Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en fabrieksboekhouden

Plaatsingsdatum 09-07-2024
Berichtdatum 9 juli 2024

RGS kent de nodige rekeningen m.b.t. producerende bedrijven, al dan niet op voorraad en/of klantorder gericht. Hieronder scharen we ook dienstverlenende organisaties als het gaat om installatie-, onderhoud- en reparatie orders in de boekhouding.

Afgelopen 2 maanden (medio mei / juli 2024) is vanuit RGS MKB gewerkt om een aantal boekingsvoorbeelden op te nemen, zie met name:

 1. Productie op voorraad in de boekhouding;
 2. Productie op (klant)order in de boekhouding;
 3. RGS en werkorders voor installatie-, onderhoud en reparatie in de boekhouding.

Met elk meerdere boekingsvoorbeelden.

Uitgangspunt is om de voorcalculatie NIET apart op te nemen in de grootboekadministratie, Daarvoor gaan we uit van een volwaardige productie-administratie, al dan niet als onderdeel van een ERP-systeem.

RGS zelf kent al een aantal specifieke rekeningen m.b.t. productie, zoals:

 • BVrdGehVoo (30510); Voorraad grond- en hulpstoffen.
 • BVrdHalVoo (31010); Voorraad halffabrikaat.
 • BVrdGepVoo (31510); Voorraad gereed product.
 • BVrdOweVoo (32510); Voorraad onderhanden werk. Voor klantgerichte orders is er dan de rekening "Onderhanden projecten".
 • WKprKvgKvg (70053); Kosten van grond- en hulpstoffen.
 • WKprKvgVrv (70056); Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen.
 • WKprKvgPrv (70057); Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen.
 • WKprKvgKhn (70063); Kosten van halffabrikaten.

En nog een aantal andere rekeningen.

Maar we missen ook enkele essentiële rekeningen, zoals:

 1. We adviseren om de "Fabricagerekening" op te nemen in de standaard RGS. Deze rekening wordt dan in het decimaal rekeningschema van RGS MKB opgenomen in de 4-rubriek onder Kosten opgenomen worden, met tevens bovenliggende rekeninggroep op niveau 3. In theorieboeken kom je de rekening "fabricagekosten" veelal tegen in de 6-rubriek. Maar 1 of slechts enkele rekeningen voor een aparte rubriek lijkt ons niet zinvol.
     
 2. Binnen RGS ontbreekt een rekening "Kosten grondstoffen (en ander materiaal)" in de kostensfeer. 
  Binnen de kostencategorie "Exploitatie en machinekosten" zou een dergelijke rekening opgenomen kunnen worden.
   
 3. RGS kent geen aparte rekening voor doorberekende indirecte kosten.

 4. Onder "Kostprijs verkopen" zijn rekeningen opgenomen voor:
  - Kosten van materiaal (verbijzonderd naar grondstof, halffabrikaat en gereed product)
  - Kosten van personeel;
  - Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.
  - Kosten van rente en afschrijvingen.
  Maar bijvoorbeeld niet:
  - Kosten van materieel;
  - Opslag indirecte kosten;
  - Overige kosten.
  Waarom ontbreken deze rekeningen?

Per saldo gaat het om het toekennen van slechts enkele rekeningen binnen RGS.  

Ook valt ons een bijzondere naamgeving op, te weten:

 1. WKprInpInp (70301); Inkoopwaarde productiegoederen.
  Wij adviseren deze rekeningnaam aan te passen in "Kostprijswaarde productiegoederen".
  Productiegoederen worden niet ingekocht maar geproduceerd en opgenomen als voorraad tegen de kostprijs.
  Deze zelfde kostprijs wordt dan geboekt als kostprijs omzet bij verkoop van productiegoederen.

En tot slot nog het volgende:

 1. De rekening WKprKvgKhn (70063); luidt formeel "Kosten van halffabrikaten.ingekocht in het binnenland".
  Zo is er ook een rekening "Kosten van halffabrikaten.ingekocht in het buitenland".
  We hebben al eens eerder op opheldering gevraagd aan het SBR RGS project waarom deze onderverdeling, maar geen antwoord gekregen. 
  Ons advies is de rekening WKprKvgKhn (70063); qua omschrijving aan te passen in "Kosten van halffabrikaten"
   
 2. Voor de rekening WKprKvgKvg (70053). "Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen" geldt het volgende.
  Binnen RGS MKB hebben we die omschrijving inmiddels aangepasr in "Kosten van grond- en hulpstoffen". En de corresponderende rekening voor buitenland niet in gebruik.
    
Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug