Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Netto-omzet

Netto omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Omzetrekeningen.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 79 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr BV (klein) Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 J 3 C N.v.t.
WOmzNopOlh  > 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief 8001010 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlv  > 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief 8001020 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlo  > 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8001030 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOpg  > 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen 8001040 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlg  > 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 8001050 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOll  > 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8001060 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOln  > 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer) 8001070 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOli  > 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU 8001080 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOla  > 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8001090 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlu  > 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100 J 4 C N.v.t.
WOmzNopOle  > 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110 J 4 C N.v.t.
WOmzNopNon  > Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8001120 4 C N.v.t.
WOmzNoh Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen 8002000 J 3 C N.v.t.
WOmzNohOlh  > 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief 8002010 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlv  > 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief 8002020 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlo  > 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8002030 J 4 C N.v.t.
WOmzNohMai  > Margeinkopen 8002035 J 4 D N.v.t.
WOmzNohOmr  > Margeverkopen 8002040 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOpg  > 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen 8002050 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlg  > 1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast 8002060 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOll  > 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOln  > 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer) 8002080 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOli  > 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU 8002090 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOla  > 3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8002100 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlu  > 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU 8002110 J 4 C N.v.t.
WOmzNohOle  > 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120 J 4 C N.v.t.
WOmzNohNon  > Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8002130 4 C N.v.t.
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 8003000 J 3 C N.v.t.
WOmzNodOdh  > 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief 8003010 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdl  > 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief 8003020 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdo  > 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 8003030 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOpd  > 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten 8003040 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdg  > 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast 8003050 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdv  > 2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8003060 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdb  > 3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer) 8003070 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdi  > 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU 8003080 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOda  > 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8003090 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdu  > 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU 8003100 J 4 C N.v.t.
WOmzNodOde  > 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003110 J 4 C N.v.t.
WOmzNodNon  > Netto-omzet uit verleende diensten waarvan overboeking naar andere rubriek 8003120 4 C N.v.t.
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 J 3 C Agrarisch
WOmzAolPom  > Productieomzet 8007010 J 4 C Agrarisch
WOmzAolVpa  > Verpakkingsvergoeding 8007020 J 4 C Agrarisch
WOmzAolGms  > GMO subsidie 8007030 J 4 C Agrarisch
WOmzAolVee  > Verkoop elektra 8007040 J 4 C Agrarisch
WOmzAolVwd  > Vergoeding werk aan derden 8007045 J 4 C Agrarisch
WOmzAolOno  > Overige niet toegerekende opbrengsten 8007050 J 4 C Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 J 3 C Agrarisch
WOmzAovVmu  > Voorraadmutatie 8008005 J 4 C Agrarisch
WOmzAovOzv  > Omzet vee 8008010 J 4 C Agrarisch
WOmzAovOea  > Omzet en Aanwas vee 8008015 J 4 C Agrarisch
WOmzAovBts  > Bedrijfstoeslag 8008020 J 4 C Agrarisch
WOmzAovMel  > Melkgeld 8008030 J 4 C Agrarisch
WOmzAovEie  > Eiergeld 8008040 J 4 C Agrarisch
WOmzNoo Overige netto-omzet 8004000 3 C N.v.t.
WOmzNooNdl  > Overige netto-omzet waarvan licenties 8004010 4 C N.v.t.
WOmzNooNdy  > Opbrengsten uit royalty's 8004020 4 C N.v.t.
WOmzNooNdd  > Opbrengsten uit dividenden 8004030 4 C N.v.t.
WOmzNooOur  > Opbrengsten uit rente 8004060 4 C N.v.t.
WOmzNooOnw  > Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd 8004070 4 C N.v.t.
WOmzNooNdo  > Opbrengsten uit overige bronnen 8004040 4 C N.v.t.
WOmzNooNon  > Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek 8004050 4 C N.v.t.
WOmzNooNtf  > Omzet (nog te factureren) 8004080 4 C N.v.t.
WOmzOit Netto-omzet intercompany transacties 8005000 3 C N.v.t.
WOmzOitOit  > Omzet intercompany transacties 8005010 4 C N.v.t.
WOmzOitOvg  > Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen 8005020 4 C N.v.t.
WOmzOitOvm  > Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen 8005030 4 C N.v.t.
WOmzOitOvd  > Omzet verkopen aan andere deelnemingen 8005040 4 C N.v.t.
WOmzKeb Kortingen, bonussen en provisies 8006000 3 D N.v.t.
WOmzKebVek  > Verleende kortingen 8006010 4 D N.v.t.
WOmzKebOmz  > Omzetbonificaties 8006020 4 D N.v.t.
WOmzKebPrv  > Provisies 8006030 4 D N.v.t.
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3 C N.v.t.
WOmzGrpGr1  > Netto-omzet groep 1 8009100 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr2  > Netto-omzet groep 2 8009200 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr3  > Netto-omzet groep 3 8009300 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr4  > Netto-omzet groep 4 8009400 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr5  > Netto-omzet groep 5 8009500 4 C N.v.t.