Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail Statuscodes

RGS Audittrail > RGS Audittrail Statuscodes

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen

RGS-code Omschrijving Reknr Status Omslagcode DC Versie Bron Branche
BEivFirRae Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
C 3.1
3.3.1
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivFirRaeAtg Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
D 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivFirRaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
C 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivFirRaeDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
C 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivFirRaeKtl Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
D 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivFirRaeOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
C 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivFirRaeOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
C 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivFirRaeVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen Actief
Passief
C 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BIvaKouCuh Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 1170 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BIvaKouCuhAfh Afschrijving herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 0 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BIvaKouCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 0 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BIvaKouCuhDeh Desinvestering herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 0 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BIvaKouCuhHer Herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 0 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 0 Actief
Passief
BSchSakRbaBg10 D 3.2
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BSchBepBtwOlt Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9% 0 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BSchBepBtwVvd Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 0 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BSchBepOvbTdb Te betalen Dividendbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen 0 Actief
Passief
BVorVbkTtv C 3.1
3.6
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BSchSakRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 0 Actief
Passief
BLimBanRbaBg10 C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BSchSalPsv Premies sociale verzekeringen overige schulden 16125 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BVorVbkInd Ingehouden dividendbelasting 13325 Passief
VERVALLEN
D 3.1
3.6
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BVorVbkInd Ingehouden dividendbelasting 13325 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedAdlBtk BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten 46450 Actief
Passief
C 3.1
3.6
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedAutDrv Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's autokosten 45760 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedAutVrv Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's autokosten 45762 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedEemDrm Dotatie reserve assurantie eigen risico machines 45390 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedEemVrm Vrijval reserve assurantie eigen risico machines 45391 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedHuiDrg Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen huisvestingskosten 45170 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedHuiVrg Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen huisvestingskosten 45171 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedTraDrt Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen transportkosten 45855 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedTraVrt Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen transportkosten 45856 Actief
Passief
C 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedWkrWkgArv Arbovoorzieningen overige personeelsgerelateerde kosten Actief
Passief
D 3.4 GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedWkrWkgTwv Thuiswerkvergoeding overige personeelsgerelateerde kosten Actief
Passief
D 3.4 GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WBedWkrWknArv Arbovoorzieningen overige personeelsgerelateerde kosten Actief
Passief
D 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WOmzNohMai Margeinkopen Actief
Passief
D 3.1
3.4
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WPerLesTls Spaarloon lonen en salarissen 40170 Actief
Passief
D 3.1
3.5
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WRevOolOolBhf Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 0 Actief
Passief
D 3.1
3.3.1
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
WRevOolOolShf Saneringsheffing 0 Actief
Passief
D 3.1
3.3.1
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
De statistieken:
[ 36 ] Passieve RGS-codes
[ 1 ] Vervallen RGS-codes