Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 39 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WPerLes Lonen en salarissen 4001000 3 D N.v.t.
WPerLesSld  > Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders 4001010 4 D N.v.t.
WPerLesBvc  > Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen 4001020 4 D N.v.t.
WPerLesTep  > Tantièmes en provisie 4001030 4 D N.v.t.
WPerLesLon  > Lonen 4001040 4 D N.v.t.
WPerLesOwe  > Overwerk 4001050 4 D N.v.t.
WPerLesOnr  > Onregelmatigheidstoeslag 4001060 4 D N.v.t.
WPerLesVag  > Vakantiebijslag 4001070 4 D N.v.t.
WPerLesVad  > Vakantiedagen 4001080 4 D N.v.t.
WPerLesGra  > Gratificaties 4001090 4 D N.v.t.
WPerLesLin  > Lonen in natura 4001100 4 D N.v.t.
WPerLesTls  > Spaarloon 4001110 4 D N.v.t.
WPerLesOnu  > Ontslagvergoedingen 4001140 4 D N.v.t.
WPerLesLiv  > Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen 4001150 4 D N.v.t.
WPerLesLoo  > Loonkostenreductie 4001120 4 C N.v.t.
WPerLesOvt  > Overige toeslagen 4001130 4 D N.v.t.
WPerLesOlr  > Overige lonen en salarissen 4001160 4 D N.v.t.
WPerLesLks  > Loonkostensubsidie (LIV) 4001170 4 C N.v.t.
WPerLesDle  > Doorberekende Lonen en salarissen 4001990 4 C N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3 D N.v.t.
WPerSolPsv  > Premies sociale verzekeringen 4002010 4 D N.v.t.
WPerSolBiz  > Bijdrage ziektekostenverzekering 4002020 4 D N.v.t.
WPerSolOpr  > Overige premies 4002030 4 D N.v.t.
WPerSolOsf  > Overige sociale fondsen 4002040 4 D N.v.t.
WPerSolOss  > Overige sociale lasten 4002050 4 D N.v.t.
WPerSolDsl  > Doorberekende sociale lasten 4002990 4 C N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3 D N.v.t.
WPerPenPen  > Pensioenpremies 4003010 4 D N.v.t.
WPerPenAap  > Aanvullende pensioenlasten 4003015 4 D N.v.t.
WPerPenDpe  > Dotatie pensioenvoorziening directie 4003020 4 D N.v.t.
WPerPenVpv  > Vrijval pensioenvoorziening directie 4003030 4 C N.v.t.
WPerPenDvb  > Dotatie voorziening backserviceverplichting directie 4003040 4 D N.v.t.
WPerPenVvb  > Vrijval voorziening backserviceverplichting directie 4003050 4 C N.v.t.
WPerPenDvl  > Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen 4003060 4 D N.v.t.
WPerPenVvl  > Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen 4003070 4 C N.v.t.
WPerPenOpe  > Overige pensioenlasten 4003080 4 D N.v.t.
WPerPenDon  > Doorberekende pensioenlasten 4003990 4 C N.v.t.
WPerOlu Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 4004008 3 D N.v.t.
WPerOluOlp  > Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen 4004009 4 D N.v.t.