Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSchOpaNaa ]

RGS code BSchOpaNaa
Rekeningnummer (decimaal) 17180
Referentienummer 1210200
Omschrijving (kort) Nog te betalen accountants- en advieskosten
Omschrijving lang Nog te betalen accountants- en advieskosten overlopende passiva
Hiƫrarchie BSch (16000) Kortlopende schulden
BSchOpa (17000) Overlopende passiva
Wiki uitleg RGS en Transitorische posten oftewel overlopende activa en passiva

Transitorische posten zijn boekingen die betrekking hebben op een andere (boekings)periode. Het principe hierachter is het werken met zuivere rekeningen, waarbij op elk gewenst moment inzicht is in de winst- en verliesrekening en dus het financiële resultaat van een onderneming. We hebben het dan over de boekhoudterm "permanence", hetgeen wil zeggen dat kosten en opbrengsten geboekt worden in de periodes waarop ze betrekking hebben. Bijvoorbeeld in januari vooruitbetaalde huur boeken die betrekking heeft op de maanden januari, februari en maart. Bij transitorische posten wordt ook wel gesproken van overlopende posten, onderverdeeld in overlopende activa en overlopende passiva.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering M.Q.V
Omslagcode BVorOvaVae
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Kortlopende schulden Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Kortlopende schulden Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Overlopende passiva Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva