Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 112 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
RUBRIEK 1
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 I.C015 D N.v.t.
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 G.A.050 D N.v.t.
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3 G.M     N.v.t.
BVorTusTbt - Tussenrekeningen betalingen 1105100 4 G.M.A BSchTusTbt D N.v.t.
BVorTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1105110 5 G.M.A010 BSchTusTbtTca D N.v.t.
BVorTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1105120 5 G.M.A020 BSchTusTbtTcb D N.v.t.
BVorTusTsa - Tussenrekeningen salarissen 1105200 4 G.M.B BSchTusTsa D N.v.t.
BVorTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1105210 5 G.M.B010 BSchTusTsaTbn D N.v.t.
BVorTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1105220 5 G.M.B020 BSchTusTsaTgb D N.v.t.
BVorTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1105230 5 G.M.B030 BSchTusTsaTnl D N.v.t.
BVorTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1105240 5 G.M.B040 BSchTusTsaTni D N.v.t.
BVorTusTin - Tussenrekeningen inkopen 1105300 4 G.M.C BSchTusTin D N.v.t.
BVorTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1105310 5 G.M.C010 BSchTusTinTog D N.v.t.
BVorTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1105320 5 G.M.C020 BSchTusTinTof D N.v.t.
BVorTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1105330 5 G.M.C030 BSchTusTinTiv D N.v.t.
BVorTusTpj - Tussenrekeningen projecten 1105400 4 G.M.D BSchTusTpj D N.v.t.
BVorTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1105410 5 G.M.D010 BSchTusTpjTpk D N.v.t.
BVorTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1105420 5 G.M.D020 BSchTusTpjTpo D N.v.t.
BVorTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1105430 5 G.M.D030 BSchTusTpjTpv D N.v.t.
BVorTusTpr - Tussenrekeningen productie 1105500 4 G.M.E BSchTusTpr D N.v.t.
BVorTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1105510 5 G.M.E010 BSchTusTprTmv D N.v.t.
BVorTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1105520 5 G.M.E020 BSchTusTprTmu D N.v.t.
BVorTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1105530 5 G.M.E030 BSchTusTprTau D N.v.t.
BVorTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1105540 5 G.M.E040 BSchTusTprTbu D N.v.t.
BVorTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1105550 5 G.M.E050 BSchTusTprTbg D N.v.t.
BVorTusTdv - Tussenrekeningen dienstverlening 1105600 4 G.M.F BSchTusTdv D N.v.t.
BVorTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1105610 5 G.M.F010 BSchTusTdvTcp D N.v.t.
BVorTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1105620 5 G.M.F020 BSchTusTdvTma D N.v.t.
BVorTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1105630 5 G.M.F030 BSchTusTdvTuu D N.v.t.
BVorTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1105640 5 G.M.F040 BSchTusTdvInv D N.v.t.
BVorTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1105650 5 G.M.F050 BSchTusTdvVso D N.v.t.
BVorTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1105660 5 G.M.F060 BSchTusTdvVsb D N.v.t.
BVorTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1105670 5 G.M.F070 BSchTusTdvDvo D N.v.t.
BVorTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1105680 5 G.M.F080 BSchTusTdvDvb D N.v.t.
BVorTusTvr - Tussenrekening voorraden 1105700 4 G.M.G BSchTusTvr D N.v.t.
BVorTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1105710 5 G.M.G010 BSchTusTvrTvn D N.v.t.
BVorTusTvk - Tussenrekeningen verkopen 1105800 4 G.M.H BSchTusTvk D N.v.t.
BVorTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1105810 5 G.M.H010 BSchTusTvkTnf D N.v.t.
BVorTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1105820 5 G.M.H020 BSchTusTvkTng D N.v.t.
BVorTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1105830 5 G.M.H030 BSchTusTvkTve D N.v.t.
BVorTusTon - Tussenrekeningen ontvangsten 1105900 4 G.M.I BSchTusTon D N.v.t.
BVorTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1105910 5 G.M.I010 BSchTusTonTco D N.v.t.
BVorTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1105920 5 G.M.I020 BSchTusTonTcv D N.v.t.
BVorTusTov - Tussenrekeningen overig 1106000 4 G.M.J BSchTusTov D N.v.t.
BVorTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1106010 5 G.M.J010 BSchTusTovTbb D N.v.t.
BVorTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1106020 5 G.M.J020 BSchTusTovTvp D N.v.t.
BVorTusTovTov   > Tussenrekening overige 1106030 5 G.M.J030 BSchTusTovTov D N.v.t.
BVorTusLen - Tussenrekeningen leningen 1107000 4 G.M.K BSchTusLen D N.v.t.
BVorTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1107010 5 G.M.K010 BSchTusLenLog D N.v.t.
BVorTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1107020 5 G.M.K020 BSchTusLenLug D N.v.t.
BVorTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1107030 5 G.M.K030 BSchTusLenKog D N.v.t.
BVorTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1107040 5 G.M.K040 BSchTusLenKug D N.v.t.
BVorTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1107050 5 G.M.K050 BSchTusLenSde D N.v.t.
BVorTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1107060 5 G.M.K060 BSchTusLenDer D N.v.t.
BVorTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1107070 5 G.M.K070 BSchTusLenCfv D N.v.t.
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 M.D.E C N.v.t.
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 M.D.F C N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 M.R     N.v.t.
BSchTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1220010 5 M.R.A010 BVorTusTbtTca C N.v.t.
BSchTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1220030 5 M.R.A020 BVorTusTbtTcb C N.v.t.
BSchTusTbt - Tussenrekeningen betalingen 1220500 4 M.R.A BVorTusTbt C N.v.t.
BSchTusTsa - Tussenrekeningen salarissen 1221000 4 M.R.B BVorTusTsa C N.v.t.
BSchTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1221010 5 M.R.B010 BVorTusTsaTbn C N.v.t.
BSchTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1221020 5 M.R.B020 BVorTusTsaTgb C N.v.t.
BSchTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1221030 5 M.R.B030 BVorTusTsaTnl C N.v.t.
BSchTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1221040 5 M.R.B040 BVorTusTsaTni C N.v.t.
BSchTusTin - Tussenrekeningen inkopen 1222000 4 M.R.C BVorTusTin C N.v.t.
BSchTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1222010 5 M.R.C010 BVorTusTinTog C N.v.t.
BSchTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1222020 5 M.R.C020 BVorTusTinTof C N.v.t.
BSchTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1222030 5 M.R.C030 BVorTusTinTiv C N.v.t.
BSchTusTpj - Tussenrekeningen projecten 1223000 4 M.R.D BVorTusTpj C N.v.t.
BSchTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1223010 5 M.R.D010 BVorTusTpjTpk C N.v.t.
BSchTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1223020 5 M.R.D020 BVorTusTpjTpo C N.v.t.
BSchTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1223030 5 M.R.D030 BVorTusTpjTpv C N.v.t.
BSchTusTpr - Tussenrekeningen productie 1224000 4 M.R.E BVorTusTpr C N.v.t.
BSchTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1224010 5 M.R.E010 BVorTusTprTmv C N.v.t.
BSchTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1224020 5 M.R.E020 BVorTusTprTmu C N.v.t.
BSchTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1224030 5 M.R.E030 BVorTusTprTau C N.v.t.
BSchTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1224040 5 M.R.E040 BVorTusTprTbu C N.v.t.
BSchTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1224050 5 M.R.E050 BVorTusTprTbg C N.v.t.
BSchTusTdv - Tussenrekeningen dienstverlening 1225000 4 M.R.F BVorTusTdv C N.v.t.
BSchTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1225010 5 M.R.F010 BVorTusTdvTcp C N.v.t.
BSchTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1225020 5 M.R.F020 BVorTusTdvTma C N.v.t.
BSchTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1225030 5 M.R.F030 BVorTusTdvTuu C N.v.t.
BSchTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1225040 5 M.R.F040 BVorTusTdvInv C N.v.t.
BSchTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1225050 5 M.R.F050 BVorTusTdvVso C N.v.t.
BSchTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1225060 5 M.R.F060 BVorTusTdvVsb C N.v.t.
BSchTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1225070 5 M.R.F070 BVorTusTdvDvo C N.v.t.
BSchTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1225080 5 M.R.F080 BVorTusTdvDvb C N.v.t.
BSchTusTvr - Tussenrekening voorraden 1226000 4 M.R.G BVorTusTvr C N.v.t.
BSchTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1226010 5 M.R.G010 BVorTusTvrTvn C N.v.t.
BSchTusTvk - Tussenrekeningen verkopen 1227000 4 M.R.H BVorTusTvk C N.v.t.
BSchTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1227010 5 M.R.H010 BVorTusTvkTnf C N.v.t.
BSchTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1227020 5 M.R.H020 BVorTusTvkTng C N.v.t.
BSchTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1227030 5 M.R.H030 BVorTusTvkTve C N.v.t.
BSchTusTon - Tussenrekeningen ontvangsten 1228000 4 M.R.I BVorTusTon C N.v.t.
BSchTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1228010 5 M.R.I010 BVorTusTonTco C N.v.t.
BSchTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1228030 5 M.R.I020 BVorTusTonTcv C N.v.t.
BSchTusLen - Tussenrekeningen leningen 1228500 4 M.R.K BVorTusLen C N.v.t.
BSchTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1228510 5 M.R.K010 BVorTusLenLog C N.v.t.
BSchTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1228520 5 M.R.K020 BVorTusLenLug C N.v.t.
BSchTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1228530 5 M.R.K030 BVorTusLenKog C N.v.t.
BSchTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1228540 5 M.R.K040 BVorTusLenKug C N.v.t.
BSchTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1228550 5 M.R.K050 BVorTusLenSde C N.v.t.
BSchTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1228560 5 M.R.K060 BVorTusLenDer C N.v.t.
BSchTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1228570 5 M.R.K070 BVorTusLenCfv C N.v.t.
BSchTusTov - Tussenrekeningen overig 1229000 4 M.R.J BVorTusTov C N.v.t.
BSchTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1229010 5 M.R.J010 BVorTusTovTbb C N.v.t.
BSchTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1229020 5 M.R.J020 BVorTusTovTvp C N.v.t.
BSchTusTovTov   > Tussenrekening overige 1229030 5 M.R.J030 BVorTusTovTov C N.v.t.
RUBRIEK 3
BVrdHanTus - Tussenrekening voorraden 3001015 4 E.E.015 D N.v.t.
BVrdGehTus - Tussenrekening voorraden 3002015 4 E.A.015 D N.v.t.