Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema (RGS) omslagcodes

RGS Dashboard > RGS Omslagcodes

Selectie (Alles aan)

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Niveau 3, 4 en 5 tonen

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 146 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode Omschrijving D/C Branche
BVorVogVr1 Rekening-courant groepsmaatschappij 1 1103100 4 G.B.A BSchSagSg1 Schuld aan groepsmaatschappij 1 D N.v.t.
BVorVogVr2 Rekening-courant groepsmaatschappij 2 1103101 4 G.B.B BSchSagSg2 Schuld aan groepsmaatschappij 2 D N.v.t.
BVorVogVr3 Rekening-courant groepsmaatschappij 3 1103102 4 G.B.C BSchSagSg3 Schuld aan groepsmaatschappij 3 D N.v.t.
BVorVogVr4 Rekening-courant groepsmaatschappij 4 1103103 4 G.B.D BSchSagSg4 Schuld aan groepsmaatschappij 4 D N.v.t.
BVorVogVr5 Rekening-courant groepsmaatschappij 5 1103104 4 G.B.E BSchSagSg5 Schuld aan groepsmaatschappij 5 D N.v.t.
BVorVogDae Rekening-courant DAEB 1103106 4 G.B.Q BSchSagDae Schuld aan DAEB D Wonen
BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 4 G.B.R BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB D Wonen
BVorVovVr1 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 1103110 4 G.C.A BSchSaoSo1 Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 D N.v.t.
BVorVovVr2 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 1103111 4 G.C.B BSchSaoSo2 Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 D N.v.t.
BVorVovVr3 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 1103112 4 G.C.C BSchSaoSo3 Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 D N.v.t.
BVorVovVr4 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 1103113 4 G.C.D BSchSaoSo4 Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 D N.v.t.
BVorVovVr5 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 1103114 4 G.C.E BSchSaoSo5 Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 D N.v.t.
BVorVopVr1 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) 1103120 4 G.D.A BSchSapSp1 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 D N.v.t.
BVorVopVr2 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) 1103121 4 G.D.B BSchSapSp2 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 D N.v.t.
BVorVopVr3 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) 1103122 4 G.D.C BSchSapSp3 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 D N.v.t.
BVorVopVr4 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) 1103123 4 G.D.D BSchSapSp4 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 D N.v.t.
BVorVopVr5 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) 1103124 4 G.D.E BSchSapSp5 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 D N.v.t.
BVorVbkTvo Terug te vorderen Omzetbelasting 1102010 4 G.G.B BSchBepBtw Te betalen Omzetbelasting D N.v.t.
BVorVbkTvl Terug te vorderen Loonheffing 1102020 4 G.G.E BSchBepLhe Te betalen Loonheffing D N.v.t.
BVorVbkTvv Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 1102030 4 G.G.F BSchBepVpb Te betalen Vennootschapsbelasting D N.v.t.
BVorVbkTtv Terug te vorderen Dividendbelasting 1102040 4 G.G.G BSchBepOvbTdb Te betalen Dividendbelasting
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
D N.v.t.
BVorVbkTtb Terug te vorderen overige belastingen 1102060 4 G.G.I BSchBepOvbOvb Te betalen overige belastingen
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
D N.v.t.
BVorVpkTto Terug te ontvangen pensioenpremies 1103150 4 G.J.A BSchStzPen Te betalen pensioenuitkeringen D N.v.t.
BVorOvrRcb Rekening-courant bestuurders 1103140 4 G.K.D BSchOvsRcb Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) D N.v.t.
BVorOvrRcc Rekening-courant commissarissen 1103141 4 G.K.E BSchOvsRcc Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) D N.v.t.
BVorOvrRco Rekening-courant overigen 1103142 4 G.K.F BSchOvsRco Rekening-courant overigen (Kortlopend) D N.v.t.
BVorOvrRca Rekening-courant overigen 1103143 4 G.K.G BSchOvsSaa Schulden aan aandeelhouders D N.v.t.
BVorOvrOvk Overige vorderingen 1103190 4 G.K.T BSchOvsOvs Overige schulden D N.v.t.
BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb 1104115 4 G.K.X BSchSdnDae Schulden aan daeb tak D Wonen
BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb 1104125 4 G.K.Y BSchSdnNda Schulden aan niet-daeb tak D Wonen
BVorOvaVop Vooruitbetaalde personeelskosten 1104120 4 G.L.I BSchOpaNpe Nog te betalen personeelskosten D N.v.t.
BVorOvaVoh Vooruitbetaalde huisvestingskosten 1104130 4 G.L.J BSchOpaNhv Nog te betalen huisvestingskosten D N.v.t.
BVorOvaVem Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten 1104140 4 G.L.K BSchOpaNee Nog te betalen exploitatie- en machinekosten D N.v.t.
BVorOvaVov Vooruitbetaalde verkoopkosten 1104150 4 G.L.L BSchOpaNvk Nog te betalen verkoopkosten D N.v.t.
BVorOvaVak Vooruitbetaalde autokosten 1104160 4 G.L.M BSchOpaNak Nog te betalen autokosten D N.v.t.
BVorOvaVtr Vooruitbetaalde transportkosten 1104170 4 G.L.N BSchOpaNtk Nog te betalen transportkosten D N.v.t.
BVorOvaVok Vooruitbetaalde kantoorkosten 1104180 4 G.L.O BSchOpaNkk Nog te betalen kantoorkosten D N.v.t.
BVorOvaVoo Vooruitbetaalde organisatiekosten 1104190 4 G.L.P BSchOpaNok Nog te betalen organisatiekosten D N.v.t.
BVorOvaVas Vooruitbetaalde assurantiekosten 1104200 4 G.L.Q BSchOpaNas Nog te betalen assurantiekosten D N.v.t.
BVorOvaVae Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten 1104210 4 G.L.R BSchOpaNaa Nog te betalen accountants- en advieskosten D N.v.t.
BVorOvaVoa Vooruitbetaalde administratiekosten 1104220 4 G.L.S BSchOpaNad Nog te betalen administratiekosten D N.v.t.
BVorOvaVkf Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving 1104230 4 G.L.T BSchOpaNkf Nog te betalen kosten fondsenwerving D N.v.t.
BVorOvaVan Vooruitbetaalde andere kosten 1104240 4 G.L.U BSchOpaNtb Nog te betalen andere kosten D N.v.t.
BVorOvaTor Te ontvangen rente 1104040 4 G.L.V BSchOpaTbr Overige te betalen rente D N.v.t.
BVorOvaVbr Vooruitbetaalde rente 1104050 4 G.L.W BSchOpaVor Overige vooruitontvangen rente D N.v.t.
BVorOvaOoa Overige overlopende activa 1104060 4 G.L.X BSchOpaOop Overige overlopende activa D N.v.t.
BVorOvaErf Vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 G.L.Y BSchOpaErf Vooruitbetaalde erfpacht D N.v.t.
BVorOvaNos Nog te ontvangen servicekosten 1104085 4 G.L.Z.Z010 BSchOpaNbs Nog te betalen servicekosten D N.v.t.
BVorTusTbt Tussenrekeningen betalingen 1105100 4 G.M.A BSchTusTbt Tussenrekeningen betalingen D N.v.t.
BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen 1105200 4 G.M.B BSchTusTsa Tussenrekeningen salarissen D N.v.t.
BVorTusTin Tussenrekeningen inkopen 1105300 4 G.M.C BSchTusTin Tussenrekeningen inkopen D N.v.t.
BVorTusTpj Tussenrekeningen projecten 1105400 4 G.M.D BSchTusTpj Tussenrekeningen projecten D N.v.t.
BVorTusTpr Tussenrekeningen productie 1105500 4 G.M.E BSchTusTpr Tussenrekeningen productie D N.v.t.
BVorTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening 1105600 4 G.M.F BSchTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening D N.v.t.
BVorTusTvr Tussenrekening voorraden 1105700 4 G.M.G BSchTusTvr Tussenrekening voorraden D N.v.t.
BVorTusTvk Tussenrekeningen verkopen 1105800 4 G.M.H BSchTusTvk Tussenrekeningen verkopen D N.v.t.
BVorTusTon Tussenrekeningen ontvangsten 1105900 4 G.M.I BSchTusTon Tussenrekeningen ontvangsten D N.v.t.
BVorTusTov Tussenrekeningen overig 1106000 4 G.M.J BSchTusTov Tussenrekeningen overig D N.v.t.
BVorTusLen Tussenrekeningen leningen 1107000 4 G.M.K BSchTusLen Tussenrekeningen leningen D N.v.t.
BVorOvhVor Overheid 1104205 4 G.N.A BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) D Wonen
BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 4 M.A.F010 BVorOvhVor Overheid C Wonen
BSchSagSg1 Schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110 4 M.F.A BVorVogVr1 Rekening-courant groepsmaatschappij 1 C N.v.t.
BSchSagSg2 Schuld aan groepsmaatschappij 2 1208120 4 M.F.B BVorVogVr2 Rekening-courant groepsmaatschappij 2 C N.v.t.
BSchSagSg3 Schuld aan groepsmaatschappij 3 1208130 4 M.F.C BVorVogVr3 Rekening-courant groepsmaatschappij 3 C N.v.t.
BSchSagSg4 Schuld aan groepsmaatschappij 4 1208140 4 M.F.D BVorVogVr4 Rekening-courant groepsmaatschappij 4 C N.v.t.
BSchSagSg5 Schuld aan groepsmaatschappij 5 1208150 4 M.F.E BVorVogVr5 Rekening-courant groepsmaatschappij 5 C N.v.t.
BSchSagDae Schuld aan DAEB 1208160 4 M.F.F BVorVogDae Rekening-courant DAEB C Wonen
BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 M.F.G BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB C Wonen
BSchSaoSo1 Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210 4 M.G.A BVorVovVr1 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 C N.v.t.
BSchSaoSo2 Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220 4 M.G.B BVorVovVr2 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 C N.v.t.
BSchSaoSo3 Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230 4 M.G.C BVorVovVr3 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 C N.v.t.
BSchSaoSo4 Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240 4 M.G.D BVorVovVr4 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 C N.v.t.
BSchSaoSo5 Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250 4 M.G.E BVorVovVr5 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 C N.v.t.
BSchSapSp1 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310 4 M.H.A BVorVopVr1 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) C N.v.t.
BSchSapSp2 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320 4 M.H.B BVorVopVr2 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) C N.v.t.
BSchSapSp3 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330 4 M.H.C BVorVopVr3 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) C N.v.t.
BSchSapSp4 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340 4 M.H.D BVorVopVr4 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) C N.v.t.
BSchSapSp5 Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350 4 M.H.E BVorVopVr5 Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) C N.v.t.
BSchBepBtw Te betalen Omzetbelasting 1205010 4 M.K.A BVorVbkTvo Terug te vorderen Omzetbelasting C N.v.t.
BSchBepLhe Te betalen Loonheffing 1206010 4 M.K.B BVorVbkTvl Terug te vorderen Loonheffing C N.v.t.
BSchBepVpb Te betalen Vennootschapsbelasting 1207010 4 M.K.C BVorVbkTvv Terug te vorderen Vennootschapsbelasting C N.v.t.
BSchStzPen Te betalen pensioenuitkeringen 1204090 4 M.L.A BVorVpkTto Terug te ontvangen pensioenpremies C N.v.t.
BSchOvsRcb Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 1209020 4 M.P.A BVorOvrRcb Rekening-courant bestuurders C N.v.t.
BSchOvsRcc Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 1209025 4 M.P.B BVorOvrRcc Rekening-courant commissarissen C N.v.t.
BSchOvsRco Rekening-courant overigen (Kortlopend) 1209045 4 M.P.C BVorOvrRco Rekening-courant overigen C N.v.t.
BSchOvsSaa Schulden aan aandeelhouders 1209010 4 M.P.D BVorOvrRca Rekening-courant overigen C N.v.t.
BSchOvsOvs Overige schulden 1209150 4 M.P.M BVorOvrOvk Overige vorderingen C N.v.t.
BSchOpaNtb Nog te betalen andere kosten 1210020 4 M.Q.B BVorOvaVan Vooruitbetaalde andere kosten C N.v.t.
BSchOpaTbr Overige te betalen rente 1210030 4 M.Q.C BVorOvaTor Te ontvangen rente C N.v.t.
BSchOpaVor Overige vooruitontvangen rente 1210040 4 M.Q.D BVorOvaVbr Vooruitbetaalde rente C N.v.t.
BSchOpaOop Overige overlopende activa 1210050 4 M.Q.E BVorOvaOoa Overige overlopende activa C N.v.t.
BSchOpaNbs Nog te betalen servicekosten 1210055 4 M.Q.F BVorOvaNos Nog te ontvangen servicekosten C N.v.t.
BSchOpaNpe Nog te betalen personeelskosten 1210110 4 M.Q.M BVorOvaVop Vooruitbetaalde personeelskosten C N.v.t.
BSchOpaNhv Nog te betalen huisvestingskosten 1210120 4 M.Q.N BVorOvaVoh Vooruitbetaalde huisvestingskosten C N.v.t.
BSchOpaNee Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 1210130 4 M.Q.O BVorOvaVem Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten C N.v.t.
BSchOpaNvk Nog te betalen verkoopkosten 1210140 4 M.Q.P BVorOvaVov Vooruitbetaalde verkoopkosten C N.v.t.
BSchOpaNak Nog te betalen autokosten 1210150 4 M.Q.Q BVorOvaVak Vooruitbetaalde autokosten C N.v.t.
BSchOpaNtk Nog te betalen transportkosten 1210160 4 M.Q.R BVorOvaVtr Vooruitbetaalde transportkosten C N.v.t.
BSchOpaNkk Nog te betalen kantoorkosten 1210170 4 M.Q.S BVorOvaVok Vooruitbetaalde kantoorkosten C N.v.t.
BSchOpaNok Nog te betalen organisatiekosten 1210180 4 M.Q.T BVorOvaVoo Vooruitbetaalde organisatiekosten C N.v.t.
BSchOpaNas Nog te betalen assurantiekosten 1210190 4 M.Q.U BVorOvaVas Vooruitbetaalde assurantiekosten C N.v.t.
BSchOpaNaa Nog te betalen accountants- en advieskosten 1210200 4 M.Q.V BVorOvaVae Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten C N.v.t.
BSchOpaNad Nog te betalen administratiekosten 1210210 4 M.Q.W BVorOvaVoa Vooruitbetaalde administratiekosten C N.v.t.
BSchOpaNkf Nog te betalen kosten fondsenwerving 1210220 4 M.Q.X BVorOvaVkf Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving C N.v.t.
BSchOpaErf Vooruitbetaalde erfpacht 1210230 4 M.Q.Y BVorOvaErf Vooruitbetaalde erfpacht C N.v.t.
BSchTusTbt Tussenrekeningen betalingen 1220500 4 M.R.A BVorTusTbt Tussenrekeningen betalingen C N.v.t.
BSchTusTsa Tussenrekeningen salarissen 1221000 4 M.R.B BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen C N.v.t.
BSchTusTin Tussenrekeningen inkopen 1222000 4 M.R.C BVorTusTin Tussenrekeningen inkopen C N.v.t.
BSchTusTpj Tussenrekeningen projecten 1223000 4 M.R.D BVorTusTpj Tussenrekeningen projecten C N.v.t.
BSchTusTpr Tussenrekeningen productie 1224000 4 M.R.E BVorTusTpr Tussenrekeningen productie C N.v.t.
BSchTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening 1225000 4 M.R.F BVorTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening C N.v.t.
BSchTusTvr Tussenrekening voorraden 1226000 4 M.R.G BVorTusTvr Tussenrekening voorraden C N.v.t.
BSchTusTvk Tussenrekeningen verkopen 1227000 4 M.R.H BVorTusTvk Tussenrekeningen verkopen C N.v.t.
BSchTusTon Tussenrekeningen ontvangsten 1228000 4 M.R.I BVorTusTon Tussenrekeningen ontvangsten C N.v.t.
BSchTusTov Tussenrekeningen overig 1229000 4 M.R.J BVorTusTov Tussenrekeningen overig C N.v.t.
BSchTusLen Tussenrekeningen leningen 1228500 4 M.R.K BVorTusLen Tussenrekeningen leningen C N.v.t.
BSchSdnDae Schulden aan daeb tak 1251000 4 M.U.A BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb C Wonen
BSchSdnNda Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 M.U.B BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb C Wonen
WFbeRlmRgi Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8402030 4 Z.02.A010 WFbeRlsRgi Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland C N.v.t.
WFbeRlmRgu Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8402040 4 Z.02.A020 WFbeRlsRgu Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland C N.v.t.
WFbeRlmRmi Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8402050 4 Z.02.A030 WFbeRlsRmi Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland C N.v.t.
WFbeRlmRmu Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8402060 4 Z.02.A040 WFbeRlsRmu Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland C N.v.t.
WFbeRlmRdi Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland 8402070 4 Z.02.A050 WFbeRlsRdi Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland C N.v.t.
WFbeRlmRdu Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 8402080 4 Z.02.A060 WFbeRlsRdu Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland C N.v.t.
WFbeRlmRlm Rente liquide middelen 8402110 4 Z.02.A070 WFbeOrlRkb Rente en kosten bank C N.v.t.
WFbeRlmRva Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8402090 4 Z.02.A100 WFbeRlsRsa Rentelasten schulden aan aandeelhouders C N.v.t.
WFbeRlmRvf Rentebaten vorderingen op firmanten 8402095 4 Z.02.A105 WFbeRlsRsf Rentelasten schulden aan firmanten C N.v.t.
WFbeRlmRrb Rentebaten rekeningen-courant bestuurders 8402100 4 Z.02.A110 WFbeRlsRsd Rentelasten schulden aan bestuurders C N.v.t.
WFbeRlmRrc Rentebaten rekeningen-courant commissarissen 8402105 4 Z.02.A115 WFbeRlsRsc Rentelasten schulden aan commissarissen C N.v.t.
WFbeRlmRbb Rentebaten belastingen 8403010 4 Z.02.A120 WFbeOrlRlb Rentelasten belastingen C N.v.t.
WFbeRlmRil Rentebaten interne lening 8402120 4 Z.02.A125 WFbeRlsRil Rentelasten interne lening C N.v.t.
WFbeRlmAre Overige rentebaten 8403020 4 Z.02.A190 WFbeOrlOrl Overige rentelasten C N.v.t.
WFbeRlsRgi Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 8404080 4 Z.02.B080 WFbeRlmRgi Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland D N.v.t.
WFbeRlsRgu Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 8404090 4 Z.02.B090 WFbeRlmRgu Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland D N.v.t.
WFbeRlsRmi Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland 8404150 4 Z.02.B100 WFbeRlmRmi Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland D N.v.t.
WFbeRlsRmu Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 8404160 4 Z.02.B110 WFbeRlmRmu Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland D N.v.t.
WFbeRlsRdi Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 8404110 4 Z.02.B130 WFbeRlmRdi Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland D N.v.t.
WFbeRlsRdu Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 8404120 4 Z.02.B140 WFbeRlmRdu Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland D N.v.t.
WFbeRlsRsa Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 4 Z.02.B150 WFbeRlmRva Rentebaten vorderingen op aandeelhouders D N.v.t.
WFbeRlsRsf Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 Z.02.B155 WFbeRlmRvf Rentebaten vorderingen op firmanten D N.v.t.
WFbeRlsRsd Rentelasten schulden aan bestuurders 8404140 4 Z.02.B160 WFbeRlmRrb Rentebaten rekeningen-courant bestuurders D N.v.t.
WFbeRlsRsc Rentelasten schulden aan commissarissen 8404145 4 Z.02.B170 WFbeRlmRrc Rentebaten rekeningen-courant commissarissen D N.v.t.
WFbeRlsRil Rentelasten interne lening 8404190 4 Z.02.B190 WFbeRlmRil Rentebaten interne lening D N.v.t.
WFbeOrlRlb Rentelasten belastingen 8406030 4 Z.02.C030 WFbeRlmRbb Rentebaten belastingen D N.v.t.
WFbeOrlRkb Rente en kosten bank 8406050 4 Z.02.C050 WFbeRlmRlm Rente liquide middelen D N.v.t.
WFbeOrlOrl Overige rentelasten 8406090 4 Z.02.C090 WFbeRlmAre Overige rentebaten D N.v.t.