Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS MKB Mutaties

RGS Dashboard > RGS MKB Mutaties

Vanaf datum Kies een datum
Sorteren
[ 1 ] tot [ 180 ] van totaal [ 180 ] RGS codes
Rekening Naam rekening ZZP EZ BV SVC Uitgebr Toelichting Mutatiedatum
4004009
WPerOluOlp
Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 19-11-2022 16:41:17
4004008
WPerOlu
Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 19-11-2022 16:41:17
4001060
WPerLesOnr
Onregelmatigheidstoeslag N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 19-11-2022 16:40:38
4001050
WPerLesOwe
Overwerk N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 19-11-2022 16:40:14
4001030
WPerLesTep
Tantièmes en provisie N J was N J was N J was N N Zat wel in balans, nu ook in W&V 19-11-2022 16:37:32
4001090
WPerLesGra
Gratificaties N J was N J was N J was N N Zat wel in balans, nu ook in W&V 19-11-2022 16:37:32
1209010
BSchOvsSaa
Schulden aan aandeelhouders N J J N was J N Niet bij stichtingen en verenigingen 05-09-2022 13:51:06
1103143
BVorOvrRca
Rekening-courant aandeelhouders N N J N was J N Niet bij stichtingen en verenigingen 05-09-2022 13:50:48
8401060
WOvtRofRva
Rentebaten vorderingen op aandeelhouders N N J J J was N Niet bij stichtingen en verenigingen 05-09-2022 13:50:18
8404130
WFbeRlsRsa
Rentelasten schulden aan aandeelhouders N N J N was J N Niet bij stichtingen en verenigingen 05-09-2022 13:49:57
8207050
WOvbOrsOsu
Overige ontvangen subsidies N was J N was J N was J J J Alleen voor stichtingen en verenigingen 04-09-2022 17:22:53
90
WNer
Nettoresultaat N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:48:17
9999000
WNerNew
Nettoresultaat na belastingen (B.V.) N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:48:17
9999010
WNerNewNew
Netto resultaat na belastingen (B.V.) N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:48:17
8404080
WFbeRlsRgi
Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:47:19
8402090
WFbeRlmRva
Rentebaten vorderingen op aandeelhouders N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:46:41
8402030
WFbeRlmRgi
Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:46:12
8005040
WOmzOitOvd
Omzet verkopen aan andere deelnemingen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:45:30
8005020
WOmzOitOvg
Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:45:30
8005010
WOmzOitOit
Omzet intercompany transacties N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:45:30
8005000
WOmzOit
Netto-omzet intercompany transacties N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:45:30
4101070
WAfsAivGoo
Afschrijvingen goodwill - fiscaal aftrekbaar J J J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:44:44
4101010
WAfsAivOek
Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:44:44
1231000
BSchDhaDha
Uit te keren dividend aan houders van aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:43:00
1230000
BSchDha
Uit te keren dividend aan houders van aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:43:00
1208110
BSchSagSg1
Schuld aan groepsmaatschappij 1 N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:42:28
1208100
BSchSag
Schulden aan groepsmaatschappijen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:42:28
1103129
BVorVao
Van aandeelhouders opgevraagde stortingen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:41:53
1103130
BVorVaoNtv
Nog te verrichten stortingen op aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:41:53
1102040
BVorVbkTtv
Terug te vorderen Dividendbelasting N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:40:57
1102050
BVorVbkInd
Ingehouden dividendbelasting N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:40:57
806148
BLasOdv
Oudedagsverplichting N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:39:48
806149
BLasOdvOdv
Oudedagsverplichting N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:39:48
806010
BLasSagHoo
Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:39:05
806009
BLasSag
Schulden aan groepsmaatschappijen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:39:05
806015
BLasSagAfl
Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:39:05
705015
BLasNegCbd
Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht J J J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:38:35
705010
BLasNegBrw
Bruto waarde J J J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:38:35
705000
BLasNeg
Negatieve goodwill J J J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:38:35
510050
BEivOkcKeg
Kosten egalisatiereserve fiscaal N N J N was J N Weg SCV 20-08-2022 20:37:38
509079
BEivOkc
Overige kapitaalcomponenten N N J N was J N Weg SCV 20-08-2022 20:37:38
504000
BEivWer
Wettelijke reserves N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:36:47
504070
BEivWerRed
Wettelijke reserve deelnemingen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:36:47
504060
BEivWerRgk
Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:36:47
504050
BEivWerRvg
Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:36:47
501010
BEivGokGea
Normale aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:34:52
501000
BEivGok
Aandelenkapitaal N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:34:52
309125
BFvaOvrHvc
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:34:03
309025
BFvaOvrHva
Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:33:29
305000
BFvaVog
Vorderingen op groepsmaatschappijen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:32:38
305010
BFvaVogVgl
Verkrijgingsprijs N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:32:38
301000
BFvaDig
Deelnemingen in groepsmaatschappijen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:32:06
301010
BFvaDigNev
Verkrijgingsprijs N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:32:06
301030
BFvaDigCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:32:06
107020
BIvaGooCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J J J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:31:03
107000
BIvaGoo
Goodwill J J J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:31:03
107010
BIvaGooVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:31:03
101020
BIvaKouCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:30:01
101010
BIvaKouVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:30:01
101000
BIvaKou
Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:30:01
502000
BEivAgi
Agio N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:28:39
502010
BEivAgiAgi
Agioreserve N N J N was J N Weg SVC 20-08-2022 20:28:39
401020
BEffAanAnb
Aandelen niet beursgenoteerd N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:28:02
401010
BEffAanAbe
Aandelen beursgenoteerd N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:28:02
401000
BEffAan
Aandelen N N J N was J J Weg SVC 20-08-2022 20:28:02
8405110
WWfaBwvTwe
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten N N J was N J J was N O.b.v. Wiki RGS en Effecten 03-08-2022 22:21:33
8005000
WOmzOit
Netto-omzet intercompany transacties N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 12-07-2022 19:56:15
8005020
WOmzOitOvg
Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 12-07-2022 19:56:15
8005010
WOmzOitOit
Omzet intercompany transacties N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 12-07-2022 19:56:15
8005040
WOmzOitOvd
Omzet verkopen aan andere deelnemingen N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 12-07-2022 19:56:15
9101020
WBelBgrBuv
Belastingen uit voorgaande boekjaren N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 15:56:18
8516100
WFbeEmkEmk
Emissiekosten N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 15:37:46
8516000
WFbeEmk
Emissiekosten N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 15:37:46
8206000
WOvbVez
Verzekeringsuitkeringen N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 14:20:28
8206010
WOvbVezUib
Uitkering bedrijfsschadeverzekering N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 14:20:28
8206020
WOvbVezOvu
Overige verzekeringsuitkeringen N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 14:20:28
8006000
WOmzKeb
Kortingen, bonussen en provisies N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 13:56:34
8006010
WOmzKebVek
Verleende kortingen N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 13:56:34
8006020
WOmzKebOmz
Omzetbonificaties N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 13:56:34
8006030
WOmzKebPrv
Provisies N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 13:56:34
8004070
WOmzNooOnw
Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 13:52:12
8004020
WOmzNooNdy
Opbrengsten uit royalty's J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 10-07-2022 13:47:15
8402190
WFbeRlmInc
Rentebaten incasso J was N J was N J was N J N Vanwege AWA ook in RGS MKB 08-07-2022 20:19:28
4203090
WBedVkkVrk
Vrachtkosten J was N J J J N Vanwege AWA ook voor ZZP 08-07-2022 20:05:46
4203040
WBedVkkRel
Relatiegeschenken J was N J J J N Vanwege AWA ook voor ZZP 08-07-2022 20:04:39
4203020
WBedVkkKos
Kosten sponsoring J was N J J J N Vanwege AWA ook voor ZZP 08-07-2022 20:03:56
4203100
WBedVkkInc
Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten J was N J J J N Vanwege AWA ook voor ZZP 08-07-2022 20:03:11
4203150
WBedVkkFra
Franchisekosten J was N J was N J was N J J was N Vanwege AWA ook in RGS MKB en uitgebreid 08-07-2022 20:00:41
4203030
WBedVkkBeu
Beurskosten J was N J was N J was N J N Vanwege AWA ook in RGS MKB 08-07-2022 19:57:10
7006030
WKprInpPrv
Prijsverschillen inkoop productiegoederen J was N J J J J Vanwege AWA ook in ZZP 08-07-2022 17:52:09
7006020
WKprInpVrv
Voorraadverschillen productiegoederen J was N J J J J Vanwege AWA ook in ZZP 08-07-2022 17:52:09
7006010
WKprInpInp
Inkoopwaarde productiegoederen J was N J J J N Vanwege AWA ook in ZZP 08-07-2022 17:52:09
1103060
BVorTskTvs
Te vorderen overige subsidies J was N J J J J was N Vanwege AWA ook in RGS MKB en uitgebreid 08-07-2022 17:45:05
1103050
BVorTskTls
Te vorderen loonsubsidie N J J J J was N Vanwege AWA ook in RGS MKB en uitgebreid 08-07-2022 17:45:05
1103040
BVorTskTos
Te vorderen overheidssubsidies J was N J J J J was N Vanwege AWA ook in RGS MKB en uitgebreid 08-07-2022 17:45:05
1103039
BVorTsk
Te vorderen subsidies J was N J J J J was N Vanwege AWA ook in RGS MKB en uitgebreid 08-07-2022 17:45:05
1209100
BSchOvsSuv
Terugbetaling subsidies J was N J J J J was N Vanwege AWA ook in RGS MKB en uitgebreid 08-07-2022 17:42:45
8207000
WOvbOrs
Subsidiebaten J was N J J J J I.v.m. AWA ook voor ZZP 08-07-2022 17:41:46
8207010
WOvbOrsOel
Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies J was N J J J J I.v.m. AWA ook voor ZZP 08-07-2022 17:41:46
8207015
WOvbOrsOre
Ontvangen restituties en subsidies J was N J J J J I.v.m. AWA ook voor ZZP 08-07-2022 17:41:46
8207050
WOvbOrsOsu
Overige ontvangen subsidies J was N N N J J I.v.m. AWA ook voor ZZP 08-07-2022 17:41:46
8403010
WFbeRlmRbb
Rentebaten belastingen J was N J J J N O.b.v. AWA ook voor ZZP 08-07-2022 17:10:09
1205010
BSchBepBtwVoo
5b. Voorbelasting J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 06-07-2022 07:46:05
4209050
WBedAeaPda
Privé-gedeelte accountant J was N J was N N N N Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 17:41:30
4209060
WBedAeaNot
Notariskosten N N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 17:41:30
4208040
WBedAssSco
Schadevergoedingen ontvangen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 17:33:41
4202260
WBedEemAme
Assurantiepremie machines en inventaris J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 12:33:53
4202150
WBedEemBrm
Brandstof / energiekosten machines N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 12:33:53
4202130
WBedEemHum
Huur machines J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 29-06-2022 12:33:53
4202110
WBedEemRom
Reparatie en onderhoud machines J was N J was N J was N J N In plaats van alleen onderhoud 29-06-2022 11:36:03
4202140
WBedEemOme
Onderhoud machines en installaties N was J N was J N was J N N Vervangen door Reparatie en onderhoud machines 29-06-2022 11:34:47
4206990
WBedKanDka
Doorberekende kantoorkosten J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 28-06-2022 14:29:45
4203990
WBedVkkDbv
Doorberekende verkoopkosten J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 28-06-2022 14:29:02
201030
BMvaTerCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:53:30
4106005
WAfsRvmBrt
Boekresultaat Terreinen J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:47:03
4102005
WAfsAmvAft
Afschrijvingen Terreinen J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:45:52
4101010
WAfsAivOek
Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen N N J was N N N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 18:32:33
4001010
WPerLesSld
Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 15:48:03
3103020
BVrdGepVic
Gereed product, voorziening incourante gereed product N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:19:40
3102020
BVrdHalVic
Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:18:03
3002020
BVrdGehVic
Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:16:48
3001020
BVrdHanVic
Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 24-06-2022 12:15:46
1231000
BSchDhaDha
Uit te keren dividend aan houders van aandelen N N J was N N N Ontbrak in RGS MKB 23-06-2022 20:48:11
1230000
BSchDha
Uit te keren dividend aan houders van aandelen N N J was N N N Ontbrak in RGS MKB 23-06-2022 20:48:11
1209070
BSchOvsTbd
Te betalen dividenduitkeringen N N was J N was J N N 23-06-2022 20:47:29
1204060
BSchSalVab
Vakantiebonnen N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 19:19:22
1103090
BVorOvrVrb
Vooruitbetalingen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 18:16:14
1210055
BSchOpaNbs
Nog te betalen servicekosten J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210070
BSchOpaNpr
Nog te betalen provisies J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210090
BSchOpaNve
Nog te betalen vergoedingen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210200
BSchOpaNaa
Nog te betalen accountants- en advieskosten N N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1210210
BSchOpaNad
Nog te betalen administratiekosten J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:49:56
1104080
BVorOvaNtp
Nog te ontvangen provisies J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104100
BVorOvaNov
Nog te ontvangen vergoedingen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104210
BVorOvaVae
Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten N N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104220
BVorOvaVoa
Vooruitbetaalde administratiekosten J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104040
BVorOvaTor
Te ontvangen rente J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1104075
BVorOvaErf
Vooruitbetaalde erfpacht J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 15:45:02
1103160
BVorVbkVbk
Vorderingen uit hoofde van belastingen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 14:57:13
1103150
BVorVpkTto
Terug te ontvangen pensioenpremies N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 14:46:06
1103149
BVorVpk
Vorderingen uit hoofde van pensioenen N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 22-06-2022 14:46:06
4210010
WBedAdlHef
Heffingen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 21-06-2022 10:39:11
1102060
BVorVbkTtb
Terug te vorderen overige belastingen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 21-06-2022 10:38:00
1208000
BSchBepOvb
Overige belastingen J was N J was N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 21-06-2022 10:29:46
806149
BLasOdvOdv
Oudedagsverplichting N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 20-06-2022 18:26:55
806148
BLasOdv
Oudedagsverplichting N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 20-06-2022 18:26:55
1209031
BSchSakRbb
Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A N J was N J was N J J was N Uitbreiding van aantal bankrekeningen naar 3 20-06-2022 13:54:53
1209032
BSchSakRbc
Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B N J was N J was N J J was N Uitbreiding van aantal bankrekeningen naar 3 20-06-2022 13:54:53
1002012
BLimBanRbc
Rekening-courant bank- Naam B N J was N J was N J J was N Bankrekeningen uitgebreid naar 3 20-06-2022 13:51:45
1002011
BLimBanRbb
Rekening-courant bank- Naam A N J was N J was N J J was N Bankrekeningen uitgebreid naar 3 20-06-2022 13:51:45
4203160
WBedVkkDvd
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren N N J was N J N Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 16:00:46
4203190
WBedVkkVgv
Vrijval garantievoorziening J was N J was N J J J Correctie in RGS-MKB 17-06-2022 14:47:19
4203180
WBedVkkDog
Dotatie garantievoorziening J was N J was N J J J Correctie in RGS-MKB 17-06-2022 14:46:51
4012160
WBedOvpVva
Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:21:23
4012140
WBedOvpDoa
Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:20:45
704191
BVrzOvzVza
Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:11:51
704040
BVrzOvzVuc
Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 13:08:18
704020
BVrzOvzVhe
Voorziening voor herstelkosten J was N J was N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB balans 17-06-2022 12:24:36
509070
BEivCokCok
Commanditair kapitaal N J was N N N J was N Opgenomen voor CV vorm bij een VOF 17-06-2022 11:43:03
509069
BEivCok
Commanditair kapitaal N J was N N N J was N Opgenomen voor CV vorm bij een VOF 17-06-2022 11:43:03
309125
BFvaOvrHvc
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) N N J was N N N Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 10:28:49
309120
BFvaOvrVoa
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders N N J was N J J was N Ontbrak in RGS MKB 17-06-2022 10:27:10
8207050
WOvbOrsOsu
Overige ontvangen subsidies N J was N J was N J J was N Geen toelichting 16-06-2022 21:16:51
309019
BFvaOvrTsc
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) N J was N J was N J J was N Geen toelichting 16-06-2022 21:16:06
102030
BIvaKooCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N J J was N Vanwege uitwerken Herwaardering 16-06-2022 18:03:34
106030
BIvaCevCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N J J was N Vanwege uitwerking Wiki RGS en Herwaardering 16-06-2022 17:54:50
1210010
BSchOpaNto
Nog te ontvangen facturen J J J J N was J Van uitgebreid naar standaard MKB 02-06-2022 21:10:09
4206140
WBedKanRok
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris J was N J was N J was N J N Toegevoegd aan RGS MKB 02-06-2022 20:54:25
4010000
WBedWkrWkv
Werkkosten geen of vrijgesteld loon N J was N J was N J N Vanwege loonjournaalpost 31-05-2022 10:39:29
4006000
WBedWkrWkg
Werkkosten gericht vrijgesteld N J was N J was N J N Vanwege loonjournaalpost 31-05-2022 10:39:11
309009
BFvaOvrTsl
Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) N J J J J was N Als uitgebreid aangemerkt, net als bovenliggend niveau 15-05-2022 12:48:00
509040
BEivKapProPrg
Privé-verbruik goederen J was N N N N N Vanwege specificatie Prive onttrekkingen 10-05-2022 09:57:59
504070
BEivWerRed
Wettelijke reserve deelnemingen N N J N J was N Als uitgebreid aangemerkt, net als andere RGS-codes MKB m.b.t. deelnemingen 19-04-2022 11:14:54
3501070
BProOnpWin
Winstopslag onderhanden projecten J was N J was N J was N J J was N Winstopslag nu aanwezig op RGS niveau 4. 25-02-2022 09:41:02
1204130
BSchSalOsf
Te betalen overige sociale fondsen N J was N J was N J N Op verzoek RGS MKB opgenomen 24-02-2022 20:26:20
1204120
BSchSalGra
Gratificaties N J was N J was N J N Op verzoek RGS MKB opgenomen 24-02-2022 20:24:01
8002035
WOmzNohMai
Margeinkopen N was J N was J N was J N N was J Sinds RGS 3.4 is deze rekening niet meer in gebruik (verplaatst naar kostprijs verkopen) 19-02-2022 19:06:22
7005040
WKprInhMai
Margeinkopen J was N J was N J was N J J was N Margeinkopen is in RGS 3.4 verplaatst van omzet naar kostprijs 19-02-2022 18:55:23
9999100
WNerKap
Nettoresultaat (EZ-VOF) J was N J was N N N N Netto resultaat toegewezen aan RGS MKB ZZP en EZ/VOF 12-02-2022 19:00:40
9999110
WNerKapKap
Netto resultaat (EZ-VOF) J was N J was N N N N Netto resultaat toegewezen aan RGS MKB ZZP en EZ/VOF 12-02-2022 19:00:40