Boekhoudplaza.nl

RGS MKB

RGS is een omvangrijk rekeningschema met duizenden RGS-codes. 

RGS MKBDe doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema meer toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers. Dat doen we door een selectie te maken uit het omvangrijke RGS-schema, afgestemd op de beoogde doelgroep.

Onder de doelgroep MKB ondernemers verstaan we:

  1. Zelfstandigen zonder personeel; de zzp'er;
  2. De eenmanszaak en vennootschap onder firma (VOF);
  3. De besloten vennootschap (BV) in de categorie micro en klein (volgens de KvK-indeling).

Volgens ons hebben we daarmee een dekkingsgraad van zo'n 95% van alle ondernemingen in Nederland.
  

ZZP

Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) is inmiddels een decimaal rekeningschema beschikbaar op basis van RGS-codes. Dit schema is speciaal gemaakt in het kader van RGS MKB en wijkt daarmee af van de standaard ZZP selectie in het totale RGS-schema. De standaard ZZP selectie is wel als uitgangspunt gebruikt.

Een ieder kan opmerkingen en suggesties doorgeven om het RGS MKB rekeningschema voor ZZP te verbeteren. 
De planning is om 1 juni 2021 het schema als definitief te beschouwen om te gebruiken in de praktijk.
  

Eenmanszaak en VOF

Nadat het RGS MKB rekeningschema voor BV operationeel is wordt gewerkt aan het RGS MKB rekeningschema voor de Eenmanszaak en VOF.
  

BV

Zodra het RGS MKB rekeningschema voor ZZP definitief is wordt gestart met het RGS MKB rekeningschema voor de BV. Gericht op ondernemingen in de KvK categorie micro en klein.
 

Bepaalde boekhoudscenario's, die ook van toepassing zijn op RGS MKB, hebben we al uitgewerkt, zoals:

Zie voor alle boekhoudscenario's:
Wiki RGS in de boekhouding.
  

Rapport "RGS: uniform rekeningschema"
Een uitgebreid rapport over de rol, de werking en aandachtspunten van RGS. 
Gratis opvragen RGS rapport...
  

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...