Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en deelnemingen

Plaatsingsdatum 28-04-2021
Berichtdatum 28 april 2021

Onder: "Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen" zijn de volgende rekening opgenomen:

  • WRedAirAwd (8410010) Resultaat deelnemingen (dividend);
  • WRedAirGrp (8410015); Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen;
  • WRedAirOvd (8410016) Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen.

Hier missen we feitelijk de onderverdeling naar: groepsmaatschappijen, overige verbonden maatschappijen en Overige deelnemingen, zoals bij de balans.

Op rekeningniveau (4) binnen RGS is geen rekening "Te vorderen dividend" aanwezig. Dan komen we terecht op mutatieniveau (5) binnen RGS. In dit laatste geval is te vorderen dividend opgenomen als mutatie onder de volgende rekeningen:

  • Rekening-courant groepsmaatschappij 1 (t/m 5); dus maximaal 5 rekeningen.
  • Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (t/m 5) kortlopend; eveneens maximaal 5 rekeningen. 
  • Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 (t/m 5); eveneens maximaal 5 rekeningen.

Door het ontbreken van de rekening "Te vorderen dividend" hebben wij bij bovenstaande boeking dan ook de rekening "Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1" als alternatief opgenomen.

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug