Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS Rapportages > Rapportages met van toepassing zijnde RGS-codes

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


Download gekozen rapportage
Winstaangifte IB
in CSV m.u.v. branchegericht.
[ 1 ] tot [ 95 ] van totaal [ 95 ] RGS codes
Naam rapportageregel RGS code Naam ZZP EZ BV Branche
Andere kosten fiscaal WBedDvv - Dotaties en vrijval voorzieningen J J J N.v.t.
Totaal passiva fiscaal BVrz - Voorzieningen J J J N.v.t.
Onderhoud overige materiƫle vaste activa fiscaal WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J N.v.t.
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J N.v.t.
Dotatie overige voorziening BVrzOvzVvgToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVheToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvoToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVucToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVwpToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVlcToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVirToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVidToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzJubToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzArbToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzOvzToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzLobToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzZoaToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzUhpToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzAgbToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVzaToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
Overige voorziening einde boekjaar BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud J J J N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen J N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen J J J N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
Overige voorzieningen fiscaal BVrzVvp - Voorziening voor pensioenen N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud J J J N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen J N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen J J J N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
Onttrekking overige voorziening BVrzOvzVvgVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVvgOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVheVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVheOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvoOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvoVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVucVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVucOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVwpOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVwpVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVlcVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVlcOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVirOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVirVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVidOvm - Overige mutatie voorziening deelneming N.v.t.
BVrzOvzVidOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVidVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzJubOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzJubVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzArbVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzArbOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzOvzOvm - Overige mutaties N.v.t.
BVrzOvzOvzOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzOvzVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzLobOnt - Onttrekking van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzLobVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzZoaVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzZoaOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzUhpOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzUhpVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzAgbVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzAgbOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVzaVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVzaOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
Totaal voorzieningen fiscaal BVrz - Voorzieningen J J J N.v.t.
Dotatie garantievoorziening BVrzOvzGarToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
Garantievoorziening fiscaal BVrzOvzGar - Garantievoorziening J J J N.v.t.
Garantievoorziening fiscaal einde boekjaar BVrzOvzGar - Garantievoorziening J J J N.v.t.
Onttrekking garantievoorziening BVrzOvzGarOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzGarVri - Vrijval van voorziening N.v.t.