Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de verschillende bedrijfsvormen

RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)

Een Vennootschap onder Firma (vof) is een rechtsvorm waarin 1 of meerdere natuurlijke personen (zakenpartners) verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een onderneming. De samenwerkende eigenaren heten vennoten. Als vennoot kun je zelfs deelnemen in meerdere vof‘s. Een vof is te vergelijken met een eenmanszaak, waarbij er meerdere eigenaren (vennoten) zijn. Net als een eenmanszaak kan een vof personeel aannemen.
  

De vof en belastingen

Vof
Voor de btw en de loonheffingen (als sprake is van personeel) is de vof als geheel ondernemer.

Vennoten
Elke vennoot (die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet), is ondernemer voor de inkomstenbelasting.
   

Boekhouding

De boekhouding van een vof lijkt het meest op die van een eenmanszaak, met dien verstande dat voor elke vennoot aparte rekeningen zijn voor het eigen vermogen, veelal onderverdeeld in:

  • Ondernemingsvermogen;
    Voor de stille vennoten van een Commanditaire Vennootschap (CV), ook wel commanditaire vennoten genoemd, is er een aparte rekening "Commanditair kapitaal" van toepassing.

  • Privé opnames; (zie privé opnames en stortingen)
      
  • Privé stortingen; (zie privé opnames en stortingen)

Overeenkomend met een zzp'er en eenmanszaak. Maar nu dus verbijzonderd per vennoot.

Basisvorm
In de basis leidt bovenstaande tot aparte grootboekrekeningen per vennoot. Als het gaat om maximaal 5 vennoten wellicht een prima oplossing. Mede ervan uitgaande dat het aantal vennoten niet zal uitbreiden in de toekomst. 

Flexibele oplossing
Een flexibeler oplossing is iedere vennoot apart kunnen opgeven in de boekhouding als aparte boekingsdimensie. Desgewenst met daarbij behorende eigenschappen. Denk bij dit laatste aan de naam van de vennoot en percentage deelneming. Het maakt dan niet meer uit of er sprake is van 2 of zelfs 10 of meer vennoten. Bij het toevoegen van een vennoot hoeven dan niet ook nog eens handmatig een trits afzonderlijke grootboekrekeningen aangemaakt te worden. Betreffende grootboekrekeningen bevatten dan feitelijk de totaalsaldi van de vennoten tesamen en de aparte boekingsdimensie "vennoten" geeft inzicht in de saldi per vennoot, per (grootboek)rekening. Op deze wijze kan dan ook eenvoudig een balans en resultatenoverzicht per vennoot opgesteld worden door betreffende boekhoudsoftware. Evenals de uitwisseling van saldi per vennoot voor de inkomstenbelasting. 

Veel boekhoudpakketten beschikken over een kostenplaatsenadministratie. In de basis kunnen deze kostenplaatsen gebruikt worden als vennoten. Je moet dan wel per (grootboek)rekening, die betrekking heeft op vennoten, kunnen opgeven of het werken met kostenplaatsen van toepassing is, waarbij een kostenplaats verplicht ingevuld moet zijn. 
Deze oplossing is dan meteen te gebruiken voor een maatschap.
  

RGS

Binnen RGS is de basisvorm standaard aanwezig voor maximaal 5 vennoten.
Wellicht genoeg in de meeste gevallen, maar wel even in de gaten houden, want bij een 6e vennoot voldoet de huidige opzet van RGS niet meer. Deze zelfde beperking is van toepassing bij een maatschap.

De betreffende RGS-codes zijn als volgt:

Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen (firmant 1):
BEivKapOnd (05501), Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKapPrs (05503), Privé-stortingen
Voor privé-opnamen:
BEivKapPoc (05511); Privé-onttrekking contanten
BEivKapPng (05513); Privé-onttrekking in natura en goederen
BEivKapPbe (05515); Privé-belastingen
BEivKapPpr (05517); Privé-premies
BEivKapPro (05519); Privé opname (overig).

Eigen vermogen firmant 2:
BEivKa2Ond (05521), Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa2Prs (05523), Privé-stortingen
Voor privé-opnamen:
BEivKa2Poc (05531); Privé-onttrekking contanten
BEivKa2Png (05533); Privé-onttrekking in natura en goederen
BEivKa2Pbe (05535); Privé-belastingen
BEivKa2Ppr (05537); Privé-premies
BEivKa2Pro (05539); Privé opname (overig).

t/m
Eigen vermogen firmant 5:
BEivKa5Ond (05581), Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa5Prs (05583), Privé-stortingen
Voor privé-opnamen:
BEivKa5Poc (05591); Privé-onttrekking contanten
BEivKa5Png (05593); Privé-onttrekking in natura en goederen
BEivKa5Pbe (05595); Privé-belastingen
BEivKa5Ppr (05597); Privé-premies
BEivKa5Pro (05599); Privé opname (overig).

Dus telkens meerdere RGS-codes per vennoot met daarbij een verbijzondering voor privé-opnamen.

Zie ook Wiki RGS en Prive opnames en Prive stortingen.

Hiervoor is ook genoemd de aanwezigheid van een aparte kapitaalrekening voor de stille vennoten van een Commanditaire Vennootschap (CV). Binnen RGS is dat de volgende rekening:

  • Commanditair kapitaal BEivCokCok (05701)..
       

Bronnen:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.