Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS vaste activa en afschrijvingen

Plaatsingsdatum 15-11-2020
Berichtdatum 15 november 2020

Er is geen toelichting op de RGS-codes m.b.t. vaste activa en afschrijvingen. Een aantal codes spreken voor zich. Maar wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 'desinvestering' en 'afstoting'. En wat is een voorbeeldboeking van 'omrekeningsverschillen', 'overboekingen' en 'overige mutaties'?

Er is de brochure “Actuele kostprijs in de praktijk” (2017) gericht op vastgoed, uitgebracht door de NBA. De vraag is nu of de NBA bereid is om waar van toepassingen ook de onderliggende boekingen in de administratie uit te werken en de daarvoor van toepassing zijnde koppelingen met RGS. Zo wordt de brug van boekhouding naar rapportage gelegd. De belangrijkste vraag is waar de RGS codes m.b.t. actuele kostprijs gebruikt worden in de boekhouding. 

De vraag is nu hoe niveau 5 zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden? Bijvoorbeeld door alle RGS-codes op niveau 5 op te nemen in het grootboek zelf. Of door niveau 5 alleen te relateren aan de subadministratie “vaste activa en afschrijvingen” en zorgen dat mutaties vanuit deze subadministratie ook uitgewisseld worden met bijvoorbeeld rapportages? Nu worden vaak alleen de grootboeksaldi uitgewisseld met als gevolg aanvullende handmatige boekingen tijdens het uitwerken van de kolommenbalans.

Updates 6-4-2021)

  • De vraag is welke RGS-code gebruikt wordt voor HIR zichtbaar maken onder EV voor een vennootschap?
    De RGS-code "BEivFirHer" staat namelijk alleen vermeld als “Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen”.

Zie voor een uitgebreide specificatie de Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug