Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - Conceptmutaties RGS codes

RGS Auditttrail > Voorstel mutaties bestaande RGS codes

Selectie
Balans
Winst en Verlies
Mut RGS-code Omschrijving RGS-nr / BW2 Reknr Omslagcode DC ZZP
EZ
BV
SV
Vers Bran Bron
2100 BLasNegCbd Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015
L.O.B
1415 C
D
J+ J+ J+ 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2101 BProOnpGkn Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten onderhanden projecten in opdracht van derden 3501010
F.A.A
35101 BSchOppOppGkn
D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2156 BSchBepBaf Omzetbelasting afdracht 1205030
M.K.A300
16205
16225
C J J J J 3.5
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2154 BSchBepBtw Te betalen Omzetbelasting 1205010
M.K.A
16201
16220
BVorVbkTvo C J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2155 BSchBepEob Te betalen EU omzetbelasting 1205020
M.K.A200
16203
16222
BVorVbkEob C J J J J 3.5
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2134 BVorTusTov Tussenrekeningen overig 1106000
G.M.J
14590 BSchTusTov D
J

J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2099 BVorVbkTtv Terug te vorderen Dividendbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen 1102040
G.G.G
13320 BSchBepOvbTdb
BSchBepDvb
D J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2135 BVrdEmbVic Emballage, voorziening incourante emballage emballage 3003020
E.G.020
32030 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2130 WAfsAfv Afschrijvingen vastgoed 4103008
T.C
43300 D
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2131 WAfsAfvAve Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie afschrijvingen vastgoed 4103010
T.C.B
43305 D
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2132 WAfsBov Boekresultaat vastgoed 4107000
T.F
43700 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2133 WAfsBovBve Boekresultaat vastgoedbeleggingen in exploitatie boekresultaat vastgoed 4107020
T.F.B
43705 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2102 WBedAut Kort was : Autokosten
Kort wordt:Auto- en transportkosten
4204000
W.F
45700 D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2103 WBedAutAsa Kort was : Assurantiepremie auto's
Kort wordt:Assurantiepremie auto en transportkosten
4204030
W.F.D
45710 D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2104 WBedAutBop Kort was : BTW op privé-gebruik auto's
Kort wordt:BTW op privé-gebruik auto's en andere transportmiddelen
4204080
W.F.I
45732 D J J J J 3.1 N.v.t. GEWIJZ
Handm
2105 WBedAutBra Kort was : Brandstofkosten auto's
Kort wordt:Brandstofkosten auto's en andere transportmiddelen
4204010
W.F.A
45701 D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2106 WBedAutDau Kort was : Doorberekende autokostenen
Kort wordt:Doorberekende autokosten en andere transportmiddelen
4204990
W.F.V
45799 C J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2107 WBedAutDvv Kort was : Dotatie voorziening groot onderhoud auto's
Kort wordt:Dotatie voorziening groot onderhoud auto's en andere transportmiddelen
4204170
W.F.R
45770 D J+ J+ J+ J+ 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2108 WBedAutMot Kort was : Motorrijtuigenbelasting auto's
Kort wordt:Motorrijtuigenbelasting auto's en andere transportmiddelen
4204040
W.F.E
45715 D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2109 WBedAutObv Kort was : Overige belastingen inzake auto's
Kort wordt:Overige belastingen auto's en andere transportmiddelen
4204120
W.F.M
45755 D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2110 WBedAutOpa Kort was : Operational leasing auto's
Kort wordt:Operational leasing auto's en andere transportmiddelen
4204050
W.F.F
45720 D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2111 WBedAutPga Kort was : Privé-gebruik auto's
Kort wordt:Privé-gebruik auto's en andere vervoermiddelen
4204070
W.F.H
45730 C J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2112 WBedAutRoa Kort was : Reparatie en onderhoud auto's
Kort wordt:Reparatie en onderhoud auto's en andere transportmiddellen
4204020
W.F.C
45705 D J J J J 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2113 WBedAutVoa Kort was : Vrijval voorziening groot onderhoud auto's
Kort wordt:Vrijval voorziening groot onderhoud auto's en andere transportmiddelen
4204180
W.F.S
45772 C J+ J+ J+ J+ 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2124 WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216000
W.01
46830 C
J+
3.3
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2125 WBedBnoBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216010
W.01.A
46831 C
J+
3.3
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2138 WBedEemDem Doorberekende exploitatie- en machinekosten 4202990
W.D.Z.06
45499 C
J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2122 WBedEemOki Overige kosten inventaris exploitatie- en machinekosten 4202100
W.D.K
45335 D
J

J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2123 WBedEemOkm Overige kosten machines exploitatie- en machinekosten 4202220
W.D.W
45375 D
J

J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2137 WBedHuiDoh Doorberekende huisvestingskosten huisvestingskosten 4201990
W.C.Z.03
45199 C
J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2114 WBedHuiErf Erfpacht huisvestingskosten 4201010
W.C.A
0
45158
D
J

J

J

J
3.1
3.6
Wordt:
N.v.t.
GEWIJZ
Handm
2139 WBedKanOba Overige administratieve belastingen kantoorkosten 4206130
W.H.N
46160 D
J

J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2126 WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216100
W.02
46840 D
J+
3.3
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2127 WBedLnoLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216110
W.02.A
46841 D
J+
3.3
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2140 WBedOrgDmf Doorberekende management fee organisatiekosten 4207020
W.I.C
46205 C
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2129 WBedOrgDoo Doorberekende organisatiekosten organisatiekosten 4207990
W.I.I
46299 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2143 WBedOrgFra Franchisefee organisatiekosten 4207025
W.I.D
46210 D
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2128 WBedOrgHol Holdingkosten organisatiekosten 4207010
W.I.A
46201 D
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2144 WBedOrgOok Overige organisatiekosten organisatiekosten 4207060
W.I.H
46230 D
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2136 WBedOvpDop Doorberekende overige personeelskosten overige personeelskosten 4012990
W.B.U
40990 C
J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2121 WBedOvpOip Overig ingeleend personeel overige personeelskosten 4012060
W.B.G
40825 D
J

J

J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2115 WFbeRlsRil Rentelasten interne lening 8404190
Z.02.B190
0
84360
WFbeRlmRil D
J

J

J
3.1
3.6
Wordt:
N.v.t.
GEWIJZ
Handm
2153 WKprInpPrv Lang was : Prijsverschillen inkoop productiegoederen
Lang wordt:Prijsverschillen productiegoedere productiegoederen
7006030
Q.I.C
70305 D J+ J+ J+ J+ 3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2152 WKprKvgPvh Lang was : Prijsverschillen inkoop halffabrikaten
Lang wordt:Prijsverschillen halffabrikate halffabrikaten
7001080
Q.A.H
70067 D J+ J+ J+ 3.5
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2163 WOmzNodOde 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU 8003110
O.C110
80550 C J+
J+
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2164 WOmzNodOdu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003100
O.C100
80545 C J+
J+
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2165 WOmzNodOdv 2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8003060
O.C060
80525 C J+
J+
J+
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2157 WOmzNohOle 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120
O.B130
80360 C J
J
J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2158 WOmzNohOll 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070
O.B080
80335 C J
J
J
J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2159 WOmzNohOlu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU 8002110
O.B120
80355 C J
J
J
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2160 WOmzNopOle 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110
O.A110
80155 C J+
J+
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2161 WOmzNopOll 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8001060
O.A060
80130 C J+
J+
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2162 WOmzNopOlu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100
O.A100
80150 C J+
J+
J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2145 WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202000
R.M
82650 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2146 WOvbOdpOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten baten uit overige activiteiten 8202010
R.M.A
82651 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2141 WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000
R.H
82420 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
2142 WOvbOpsOps Opbrengsten servicecontracten baten uit overige activiteiten 8209010
R.H.A
82421 C
J+

J+
3.1
3.6
N.v.t. GEWIJZ
Handm
De statistieken:
[ 57 ] Totaal RGS-codes
[ 0 ] Nieuwe RGS-codes
[ 57 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 14 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 12 ] Gewijzigde omschrijvingen kort
[ 2 ] Gewijzigde omschrijvingen lang
[ 5 ] Gewijzigde rekeningnummer