Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en voorzieningen

Plaatsingsdatum 07-04-2021
Berichtdatum 7 april 2021

  1. De balansrekening "Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen" kent geen (tegen)rekening in de W&V-rekening. We zouden de rekening "Dotatie voorziening incourante handelsgoederen" verwachten of een soortgelijke rekening zoals "Afschrijvingskosten voorraad".
        
  2. De W&V-rekening "Dotatie voorziening dubieuze debiteuren" kent geen aparte aparte (tegen)rekening voor vrijval, zoals bij de andere voorzieningen wel het geval is.
        
  3. Opvallend is nog de RGS-code "Egalisatierekening", specifiek opgenomen voor Woningcorporaties. Daar hebben we verder geen aandacht aan besteed. Maar zou die rekening niet algemeen moeten zijn?

Zie voor toelichting Wiki RGS Voorzieningen en Egalisatiereserve.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug