Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS MKB Mutaties

RGS Dashboard > RGS MKB Mutaties

Vanaf datum Kies een datum
Sorteren
[ 1 ] tot [ 216 ] van totaal [ 216 ] RGS codes
Rekening Naam rekening ZZP EZ BV SVC Uitgebr Toelichting Mutatiedatum
40955
WBedOvpVvz
Vrijval voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid N J was N J was N J was N J was N Correctie in RGS-MKB 28-03-2023 20:49:07
40954
WBedOvpDvz
Dotatie voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid N J was N J was N J was N J was N Correctie in RGS-MKB 28-03-2023 20:48:39
72000
WKprGrp
Kostprijs - inkoopwaarde groepen J was N J was N J was N J was N N Opgenomen in RGS MKB analoog aan de omzet 27-03-2023 12:37:06
72010
WKprGrpGr1
Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 J was N J was N J was N J was N N Opgenomen in RGS MKB analoog aan de omzet 27-03-2023 12:37:06
80700
WOmzGrp
Netto-omzet groepen J was N J was N J was N J was N N Opgenomen in RGS MKB vanwege gebruik in praktijk 27-03-2023 12:36:22
80710
WOmzGrpGr1
Netto-omzet groep 1 J was N J was N J was N J was N N Opgenomen in RGS MKB vanwege gebruik in praktijk 27-03-2023 12:36:22
43525
WAfsRviOiv
Boekresultaat overige immateriële vaste activa J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 27-03-2023 11:20:56
43510
WAfsRviCev
Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J J N was J Correctie in RGS-MKB 27-03-2023 11:20:08
43505
WAfsRviKoe
Boekresultaat kosten van ontwikkeling J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 27-03-2023 11:19:08
43130
WAfsAivOiv
Afschrijvingen overige immateriële vaste activa J was N J was N J was N J was N N Correctie in RGS-MKB 27-03-2023 10:57:09
43115
WAfsAivGoo
Afschrijvingen goodwill - fiscaal aftrekbaar J J J J was N N was J Correctie in RGS-MKB 27-03-2023 10:57:09
43105
WAfsAivKoe
Afschrijvingen kosten van ontwikkeling J J J J N was J Correctie in RGS-MKB 27-03-2023 10:57:09
1400
BIvaGoo
Goodwill J J J J was N N Onttbrak bij SVC 27-03-2023 10:51:30
1401
BIvaGooVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J was N N Onttbrak bij SVC 27-03-2023 10:51:30
1405
BIvaGooCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J J J J was N N Onttbrak bij SVC 27-03-2023 10:51:30
1910
BIvaOivVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 27-03-2023 10:46:37
1970
BIvaOivCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 27-03-2023 10:46:37
1900
BIvaOiv
Overige immateriële vaste activa J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 27-03-2023 10:46:37
1950
BIvaOivCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 27-03-2023 10:46:37
45405
WBedEemVpm
Verpakkingsmaterialen J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB (veel gebruikt voor CBS) 23-03-2023 22:04:00
46370
WBedAeaAdv
Overige advieskosten N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB (veel gebruikt voor CBS) 23-03-2023 21:21:27
45315
WBedEemKai
Kleine aanschaffingen inventaris J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB (veel gebruikt voor CBS) 23-03-2023 21:13:07
16050
BSchKol
Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 17-03-2023 14:02:14
5300
BEivFir
Fiscale reserves J J J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 17-03-2023 14:01:46
70055
WKprKvgKgi
Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland N was J N was J N was J N was J N Correctie in RGS-MKB / Er is al rekening binnenland die neutraal kan worden 17-03-2023 09:05:48
2500
BMvaVbi
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 14-03-2023 16:53:54
84335
WFbeRlsRmi
Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 16:52:42
81315
WOmzOitOvm
Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 16:46:38
84105
WFbeRlmRmi
Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:40:17
16261
BSchSaoSo1
Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:39:14
16260
BSchSao
Schulden aan overige verbonden maatschappijen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:39:14
13520
BVorVog
Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) N N J N was J J Correctie in RGS-MKB 09-03-2023 14:38:34
13521
BVorVogVr1
Rekening-courant groepsmaatschappij 1 N N J N was J J Correctie in RGS-MKB 09-03-2023 14:38:34
13531
BVorVovVr1
Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:37:14
13530
BVorVov
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:37:14
8321
BLasSaoHoo
Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:35:01
8320
BLasSao
Schulden aan overige verbonden maatschappijen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:35:01
8325
BLasSaoAfl
Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:35:01
4031
BFvaDioNev
Verkrijgingsprijs N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:33:38
4035
BFvaDioCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:33:38
4030
BFvaDio
Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 09-03-2023 14:33:38
46175
WBedKanCom
Communicatie J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 08-03-2023 18:16:59
2477
BMvaSchCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 08-03-2023 14:55:56
2457
BMvaVliCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 08-03-2023 14:55:22
4301
BFvaOveWaa
Verkrijgingsprijs N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 08-03-2023 14:27:10
4300
BFvaOve
Overige effecten (langlopend) N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 08-03-2023 14:27:10
84151
WFbeRlmRil
Rentebaten interne lening N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 08-03-2023 09:46:51
13870
BVorOvrIln
Interne lening (kortlopend) N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB 08-03-2023 09:44:16
13860
BVorOvrLen
Leningen u/g (kortlopend) J was N J was N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 08-03-2023 09:41:59
16527
BSchOvsWaa
Waarborgsommen N J was N J J was N J Ontbrak in RGS MKB 07-03-2023 22:12:42
13810
BVorOvrWbs
Waarborgsommen J was N J was N J was N J was N N Opgenomen MKB 07-03-2023 22:11:54
16527
BSchOvsWaa
Waarborgsommen N J J was N J J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 07-03-2023 22:11:03
84305
WFbeRlsRob
Rentelasten obligatieleningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 07-03-2023 20:36:26
8100
BLasAoe
Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 07-03-2023 20:34:02
8105
BLasAoeCla
Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 07-03-2023 20:34:02
8101
BLasAoeAol
Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 07-03-2023 20:34:02
5157
BEivWerRvl
Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 21:24:45
84305
WFbeRlsRob
Rentelasten obligatieleningen N N N was J N N was J Correctie in RGS-MKB 04-03-2023 19:36:09
84305
WFbeRlsRob
Rentelasten obligatieleningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 19:31:48
84303
WFbeRlsRcl
Rentelasten converteerbare leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 18:42:29
16053
BSchKolClk
Converteerbare leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 18:42:03
8051
BLasColCll
Hoofdsom converteerbare leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 18:41:38
8055
BLasColCla
Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 18:41:38
8050
BLasCol
Converteerbare leningen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 18:41:38
40830
WBedOvpDdd
Diensten door derden N J was N J was N J was N N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:58:44
43635
WAfsRvmSch
Boekresultaat Schepen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:46:54
43630
WAfsRvmSev
Boekresultaat Vliegtuigen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:46:16
43660
WAfsRvmBgm
Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:24:06
43255
WAfsAmvBgm
Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:23:24
2575
BMvaNadCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:20:39
2577
BMvaNadCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:20:39
2571
BMvaNadVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:20:39
2570
BMvaNad
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N N J was N J was N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 14:20:39
84860
WFbeEmk
Emissiekosten N N J J N was J 04-03-2023 13:24:08
84861
WFbeEmkEmk
Emissiekosten N N J J N was J 04-03-2023 13:24:08
81520
WOmzKebPrv
Provisies N N J J N was J 04-03-2023 13:22:15
81510
WOmzKebOmz
Omzetbonificaties N N J J N was J 04-03-2023 13:22:15
81501
WOmzKebVek
Verleende kortingen N N J J N was J 04-03-2023 13:22:15
81500
WOmzKeb
Kortingen, bonussen en provisies N N J J N was J 04-03-2023 13:22:15
80360
WOmzNohOle
4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU N J J J N was J 04-03-2023 13:21:05
80320
WOmzNohOmr
Margeverkopen J J J J N was J 04-03-2023 13:21:05
80355
WOmzNohOlu
4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU N J J J N was J 04-03-2023 13:21:05
80335
WOmzNohOll
2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd J J J J N was J 04-03-2023 13:21:05
70551
WKprVomVom
Voorraadmutatie J J J J N was J 04-03-2023 13:19:27
70303
WKprInpVrv
Voorraadverschillen productiegoederen J J J J N was J 04-03-2023 13:18:45
70253
WKprInhVrv
Voorraadverschillen handelsgoederen J J J J N was J 04-03-2023 13:18:20
70255
WKprInhPrv
Prijsverschillen inkoop handelsgoederen J J J J N was J 04-03-2023 13:18:20
70155
WKprKuwAek
Andere externe kosten N was J J J J N was J 04-03-2023 13:17:46
70153
WKprKuwKuw
Kosten van uitbesteed werk N was J J J J N was J 04-03-2023 13:17:46
70150
WKprKuw
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten N was J J J J N was J 04-03-2023 13:17:46
70066
WKprKvgVvh
Voorraadverschillen halffabrikaten N J J J N was J 04-03-2023 13:17:09
70056
WKprKvgVrv
Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen J J J J N was J 04-03-2023 13:17:09
70057
WKprKvgPrv
Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen J J J J N was J 04-03-2023 13:17:09
46700
WBedDvv
Dotaties en vrijval voorzieningen J J J J N was J 04-03-2023 13:15:20
46730
WBedDvvDov
Dotatie overige voorzieningen J J J J N was J 04-03-2023 13:15:20
46760
WBedDvvVov
Vrijval overige voorzieningen J J J J N was J 04-03-2023 13:15:20
46200
WBedOrg
Organisatiekosten N J J J N was J 04-03-2023 13:13:17
46215
WBedOrgOeo
Onderzoek en ontwikkeling N J J J N was J 04-03-2023 13:13:17
46220
WBedOrgLgv
Leges / vergunningen N J J J N was J 04-03-2023 13:13:17
45650
WBedVkkVkp
Verkoopprovisie N J J J N was J 04-03-2023 13:12:33
45366
WBedEemVkm
Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines N J J J N was J 04-03-2023 13:11:50
45365
WBedEemDkm
Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines N J J J N was J 04-03-2023 13:11:50
45361
WBedEemVgo
Vrijval voorziening groot onderhoud machines N J J J N was J 04-03-2023 13:11:50
45360
WBedEemDvm
Dotatie voorziening groot onderhoud machines N J J J N was J 04-03-2023 13:11:50
45354
WBedEemBrm
Brandstof / energiekosten machines N J J J N was J 04-03-2023 13:11:50
45181
WBedHuiVkg
Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen N N J J N was J 04-03-2023 13:11:06
45180
WBedHuiDkg
Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen N N J J N was J 04-03-2023 13:10:51
45148
WBedHuiPre
Privé-gebruik energie J J N N N was J 04-03-2023 13:10:21
45120
WBedHuiOnt
Onderhoud terreinen J J J J N was J 04-03-2023 13:10:03
45115
WBedHuiHuw
Huurwaarde woongedeelte J J N N N was J 04-03-2023 13:09:20
40810
WBedOvpMaf
Management fee N N J N N was J 04-03-2023 13:08:18
40850
WBedOvpLbo
Loopbaanontwikkeling N J J J N was J 04-03-2023 13:08:18
40180
WPerLesOnu
Ontslagvergoedingen N J J J N was J 04-03-2023 13:07:26
40250
WPerLesSld
Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders N N J J N was J 04-03-2023 13:07:26
40255
WPerLesBvc
Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen N N J J N was J 04-03-2023 13:07:26
40230
WPerLesLks
Loonkostensubsidie (LIV) N J J J N was J 04-03-2023 13:07:26
40290
WPerLesDle
Doorberekende Lonen en salarissen N J J J N was J 04-03-2023 13:07:26
40235
WPerLesOls
Overige loon(kosten)subsidies N J J J N was J 04-03-2023 13:07:26
35000
BPro
Onderhanden projecten (activa) J J J J N was J 04-03-2023 13:06:05
35170
BProOnpWin
Winstopslag onderhanden projecten J J J J N was J 04-03-2023 13:06:05
35120
BProOnpGet
Gefactureerde termijnen J J J J N was J 04-03-2023 13:06:05
35101
BProOnpGkn
Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten J J J J N was J 04-03-2023 13:06:05
35100
BProOnp
Onderhanden projecten in opdracht van derden J J J J N was J 04-03-2023 13:06:05
32500
BVrdOwe
Onderhanden werk J J J J N was J 04-03-2023 13:05:31
32510
BVrdOweVoo
Onderhanden werk, bruto J J J J N was J 04-03-2023 13:05:31
17120
BSchOpaNpr
Nog te betalen provisies J J J J N was J 04-03-2023 13:04:39
16751
BSchVobVgf
Vooruitgezonden facturen J J J J N was J 04-03-2023 13:03:46
16750
BSchVob
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen J J J J N was J 04-03-2023 13:03:46
16752
BSchVobVob
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen J J J J N was J 04-03-2023 13:01:56
16303
BSchSakRbc
Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B N J J J N was J 04-03-2023 13:00:43
16302
BSchSakRbb
Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A N J J J N was J 04-03-2023 13:00:43
13801
BVorOvrLvb
Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders N N J J N was J 04-03-2023 12:59:23
7500
BVrzOvz
Overige voorzieningen J J J J N was J 04-03-2023 12:57:58
5300
BEivFir
Fiscale reserves J J J J N was J 04-03-2023 12:57:11
4405
BFvaOvrVob
Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders N N J J N was J 04-03-2023 12:56:33
4400
BFvaOvr
Overige vorderingen N J J J N was J 04-03-2023 12:56:33
4406
BFvaOvrVoa
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders N N J J N was J 04-03-2023 12:56:33
1405
BIvaGooCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J J J J N was J 04-03-2023 12:54:55
1400
BIvaGoo
Goodwill J J J J N was J 04-03-2023 12:54:55
1401
BIvaGooVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J N was J 04-03-2023 12:54:55
1200
BIvaKoo
Kosten van ontwikkeling J J J J N was J 04-03-2023 12:53:12
1210
BIvaKooVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J N was J 04-03-2023 12:53:12
1250
BIvaKooCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J J J J N was J 04-03-2023 12:53:12
1270
BIvaKooCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J J N was J 04-03-2023 12:53:12
14315
BVorOvaNtp
Nog te ontvangen provisies J J J J N was J 04-03-2023 12:52:28
14175
BVorOvaErf
Vooruitbetaalde erfpacht J J J J N was J 04-03-2023 12:52:02
13200
BVorTsk
Te vorderen subsidies J J J J N was J 04-03-2023 12:51:10
13201
BVorTskTos
Te vorderen overheidssubsidies J J J J N was J 04-03-2023 12:51:10
13205
BVorTskTls
Te vorderen loonsubsidie N J J J N was J 04-03-2023 12:51:10
13208
BVorTskTvs
Te vorderen overige subsidies J J J J N was J 04-03-2023 12:51:10
10202
BLimBanRbb
Rekening-courant bank- Naam A N J J J N was J 04-03-2023 12:50:22
10203
BLimBanRbc
Rekening-courant bank- Naam B N J J J N was J 04-03-2023 12:50:22
7555
BVrzOvzOvz
Overige voorzieningen J J J J N was J 04-03-2023 12:48:24
7540
BVrzOvzGar
Garantievoorziening J J J J N was J 04-03-2023 12:48:24
7515
BVrzOvzVvg
Voorziening voor groot onderhoud J J J J N was J 04-03-2023 12:48:24
7000
BVrz
Voorzieningen J J J J N was J 04-03-2023 12:48:24
5301
BEivFirHer
Herinvesteringsreserve fiscaal J J J J N was J 04-03-2023 12:46:40
2551
BMvaVmvVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J N was J 04-03-2023 12:45:22
2550
BMvaVmv
Vooruitbetalingen op materiële vaste activa J J J J N was J 04-03-2023 12:45:22
43225
WAfsAmvObe
Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:39
43625
WAfsRvmObe
Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:39
43610
WAfsRvmVeb
Boekresultaat Verbouwingen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:39
43605
WAfsRvmBeg
Boekresultaat Bedrijfsgebouwen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:39
43205
WAfsAmvBeg
Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:39
43215
WAfsAmvVeb
Afschrijvingen Verbouwingen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:39
43625
WAfsRvmObe
Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:33
43605
WAfsRvmBeg
Boekresultaat Bedrijfsgebouwen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:33
43215
WAfsAmvVeb
Afschrijvingen Verbouwingen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:33
43610
WAfsRvmVeb
Boekresultaat Verbouwingen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:33
43225
WAfsAmvObe
Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:33
43205
WAfsAmvBeg
Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen J J J J N was J 04-03-2023 12:38:33
2207
BMvaObeCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2010
BMvaTer
Terreinen J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2011
BMvaTerVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2050
BMvaBeg
Bedrijfsgebouwen J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2105
BMvaVerCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2205
BMvaObeCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2201
BMvaObeVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2200
BMvaObe
Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2107
BMvaVerCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2101
BMvaVerVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2100
BMvaVer
Verbouwingen J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2057
BMvaBegCuh
Cumulatieve herwaarderingen N N J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2055
BMvaBegCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2051
BMvaBegVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs J J J J N was J Naar standaard MKB 04-03-2023 12:34:10
2470
BMvaSch
Schepen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 12:31:08
2450
BMvaVli
Vliegtuigen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 04-03-2023 12:30:52
2501
BMvaVbiVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 20:58:46
5019
BEivGokEia
Eigen aandelen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 20:52:48
5018
BEivGokWia
Winstrechtloze aandelen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 20:35:32
5017
BEivGokZea
Stemrechtloze aandelen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 20:33:47
5016
BEivGokCva
Certificaten van aandelen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 20:32:27
5014
BEivGokPri
Prioriteitsaandelen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 20:30:59
5013
BEivGokPra
Preferente aandelen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 20:29:54
43237
WAfsAmvAfs
Afschrijvingen Schepen N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB 03-03-2023 19:58:42
43235
WAfsAmvSev
Afschrijvingen Vliegtuigen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 19:57:59
2475
BMvaSchCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 19:55:50
2471
BMvaSchVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 19:54:57
2455
BMvaVliCae
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 19:54:08
2451
BMvaVliVvp
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs N N J was N N J was N Opgenomen als uitgebreid MKB 03-03-2023 19:53:08
46155
WBedKanAss
Assurantiepremie J was N J was N J was N J was N N Ontbrak in RGS MKB tbv inboedelverz. 02-03-2023 13:58:16
16515
BSchOvsTbd
Te betalen dividenduitkeringen N N J was N N N Ontbrak in RGS MKB 23-02-2023 22:12:44
14330
BVorOvaNob
Nog te ontvangen bijdragen N N N J was N N Gebruikt voor Coöperaties 19-02-2023 15:07:38
48013
WWviWviTbi
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa J was N J was N J was N J was N J was N Ontbrak in RGS MKB 17-02-2023 13:43:07
48033
WWviWvmTbm
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa J was N J was N J was N J was N J was N Ontbrak in RGS MKB 17-02-2023 13:42:15
13801
BVorOvrLvb
Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders N N J was N J was N J was N Ontbrak in RGS MKB t.b.v jaarrek klein toelichting 17-02-2023 11:27:32
13805
BVorOvrLvc
Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB t.b.v jaarrek klein toelichting 17-02-2023 11:26:11
4416
BFvaOvrVca
Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB t.b.v jaarrek klein toelichting 17-02-2023 11:23:30
4415
BFvaOvrVoc
Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen N N J was N N J was N Ontbrak in RGS MKB t.b.v jaarrek klein toelichting 17-02-2023 11:23:13
40255
WPerLesBvc
Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen N N J was N J was N J was N Opgenomen vanwege BW en jaarrekening klein toelichting 17-02-2023 11:13:48
48210
WBwvObw
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa N N J was N J was N J was N Vanwege Jaarrekening klein toelichting en voorraad waardevermindering 17-02-2023 10:32:40
48211
WBwvObwBwv
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa N N J was N J was N J was N Vanwege Jaarrekening klein toelichting en voorraad waardevermindering 17-02-2023 10:32:40
83617
WWfaBwvTwf
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa N N J was N J was N J was N Correctie in RGS-MKB 14-02-2023 22:11:27
5301
BEivFirHer
Herinvesteringsreserve fiscaal J J J was N J was N N Toegevoegd aan BV en Sticht/Veren. 28-01-2023 10:10:29
70067
WKprKvgPvh
Prijsverschillen inkoop halffabrikaten N J was N J was N J was N J was N RGS 3.5 22-01-2023 19:09:31
70066
WKprKvgVvh
Voorraadverschillen halffabrikaten N J was N J was N J was N J was N RGS 3.5 22-01-2023 19:09:31