Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Omslagcodes in RGS (ReferentieGrootboekSchema) niet optimaal geïmplementeerd

Plaatsingsdatum 22-08-2020
Berichtdatum 20 augustus 2020

Dat bij bepaalde RGS codes via de omslagslag verwezen kan worden naar een andere balansrubriek (zoals Kortlopende schulden in plaats van Liquide middelen) lijkt ons zinvol. Maar waarom is dat niet alleen opgeven in plaats van extra rekeningen c.q. RGS-codes in het leven te roepen. Dus bij de rekening bank (BLimBanRBa) bij de omslagcode verwijzen naar Kortlopende schulden via de omslagcode "BSch" of desnoods "BSchSak". Dan wordt de omslagcode gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Of is de huidige oplossing in RGS juist prima?

Even visueel gemaakt met een voorbeeld:

Rekening 1002 ABN Amro met RGS-code BLimBanRba (Rekening courant bank) en omslagcode BSch
Verwijst dus standaard naar BLim Liquide middelen 
En via de omslagcode naar BSch Kortlopende schulden.
Meer en moeilijker hoeft het niet te zijn.

Volgens ons een stuk eenvoudiger dan de huidige constructie in RGS, te weten:
BLim Liquide middelen (niveau 2)
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen (niveau 3)
BLimBanRba Rekening-courant bank (niveau 4)
BLimBanRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 (niveau 5) met omslagcode BSchSakRbaBg1
t/m
BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 (niveau 5) met omslagcode BSchSakRbaBg 5

EN
BSch Kortlopende schulden (niveau 2)
BSchSak Schulden aan banken (niveau 3)
BSchSakRba Rekening-courant bij kredietinstellingen (niveau 4)
BSchSakRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 (niveau 5) met omslagcode BLimBanRbaBg1
t/m
BSchSakRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 (niveau 5) met omslagcode BLimBanRbaBg5.

Waarbij onze rekening 1002 gekoppeld wordt aan BLimBanRbaBg1 of aan BSchSakRbaBg1?

Kunt u het nog volgen?

Een van de leden van de RGS beheergroep meldt op LinkedIN als argument voor deze complexe constructie:
"Heer Bottemanne er is ook nog zo iets als “vakinhoudelijke” uitgangspunten". Zie LinkedIN. Echter zonder onderbouwing.

RGS (versie 3.2) telt maar liefst 290 omslagcodes, hetzij op niveau 4, hetzij op niveau 5. Dat is niet consequent doorgevoerd volgens ons.

Voor de tussenrekening(en) salarissen zijn binnen RGS zowel op niveau 4 als op 5 omslagcodes opgenomen.
Wanneer moet nu welke omslagcode gebruikt worden op welk niveau. Wie het weet mag het zeggen.

Ons advies:
Dat de wijze waarop omslagcodes zijn geïmplementeerd binnen RGS niet aangepast kan worden zonder verregaande consequenties voor al bestaande RGS implementaties begrijpen we. De huidige implementatiewijze vragen we niet aan te passen. Wat we wel adviseren is de omslagcodes op niveau 4 en 5 nog eens goed door te nemen en waar nodig te corrigeren. Zoals bij de rekening bank op niveau 4. Nu wordt verplicht niveau 5 te gebruiken (zijnde mutaties) voor een eenvoudige bankrekening en dat is volgens ons niet de bedoeling van een RGS implementatie binnen het MKB. Verder adviseren we bij alle RGS codes met een omslagcode een duidelijke uitleg te geven met een voorbeeld wanneer deze te gebruiken (met name voor de tussenrekening(en) salarissen. En dat voor het uitkomen van de eerstvolgende versie (RGS 3.3).

Naar het complete verhaal over omslagcodes binnen RGS.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug