Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

RGS 3.6 is verwerkt in RGS MKB (05-02-2024)
De implementatie van RGS versie 3.6 in RGS MKB is een feit. Mooie uitbreidingen, maar ook nieuwe openstaande punten. Wie zijn verantwoordelijk voor de juistheid van RGS 3.6 en hoe zit het dan met de compliance. In elk geval zijn de nieuwe rekeningen en wijzigingen zo goed mogelijk verwerkt.

Artikel in Novak accountantsmagazine: de invloed van RGS (30-11-2023)
Standaarden zijn het fundament van de accountancysector. Zo ontstond in 2005 de Nederlandse Taxonomie (NT) in XBRL voor jaarrekeningen, de IB- en VPB-aangiftes en CBS-statistieken. Dit gebeurde onder de regie van het toenmalige Nederlandse Taxonomie Programma (NTP), dat enkele jaren later is omgedoopt tot de Standard Business Reporting (SBR) met een gelijknamig programma. Waarna RGS werd ontwikkeld. Wat is de invloed van dat systeem?

Alle RGS MKB rekeningnamen nu ook in het Engels beschikbaar (19-10-2023)
Na eerder een groot aantal rekeningnamen meer uniform te hebben gemaakt zijn nu alle RGS MKB groeps- en rekeningnamen voorzien van een Engelse naamgeving. Dit betreft feitelijk alle RGS MKB codes op niveau 2,3 en 4. Het tonen van de Engelse naamgeving per RGS code is per direct beschikbaar bij het opvragen van een specifieke RGS code.

Onderzoek gestart naar invoeren boekingsdimensies in RGS MKB (16-10-2023)
Vanuit Onderzoeksbureau GBNED is in het kader van RGS MKB een (concept)voorstel uitgewerkt voor het werken met boekingsdimensies. Het voorstel is dat in het RGS (MKB) schema aangegeven wordt dat met een of meer bepaalde boekingsdimensies gewerkt kan worden. Softwareleveranciers (denk aan boekhoud- en rapportagesoftware) gebruikers worden uitgenodigd het voorstel te beoordelen.

Auditfile financieel: zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware niet compleet (27-08-2023)
De XML Auditfile Financieel (verder te noemen XAF) is de eerste en meest gebruikte in een reeks Auditfiles. De Belastingdienst is grootgebruiker van de XAF voor controle doeleinden. Accountants- en administratiekantoren maken ook veelvuldig gebruik van de XAF voor rapportage- en analysedoeleinden. Zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware is de XAF lang niet altijd compleet.

Waarom maken we niet optimaal gebruik van RGS MKB als brug bij de vertaling van wet- en regelgeving naar de boekhouding? (25-06-2023)
In veel gevallen is het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete journaalposten in de boekhouding een vak apart en vereist naast kennis van (externe) verslaggeving ook gedegen boekhoudkundige kennis. Want als voorbeeld is het boeken van transitoria, voorafgaande journaalposten of onderhanden projecten in de boekhouding wat anders dan een alleen een of enkele posten met het eindresultaat opnemen in bijvoorbeeld een jaarrekening.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort Nieuws en blogs.