Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en subsidies in de boekhouding

Plaatsingsdatum 05-04-2021
Berichtdatum 5 april 2021

De volgende punten m.b.t. RGS en subsidies staan open:

 1. De rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" is aanwezig. Naast het Lage-inkomensvoordeel zijn er ook andere Loonkostensubsidies. Ons voorstel is de rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" aan te passen in "Loonkostensubsidie". Dus de aanduiding "LIV" weglaten.
     
 2. Het verschil tussen de rekeningen "Ontvangen restituties en subsidies" en "Overige ontvangen subsidies" is niet duidelijk.

  "Ontvangen restituties en subsidies" is daarbij op mutatieniveau 5 van RGS onderverdeeld naar:
  - Ontvangen loonsubsidies; wat is nu de relatie met de rekening "Loonkostensubsidie" als dekking voor de loonkosten?
  - Ontvangen afdrachtrestituties;
  - Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen.

  Het RGS referentienummer op niveau 4 (8207015) is hier gewoon doorgenummerd op niveau 5 (8207020, 8207030 en 8207040).
  Waarbij op niveau 4 onterecht een aanduiding als extensie "5" plaatsvindt? 

  "Overige ontvangen subsidies" is daarbij op mutatieniveau 5 van RGS onderverdeeld naar:
  - Subsidiebaten van rijksoverheden
  - Subsidiebaten van overheden
  - Subsidiebaten van overige overheden; wat is het verschil tussen overheden en overige overheden?
  - Subsidiebaten van de Europese Unie
  - Subsidiebaten van bedrijven, 
  - Subsidiebaten van private organisaties; wat is het verschil tussen bedrijven en private organisaties?
  - Subsidiebaten van overige private organisaties; wat is het verschil tussen private organisaties en overige private organisaies?

  Het referentienummer op niveau 4 (8207050) is hier op niveau 5 wel als extensie aangeduid door de reeks 8207050.1 t/m 8207050.7. 

 3. De boekingen rondom eventueel vooruit ontvangen subsidies zijn niet duidelijk in RGS. 

Zie ook Wiki RGS en subsidies in de boekhouding.
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug