Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Netto-omzet

Netto omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Omzetrekeningen.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 82 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 80101 J J J J 3 C N.v.t.
WOmzNopOlh  > Omzet geproduceerde goederen hoog tarief 80105 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlv  > Omzet geproduceerde goederen laag tarief 80110 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlo  > Omzet geproduceerde goederen overige tarieven, behalve 0% 80115 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNopOpg  > Omzet privégebruik geproduceerde goederen 80120 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlg  > Omzet geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 80125 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNopOll  > Omzet geproduceerde goederen omzetbelasting naar u verlegd 80130 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNopOln  > Omzet geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer) 80135 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNopOli  > Omzet geproduceerde goederen naar landen binnen EU 80140 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNopOla  > Omzet geproduceerde goederen installatie/afstandsverkopen binnen EU 80145 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNopOlu  > Omzet geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 80150 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNopOle  > Omzet geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 80155 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNopNod  > Netto-omzet van onbelaste leveringen geproduceerde goederen 80165 4 C N.v.t.
WOmzNopNon  > Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarvan overboeking naar andere rubriek 80189 4 C N.v.t.
WOmzNoh Omzet uit verkoop van handelsgoederen 80300 J J J J 3 C N.v.t.
WOmzNohOlh  > Omzet handelsgoederen hoog tarief 80301 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlv  > Omzet handelsgoederen laag tarief 80305 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlo  > Omzet handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 80310 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNohMai  > Margeinkopen PASSIEF 80315 4 D N.v.t.
WOmzNohOmr  > Margeverkopen 80320 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOpg  > Omzet privégebruik handelsgoederen 80325 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlg  > Omzet handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast 80330 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNohOll  > Omzet handelsgoederen omzetbelasting naar u verlegd 80335 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOln  > Omzet handelsgoederen naar landen buiten EU 80340 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOli  > Omzet Handelsgoederen naar landen binnen EU 80345 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOla  > Omzet handelsgoederen installatie/afstandsverkopen EU 80350 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOlu  > Omzet belaste leveringen handelsgoederen uit landen buiten EU 80355 J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohOle  > Omzet belaste leveringen handelsgoederen uit landen EU 80360 J J J 4 C N.v.t.
WOmzNohNod  > Omzet onbelaste verkoop handelsgoederen 80365 4 C N.v.t.
WOmzNohNon  > Omzet leveringen handelsgoederen waarvan overboeking naar andere rubriek 80389 4 C N.v.t.
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 80500 J J J J 3 C N.v.t.
WOmzNodOdh  > Omzet diensten hoog tarief 80501 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdl  > Omzet diensten laag tarief 80505 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdo  > Omzet diensten overige tarieven, behalve 0% 80510 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNodOpd  > Omzet privégebruik diensten 80515 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNodOdg  > Omzet diensten belast met 0% of niet bij u belast 80520 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNodOdv  > Omzet diensten waarbij omzetbelasting naar u is verlegd 80525 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNodOdb  > Omzet diensten naar landen buiten EU 80530 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdi  > Omzet diensten naar landen binnen EU 80535 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNodOda  > Omzet diensten installatie/afstandsverkopen EU 80540 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNodOdu  > Omzet belaste leveringen diensten uit landen buiten EU 80545 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNodOde  > Omzet belaste leveringen diensten uit landen EU 80550 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNodNod  > Omzet onbelaste diensten 80565 4 C N.v.t.
WOmzNodNon  > Omzet verleende diensten waarvan overboeking naar andere rubriek 80589 4 C N.v.t.
WOmzGrp Netto-omzet groepen 80700 J J J J 3 C N.v.t.
WOmzGrpGr1  > Netto-omzet groep 1 80710 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr2  > Netto-omzet groep 2 80720 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr3  > Netto-omzet groep 3 80730 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr4  > Netto-omzet groep 4 80740 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr5  > Netto-omzet groep 5 80750 4 C N.v.t.
WOmzNoo Overige netto-omzet 81100 J J J J 3 C N.v.t.
WOmzNooNdl  > Overige netto-omzet waarvan licenties 81101 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNooNdy  > Opbrengsten uit royalty's 81105 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNooNdd  > Opbrengsten uit dividenden 81110 J J 4 C N.v.t.
WOmzNooOur  > Opbrengsten uit rente 81120 4 C N.v.t.
WOmzNooOnw  > Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd 81170 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
WOmzNooNdo  > Opbrengsten uit overige bronnen 81180 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNooNtf  > Omzet (nog te factureren) 81190 J J J J 4 C N.v.t.
WOmzNooNon  > Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek 81199 4 C N.v.t.
WOmzOit Netto-omzet intercompany transacties 81300 J+ 3 C N.v.t.
WOmzOitOit  > Omzet intercompany transacties 81305 J+ 4 C N.v.t.
WOmzOitOvg  > Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen 81310 J+ 4 C N.v.t.
WOmzOitOvm  > Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen 81315 J+ 4 C N.v.t.
WOmzOitOvd  > Omzet verkopen aan andere deelnemingen 81320 J+ 4 C N.v.t.
WOmzKeb Kortingen, bonussen en provisies 81500 J J 3 D N.v.t.
WOmzKebVek  > Verleende kortingen 81501 J J 4 D N.v.t.
WOmzKebOmz  > Omzetbonificaties 81510 J J 4 D N.v.t.
WOmzKebPrv  > Provisies 81520 J J 4 D N.v.t.
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 86100 J J 3 C Agrarisch
WOmzAolPom  > Productieomzet 86101 J J 4 C Agrarisch
WOmzAolVpa  > Verpakkingsvergoeding 86110 J J 4 C Agrarisch
WOmzAolGms  > GMO subsidie 86120 J J 4 C Agrarisch
WOmzAolVee  > Verkoop elektra 86130 J J 4 C Agrarisch
WOmzAolVwd  > Vergoeding werk aan derden 86140 J J 4 C Agrarisch
WOmzAolOno  > Overige niet toegerekende opbrengsten 86190 J J 4 C Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 86200 J J 3 C Agrarisch
WOmzAovVmu  > Voorraadmutatie 86201 J J 4 C Agrarisch
WOmzAovOzv  > Omzet vee 86210 J J 4 C Agrarisch
WOmzAovOea  > Omzet en Aanwas vee 86220 J J 4 C Agrarisch
WOmzAovBts  > Bedrijfstoeslag 86230 J J 4 C Agrarisch
WOmzAovMel  > Melkgeld 86240 J J 4 C Agrarisch
WOmzAovEie  > Eiergeld 86250 J J 4 C Agrarisch