Boekhoudplaza.nl

RGS Journaalposten

Loonjournaalpost
Download gekozen set journaalposten
in CSV
in PDF
in Json
[ 1 ] tot [ 28 ] van totaal [ 28 ] RGS codes
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP EZ BV + Branche
RUBRIEK 1
1204010 - Netto lonen overige schulden      C BSchSalNet J J N.v.t.
1204020 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J N.v.t.
1204030 - Tanti√®mes overige schulden      C BSchSalTan J J N.v.t.
1204040 - Te betalen vakantiegeld overige schulden      C BSchSalTvg J J N.v.t.
1204050 - Reservering vakantiedagen overige schulden      C BSchSalTbv J J N.v.t.
1204100 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J N.v.t.
1204110 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J N.v.t.
1204120 - Gratificaties      C BSchSalGra J J N.v.t.
1204130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J N.v.t.
1206010 - Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J N.v.t.
1209110 - Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen      C BSchOvsStp J J N.v.t.
RUBRIEK 4
4001040 - Lonen en salarissen D WPerLesLon J J N.v.t.
4001070 - Vakantiebijslag lonen en salarissen D WPerLesVag J J N.v.t.
4001080 - Vakantiedagen lonen en salarissen D WPerLesVad J J N.v.t.
4001100 - Lonen in natura lonen en salarissen D WPerLesLin J J N.v.t.
4001120 - Loonkostenreductie lonen en salarissen      C WPerLesLoo J J N.v.t.
4001160 - Overige lonen en salarissen lonen en salarissen D WPerLesOlr J J N.v.t.
4002010 - Premies sociale verzekeringen sociale lasten D WPerSolPsv J J N.v.t.
4004000 - Werkkosten vrije ruimte overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkf J J N.v.t.
4006000 - Werkkosten gericht vrijgesteld overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkg J J N.v.t.
4010000 - Werkkosten geen of vrijgesteld loon overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkv J J N.v.t.
4204010 - Brandstofkosten auto's autokosten D WBedAutBra J J J N.v.t.
4204060 - Bijdrage werknemers leaseregeling autokosten      C WBedAutBwl J J N.v.t.
4204070 - Priv√©-gebruik auto's autokosten      C WBedAutPga J J J N.v.t.
4204100 - Kilometervergoeding autokosten D WBedAutKil J J N.v.t.
4204110 - Boetes en bekeuringen autokosten D WBedAutBeb J J J N.v.t.
4204190 - Parkeerkosten auto's autokosten D WBedAutPar J J J N.v.t.
4204200 - Overige autokosten autokosten D WBedAutOak J J J N.v.t.
Toelichting journaalpost

Bedoeld om op basis van RGS de periodieke loonjournaalpost aan te leveren aan een grootboekadministratie. Voorwaarde is dat zowel de salarisadministratie als de boekhouding is ingericht op basis van RGS.