Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en boeken van winst

Plaatsingsdatum 27-04-2021
Berichtdatum 26 april 2021

Geadviseerd wordt:

 1. De rekening 9xxxxx “Winstsaldo lopend boekjaar” (voor belastingen) toe voegen aan
  RGS.
  Zodat zowel voor zzp als BV de volgende boeking gemaakt kan worden:
  9xxxxx Winstsaldo lopend boekjaar
  Aan 0506020 Resultaat van het boekjaar. 
    
 2. 9104010 Mutatie Fiscale oudedagsreserve (C, moet D zijn?)
  Alleen behoudens als aangetoond is dat betreffende rekening in een ZZPboekhouding gebruikt wordt.

 3. 9999010 Netto resultaat NA belastingen.
  In ZZP-boekhouding deze rekening niet opnemen (zit nu nog in ZZP-filter RGS).

Zie Wiki RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding voor een nadere toelichting en specificatie.

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug