Boekhoudplaza.nl

Begrippen > European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is een nadere uitwerking van de CSRD en geven regels voor de inrichtings- en openbaarmakingsvereisten van het duurzaamheidsverslag. Ze bevatten voorschriften en handvatten voor hoe het duurzaamheidsverslag eruit moet zien.

Nadere toelichting:

Een deel van de ESRS is gericht op alle ondernemingen (onafhankelijk van de sector waarin ze opereren) en worden 'sector agnostisch' ESRS genoemd. Daarnaast worden sectorspecifieke ESRS ontwikkeld. De sectorspecifieke ESRS bevatten vereisten voor  duurzaamheidsverslaggeving die passen bij de verschillende sectoren.

ESRS alle ondernemingen

De eerste set van ESRS’en die eind 2022 door EFRAG (advies) opgesteld zijn, is een geheel van twaalf standaarden die voor alle ondernemingen gelden die onder de CSRD vallen. Dit zijn de sector agnostische standaarden.

Deze twaalf ESRS’en worden onderverdeeld in:

 • Twee ‘cross-cutting' standards (ESRS 1+2);
 • Tien ‘topical' standards (E1 t/m E5, S1 t/m S4 en G1).
  Openbaarmakingsvereisten specifiek gerelateerd aan Environment, Social en Governance (ESG).

Cross-cutting standards
De twee 'cross-cutting' (algemene) standaarden zijn:

 1. ESRS 1 General requirements;
 2. ESRS 2 General disclosures; Vereist te publiceren gegevens.

Deze twee ‘cross cutting’ standaarden vormen de basis van het duurzaamheidsverslag en bevatten de ‘spelregels’ en openbaarmakingsvereisten voor het duurzaamheidsverslag van elke onderneming. 

Topical standards
De tien 'topical' standaarden zijn onderverdeeld naar:

Environment (Milieu):

 1. ESRS E1 Climate change (klimaatverandering); draft version november 2022.
  Zie ook Greenhouse Gas (GHG) Protocol: CO-2 footprint berekenen.
 2. ESRS E2 Pollution (vervuiling); draft version november 2022.
 3. ESRS E3 Water and marine resources (water bronnen);
 4. ESRS E4 Biodiversity and ecosystems (biodiversiteit en ecosystemen);
 5. ESRS E5 Resource use and circular economy (gebruik van hulpbronnen en hergebruik);

Elk van deze milieustandaarden bevat duurzaamheidsverslaggevingsvereisten voor o.a.

 1. Strategy (strategie);
 2. Implementation (implementatie);
 3. Metrics and targets (Prestatiemaatstaven).

Social (sociaal): 

 1. ESRS S1 Own Workforce (eigen personeel); draft version april 2022
 2. ESRS S2 Workers in value chain (werknemers in de keten);
 3. ESRS S3 Affected communities (getroffen gemeenschappen);
 4. ESRS S4 Customers & end -users (klanten en eindgebruikers);

Elk van deze sociale standaarden bevat duurzaamheidsverslaggevingsvereisten voor o.a. 

 1. Strategy (strategie);
 2. Implementation (implementatie);
 3. Metrics and targets (Prestatiemaatstaven).

Governance (bestuur):

 1. ESRS G1 Business conduct (zakelijk gedrag); 

Deze governance standaard bestaat uit de duurzaamheidsverslaggevingsvereisten voor:

 1. Corporate culture (bedrijfscultuur);
 2. Procurement management (inkoopbeheer);
 3. Prevention and detection of corruption/bribery (preventie en detectie van corruptie/omkoping);
 4. Confirmed incidents of corruption or briber (bevestigde incidenten van corruptie of omkoping);
 5. Engagement to exert political influence and lobbying activities (betrokkenheid bij het uitoefenen van politieke invloed en lobbyactiviteiten);
 6. Payment practices (betalingspraktijken);
   

ESRS sectorspecifiek

De tweede set ESRS’en die EFRAG vanaf 2023 ontwikkelt bevat sectorspecifieke standaarden. De sectorspecifieke standaarden worden in fases ontwikkeld. Op de website van EFRAG is de stand van zaken over de sectorspecifieke standaarden te vinden.
 

Overig

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) stelt de ontwerps-ESRS op en stuurt deze als advies naar de Europese Commissie. De Europese Commissie gebruikt het advies van EFRAG om te komen tot vaststelling van de definitieve ESRS als gedelegeerde EU-wetgeving.

Nederland participeert in de EFRAG via o.a. de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de Sociaal Economische Raad (SER).