform de indeling van de jaarrekening en wellicht andere rapportages (winstaangifte IB en VPB, kredietrapportage, CBS opgaven, etc.) zien wij als een extra sorteermogelijkheid. Zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan een decimaal rekeningschema. 

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.