Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS MKB Mutaties

RGS Dashboard > RGS MKB Mutaties

Vanaf datum Kies een datum
Sorteren
[ 1 ] tot [ 77 ] van totaal [ 77 ] RGS codes
Rekening Naam rekening ZZP EZ BV Uitgebreid Toelichting Mutatiedatum
4209060
WBedAeaNot
Notariskosten J (was N) Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 17:41:30
4209050
WBedAeaPda
Privé-gedeelte accountant J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 17:41:30
4208040
WBedAssSco
Schadevergoedingen ontvangen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 17:33:41
4202130
WBedEemHum
Huur machines J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 12:33:53
4202150
WBedEemBrm
Brandstof / energiekosten machines J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 12:33:53
4202260
WBedEemAme
Assurantiepremie machines en inventaris J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 12:33:53
4202110
WBedEemRom
Reparatie en onderhoud machines J (was N) J (was N) J (was N) In plaats van alleen onderhoud 29-06-2022 11:36:03
4202140
WBedEemOme
Onderhoud machines en installaties N (was J) N (was J) N (was J) Vervangen door Reparatie en onderhoud machines 29-06-2022 11:34:47
4206990
WBedKanDka
Doorberekende kantoorkosten J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 28-06-2022 14:29:45
4203990
WBedVkkDbv
Doorberekende verkoopkosten J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 28-06-2022 14:29:02
201030
BMvaTerCuh
Cumulatieve herwaarderingen J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:53:30
4106005
WAfsRvmBrt
Boekresultaat Terreinen J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:47:03
4102005
WAfsAmvAft
Afschrijvingen Terreinen J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:45:52
4101010
WAfsAivOek
Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:32:33
4001010
WPerLesSld
Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 15:48:03
3103020
BVrdGepVic
Gereed product, voorziening incourante gereed product J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:19:40
3102020
BVrdHalVic
Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:18:03
3002020
BVrdGehVic
Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:16:48
3001020
BVrdHanVic
Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:15:46
1230000
BSchDha
Uit te keren dividend aan houders van aandelen J (was N) Ontbrak in RGS MKB 23-06-2022 20:48:11
1231000
BSchDhaDha
Uit te keren dividend aan houders van aandelen J (was N) Ontbrak in RGS MKB 23-06-2022 20:48:11
1209070
BSchOvsTbd
Te betalen dividenduitkeringen N (was J) N (was J) 23-06-2022 20:47:29
1204060
BSchSalVab
Vakantiebonnen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 19:19:22
1103090
BVorOvrVrb
Vooruitbetalingen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 18:16:14
1210055
BSchOpaNbs
Nog te betalen servicekosten J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210070
BSchOpaNpr
Nog te betalen provisies J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210090
BSchOpaNve
Nog te betalen vergoedingen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210200
BSchOpaNaa
Nog te betalen accountants- en advieskosten J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210210
BSchOpaNad
Nog te betalen administratiekosten J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1104080
BVorOvaNtp
Nog te ontvangen provisies J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104100
BVorOvaNov
Nog te ontvangen vergoedingen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104210
BVorOvaVae
Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104220
BVorOvaVoa
Vooruitbetaalde administratiekosten J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104040
BVorOvaTor
Te ontvangen rente J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104075
BVorOvaErf
Vooruitbetaalde erfpacht J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1103160
BVorVbkVbk
Vorderingen uit hoofde van belastingen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 14:57:13
1103150
BVorVpkTto
Terug te ontvangen pensioenpremies J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 14:46:06
1103149
BVorVpk
Vorderingen uit hoofde van pensioenen J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 14:46:06
4210010
WBedAdlHef
Heffingen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 21-06-2022 10:39:11
1102060
BVorVbkTtb
Terug te vorderen overige belastingen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 21-06-2022 10:38:00
1208000
BSchBepOvb
Overige belastingen J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 21-06-2022 10:29:46
806149
BLasOdvOdv
Oudedagsverplichting J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 20-06-2022 18:26:55
806148
BLasOdv
Oudedagsverplichting J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 20-06-2022 18:26:55
1209032
BSchSakRbc
Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B J (was N) J (was N) J (was N) Uitbreiding van aantal bankrekeningen naar 3 20-06-2022 13:54:53
1209031
BSchSakRbb
Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A J (was N) J (was N) J (was N) Uitbreiding van aantal bankrekeningen naar 3 20-06-2022 13:54:53
1002012
BLimBanRbc
Rekening-courant bank- Naam B J (was N) J (was N) J (was N) Bankrekeningen uitgebreid naar 3 20-06-2022 13:51:45
1002011
BLimBanRbb
Rekening-courant bank- Naam A J (was N) J (was N) J (was N) Bankrekeningen uitgebreid naar 3 20-06-2022 13:51:45
4203160
WBedVkkDvd
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren J (was N) Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 16:00:46
4203190
WBedVkkVgv
Vrijval garantievoorziening J (was N) J (was N) Correctie in RGS-MKB 17-06-2022 14:47:19
4203180
WBedVkkDog
Dotatie garantievoorziening J (was N) J (was N) Correctie in RGS-MKB 17-06-2022 14:46:51
4012160
WBedOvpVva
Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:21:23
4012140
WBedOvpDoa
Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:20:45
704191
BVrzOvzVza
Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:11:51
704040
BVrzOvzVuc
Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:08:18
704020
BVrzOvzVhe
Voorziening voor herstelkosten J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB balans 17-06-2022 12:24:36
509070
BEivCokCok
Commanditair kapitaal J (was N) J (was N) Opgenomen voor CV vorm bij een VOF 17-06-2022 11:43:03
509069
BEivCok
Commanditair kapitaal J (was N) J (was N) Opgenomen voor CV vorm bij een VOF 17-06-2022 11:43:03
309125
BFvaOvrHvc
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 10:28:49
309120
BFvaOvrVoa
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 10:27:10
8207050
WOvbOrsOsu
Overige ontvangen subsidies J (was N) J (was N) J (was N) Geen toelichting 16-06-2022 21:16:51
309019
BFvaOvrTsc
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) J (was N) J (was N) J (was N) Geen toelichting 16-06-2022 21:16:06
102030
BIvaKooCuh
Cumulatieve herwaarderingen J (was N) J (was N) Vanwege uitwerken Herwaardering 16-06-2022 18:03:34
106030
BIvaCevCuh
Cumulatieve herwaarderingen J (was N) J (was N) Vanwege uitwerking Wiki RGS en Herwaardering 16-06-2022 17:54:50
1210010
BSchOpaNto
Nog te ontvangen facturen N (was J) Van uitgebreid naar standaard MKB 02-06-2022 21:10:09
4206140
WBedKanRok
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris J (was N) J (was N) J (was N) Toegevoegd aan RGS MKB 02-06-2022 20:54:25
4010000
WBedWkrWkv
Werkkosten geen of vrijgesteld loon J (was N) J (was N) Vanwege loonjournaalpost 31-05-2022 10:39:29
4006000
WBedWkrWkg
Werkkosten gericht vrijgesteld J (was N) J (was N) Vanwege loonjournaalpost 31-05-2022 10:39:11
309009
BFvaOvrTsl
Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) J (was N) Als uitgebreid aangemerkt, net als bovenliggend niveau 15-05-2022 12:48:00
509040
BEivKapProPrg
Privé-verbruik goederen J (was N) Vanwege specificatie Prive onttrekkingen 10-05-2022 09:57:59
504070
BEivWerRed
Wettelijke reserve deelnemingen J (was N) Als uitgebreid aangemerkt, net als andere RGS-codes MKB m.b.t. deelnemingen 19-04-2022 11:14:54
3501070
BProOnpWin
Winstopslag onderhanden projecten J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Winstopslag nu aanwezig op RGS niveau 4. 25-02-2022 09:41:02
1204130
BSchSalOsf
Te betalen overige sociale fondsen J (was N) J (was N) Op verzoek RGS MKB opgenomen 24-02-2022 20:26:20
1204120
BSchSalGra
Gratificaties J (was N) J (was N) Op verzoek RGS MKB opgenomen 24-02-2022 20:24:01
8002035
WOmzNohMai
Margeinkopen N (was J) N (was J) N (was J) N (was J) Sinds RGS 3.4 is deze rekening niet meer in gebruik (verplaatst naar kostprijs verkopen) 19-02-2022 19:06:22
7005040
WKprInhMai
Margeinkopen J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Margeinkopen is in RGS 3.4 verplaatst van omzet naar kostprijs 19-02-2022 18:55:23
9999100
WNerKap
Nettoresultaat (EZ-VOF) J (was N) J (was N) Netto resultaat toegewezen aan RGS MKB ZZP en EZ/VOF 12-02-2022 19:00:40
9999110
WNerKapKap
Netto resultaat (EZ-VOF) J (was N) J (was N) Netto resultaat toegewezen aan RGS MKB ZZP en EZ/VOF 12-02-2022 19:00:40