Boekhoudplaza.nl

RGS Omloopsnelheid totale vermogen

RGS kengetallen > Activiteiten > Omloopsnelheid totale vermogen

Toelichting

De omloopsnelheid van het totale vermogen (TV) geeft de verhouding aan tussen de omzet en het totale vermogen (eigen- en vreemd vermogen). Er wordt dan gesproken over netto omzet, oftewel de omzet die tevens de grondslag is voor de BTW. Een hoge omloopsnelheid is in de regel gunstig voor vermogensverschaffers.. 

De omloopsnelheid TV is bij een bepaalde berekeningsmethode (zie DuPont schema) ook onderdeel van de rentabiliteit van het totale vermogen

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Noemer 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Eigen vermogen Teller 5000 BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal -50.000 -70.000
Vreemd vermogen Teller 7000 BVrz Voorzieningen -4.000 -5.000
    8000 BLas Langlopende schulden -30.000 -25.000
    16000 BSch Kortlopende schulden -20.000 -23.000

Kengetal Omloopsnelheid totale vermogen

Omzet
--------------------------------
Totale vermogen (eigen- en vreemd vermogen)

250.000
-------------- = 2,03
123.000