Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en deelnemingen

Plaatsingsdatum 28-04-2021
Berichtdatum 28 april 2021

(Bijgewerkt 22-7-2021)

Vorderingen kortlopend:
RC groepsmaatschappijen 1 t/m 5 is aanwezig op op niveau 4.
RC overige verbonden maatschappijen 1 t/m 5 is aanwezig op niveau 4.
RC participant / maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 t/m 5 is aanwezig op niveau 4.

Idem voor schulden kortlopend.

Bij deelnemingen, vorderingen langlopend en schulden langlopend is bovenstaande onderverdeling 1 t/m 5 niet aanwezig,

Bij rente groepsmaatschappijen, overige verbonden maatschappijen en deelnemingen is de onderverdeling 1 t/m 5 ook niet aanwezig, maar een onderverdeling naar binnenland en buitenland. 

Wat is hiervan de achterliggende gedachte? 

Op rekeningniveau (4) binnen RGS is geen rekening "Te vorderen dividend" aanwezig. Dan komen we terecht op mutatieniveau (5) binnen RGS. In dit laatste geval is te vorderen dividend opgenomen als mutatie onder de volgende rekeningen:

  • Rekening-courant groepsmaatschappij 1 (t/m 5); dus maximaal 5 rekeningen.
  • Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (t/m 5) kortlopend; eveneens maximaal 5 rekeningen. 
  • Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 (t/m 5); eveneens maximaal 5 rekeningen.

Door het ontbreken van de rekening "Te vorderen dividend" hebben wij bij bovenstaande boeking dan ook de rekening "Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1" als alternatief opgenomen.

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug