Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 124 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3 B.Q     Agrarisch
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 221010 4 B.Q.A D Agrarisch
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221010.1 5 B.Q.A010 D Agrarisch
BMvaMepVvpIna   > Investeringen 221010.2 5 B.Q.A020 D Agrarisch
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 221010.5 5 B.Q.A030 D Agrarisch
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen 221010.6 5 B.Q.A040 C Agrarisch
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen 221010.7 5 B.Q.A050 C Agrarisch
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 221010.8 5 B.Q.A080 D Agrarisch
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen 221010.9 5 B.Q.A085 D Agrarisch
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties 221010.10 5 B.Q.A090 D Agrarisch
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 221020 4 B.Q.B C Agrarisch
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221020.1 5 B.Q.B010 C Agrarisch
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen 221020.2 5 B.Q.B020 C Agrarisch
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 221020.3 5 B.Q.B030 D Agrarisch
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 221020.4 5 B.Q.B040 C Agrarisch
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 221020.5 5 B.Q.B050 D Agrarisch
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen 221030 4 B.Q.C D Agrarisch
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221030.1 5 B.Q.C010 D Agrarisch
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen 221030.2 5 B.Q.C020 D Agrarisch
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 221030.3 5 B.Q.C030 C Agrarisch
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 221030.4 5 B.Q.C040 C Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3 B.S     Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 222010 4 B.S.A D Agrarisch
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222010.1 5 B.S.A010 D Agrarisch
BMvaGebVvpIna   > Investeringen 222010.2 5 B.S.A020 D Agrarisch
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 222010.5 5 B.S.A030 D Agrarisch
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen 222010.6 5 B.S.A040 C Agrarisch
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen 222010.7 5 B.S.A050 C Agrarisch
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 222010.8 5 B.S.A080 D Agrarisch
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen 222010.9 5 B.S.A085 D Agrarisch
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties 222010.10 5 B.S.A090 D Agrarisch
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 222020 4 B.S.B C Agrarisch
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222020.1 5 B.S.B010 C Agrarisch
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen 222020.2 5 B.S.B020 C Agrarisch
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 222020.3 5 B.S.B030 D Agrarisch
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 222020.4 5 B.S.B040 C Agrarisch
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 222020.5 5 B.S.B050 D Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen 222030 4 B.S.C D Agrarisch
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222030.1 5 B.S.C010 D Agrarisch
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen 222030.2 5 B.S.C020 D Agrarisch
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 222030.3 5 B.S.C030 C Agrarisch
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 222030.4 5 B.S.C040 C Agrarisch
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3 E.I     Agrarisch
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 E.I.010 D Agrarisch
BVrdNigVic - Voorziening incourant niet gebruiksvee 3105020 4 E.I.020 C Agrarisch
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 E.I.030 D Agrarisch
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3 O.D     Agrarisch
WOmzAolPom - Productieomzet 8007010 4 O.D.A C Agrarisch
WOmzAolVpa - Verpakkingsvergoeding 8007020 4 O.D.B C Agrarisch
WOmzAolGms - GMO subsidie 8007030 4 O.D.C C Agrarisch
WOmzAolVee - Verkoop elektra 8007040 4 O.D.D C Agrarisch
WOmzAolVwd - Vergoeding werk aan derden 8007045 4 O.D.E C Agrarisch
WOmzAolOno - Overige niet toegerekende opbrengsten 8007050 4 O.D.F C Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3 O.E     Agrarisch
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie 8008005 4 O.E.A C Agrarisch
WOmzAovOzv - Omzet vee 8008010 4 O.E.B C Agrarisch
WOmzAovOea - Omzet en Aanwas vee 8008015 4 O.E.C C Agrarisch
WOmzAovBts - Bedrijfstoeslag 8008020 4 O.E.D C Agrarisch
WOmzAovMel - Melkgeld 8008030 4 O.E.E C Agrarisch
WOmzAovEie - Eiergeld 8008040 4 O.E.F C Agrarisch
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3 P.E     Agrarisch
WWivWavAaf - Aanwas fruitopstanden 8110010 4 P.E.A C Agrarisch
WWivWavAav - Aanwas vee 8110020 4 P.E.B C Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties 8110030 4 P.E.C C Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3 P.F     Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120010 4 P.F.A D Agrarisch
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 3 Q.D     Agrarisch
WKprAklTee - Teeltkosten 4301009 4 Q.D010 D Agrarisch
WKprAklZpe - Zaai, plant en pootgoedkosten 4301010 4 Q.D020 D Agrarisch
WKprAklSmk - Substraatmateriaalkosten 4301020 4 Q.D030 D Agrarisch
WKprAklBdm - Bemestingskosten dierlijke mest 4301030 4 Q.D040 D Agrarisch
WKprAklBek - Bemestingskosten kunstmest 4301040 4 Q.D050 D Agrarisch
WKprAklGew - Gewasbeschermingskosten 4301050 4 Q.D060 D Agrarisch
WKprAklGvk - Gewassenverzekeringskosten 4301060 4 Q.D070 D Agrarisch
WKprAklAft - Afvoerkosten teeltafval 4301070 4 Q.D080 D Agrarisch
WKprAklCoe - CO2-, OCAP- en waterkosten 4301080 4 Q.D090 D Agrarisch
WKprAklPeg - Potten en grondkosten 4301085 4 Q.D095 D Agrarisch
WKprAklOte - Overige teeltkosten 4301090 4 Q.D100 D Agrarisch
WKprAklGko - Gaskosten 4301100 4 Q.D110 D Agrarisch
WKprAklEkn - Elektrakosten 4301110 4 Q.D120 D Agrarisch
WKprAklWkn - Water kosten 4301115 4 Q.D125 D Agrarisch
WKprAklOwk - Onderhoudskosten WKK 4301120 4 Q.D130 D Agrarisch
WKprAklLew - Leasekosten WKK 4301130 4 Q.D140 D Agrarisch
WKprAklVkn - Veilingkosten 4301140 4 Q.D150 D Agrarisch
WKprAklAve - Afzet-, verpakking- en fustkosten 4301150 4 Q.D160 D Agrarisch
WKprAklPah - Pacht/huur 4301155 4 Q.D165 D Agrarisch
WKprAklTra - Transportkosten 4301160 4 Q.D170 D Agrarisch
WKprAklCtk - Contractteeltkosten 4301190 4 Q.D180 D Agrarisch
WKprAklVwa - Vergoeding werk aan derden 4301200 4 Q.D190 D Agrarisch
WKprAklPbk - Productbewerkingskosten 4301210 4 Q.D200 D Agrarisch
WKprAklAaf - Aanwas fruitopstanden 4301230 4 Q.D210 D Agrarisch
WKprAklSod - Sorteerkosten derden 4301220 4 Q.D220 D Agrarisch
WKprAklCkn - Compostkosten 4301170 4 Q.D230 D Agrarisch
WKprAklAfc - Afvoerkosten champost 4301180 4 Q.D240 D Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 3 Q.E     Agrarisch
WKprInaLpk - Inkoopkosten planten opkweek 7101010 4 Q.E010 D Agrarisch
WKprInaLph - Inkoopkosten planten handel 7101020 4 Q.E020 D Agrarisch
WKprInaLpo - Inkoopkosten potten 7101030 4 Q.E030 D Agrarisch
WKprInaLpt - Inkoopkosten potgrond 7101040 4 Q.E040 D Agrarisch
WKprInaLbh - Inkoopkosten bloembollen handel 7101050 4 Q.E050 D Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 3 Q.F     Agrarisch
WKprAkvVks - Voerkosten 4302010 4 Q.F010 D Agrarisch
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten 4302020 4 Q.F020 D Agrarisch
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten 4302030 4 Q.F030 D Agrarisch
WKprAkvTee - Teeltkosten 4302040 4 Q.F035 D Agrarisch
WKprAkvSkn - Strooiselkosten 4302050 4 Q.F040 D Agrarisch
WKprAkvEne - Energiekosten 4302060 4 Q.F050 D Agrarisch
WKprAkvOve - Overige veekosten 4302070 4 Q.F060 D Agrarisch
WKprAkvMes - Mestafzetkosten 4302080 4 Q.F070 D Agrarisch
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten 4302090 4 Q.F080 D Agrarisch
WKprAkvEie - Eiergeld 4302150 4 Q.F090 D Agrarisch
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten 4302100 4 Q.F100 D Agrarisch
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten 4302110 4 Q.F110 D Agrarisch
WKprAkvBik - Bijproducten kosten 4302130 4 Q.F120 D Agrarisch
WKprAkvVgd - Voergeld 4302120 4 Q.F130 D Agrarisch
WKprAkvAvb - Aankopen vee 4302190 4 Q.F140 D Agrarisch
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien 4302160 4 Q.F150 D Agrarisch
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar 4302170 4 Q.F160 D Agrarisch
WKprAkvMel - Melkgeld 4302180 4 Q.F170 D Agrarisch
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten 4302140 4 Q.F180 D Agrarisch
WAfsAmvAmp - Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden 4102095 4 T.B.K D Agrarisch
WAfsAmvAfg - Afschrijvingen Gebruiksvee 4102096 4 T.B.L D Agrarisch
WAfsRvmBmp - Boekresultaat Meerjaren plantopstanden 4106095 4 T.E.K C Agrarisch
WAfsRvmBgv - Boekresultaat Gebruiksvee 4106096 4 T.E.L C Agrarisch