Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en Onderhanden projecten

Plaatsingsdatum 05-05-2021
Berichtdatum 5 mei 2021

De "RGS casus onderhanden projecten" leidt tot een aantal openstaande punten en vragen. Zoals het ontbreken van een RGS-code "Winstopslag geactiveerde kosten OHW" op het rekeningniveau (4) binnen RGS. Is nu alleen aanwezig op mutatieniveau (5) en gekenmerkt voor de bouwsector.

De openstaande punten zijn als volgt:

 1. BProOnpGkn (3501010) “Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten”.
  Klopt deze laatste tekst “voor nog niet geleverde diensten”? OHW zijn veelal geleverde diensten die nog niet in rekening zijn gebracht.
    
 2. BProOnpGknWin (3501010.17) “Winstopslag geactiveerde kosten OHW” is alleen aanwezig op RGS mutatieniveau (5) en niet op het niveau van RGS rekening (4).

  We zouden graag de rekening “Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten” zien als aparte rekening op niveau 4. Dan blijft de winstopslag afzonderlijk zichtbaar, naast de projectkosten en gefactureerde termijnen.
    
 3. BProOnpGet (3501020) Gefactureerde termijnen; is voor de BTW onderverdeeld op niveau 5 van RGS. Terwijl de standaard omzetrekeningen op niveau 4 zijn onderverdeeld voor de BTW.
    
 4. BProOnpGkn (3501010) Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten. Is onderverdeeld naar (veel) mutaties (RGS niveau 5), onder andere:
  - Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten; - C
  - Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten

  Onderhanden projecten kent in de regel een volgende onderverdeling:
  a. Materiaal;
  b. Arbeidskosten;
  c. Werk derden; onderaanneming;
  d. Overige directe kosten;
  e. Indirecte kosten;
  f. Opslag AK.

  De vraag is waarom niet op niveau 4 (rekeningen) is gekozen voor een dergelijke onderverdeling.

  Onder de kostprijs komen we bijvoorbeeld wel tegen:
  - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland;
  - Kosten van personeel;
  - Kosten uitbesteed werk;
  - Andere externe kosten;
  (directe-, indirecte kosten en opslag AK is ook daar niet aanwezig).

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug