Boekhoudplaza.nl

RGS Omloopsnelheid debiteuren

RGS kengetallen > Activiteiten > Omloopsnelheid debiteuren

Toelichting

De omloopsnelheid van debiteuren geeft aan hoe snel debiteuren betalen.
Een hoge omloopsnelheid is positief voor de liquiditeit van een onderneming. 

Attentiepunten:

  • Als ook met een significant deel aan contante verkopen wordt gewerkt is het van belang bij de omloopsnelheid van debiteuren alleen te rekenen met de aan debiteuren in rekening gebrachte omzet. 
  • Netto omzet is exclusief BTW en vorderingen inclusief BTW. 
  • Er is geen rekening gehouden met een aparte rekening voor Intercompany debiteuren die ook in RGS aanwezig. 
    Als sprake is van Intercompany omzet die deel uitmaakt van de Netto omzet, dan zou de rekening Intercompany debiteuren ook meegenomen kunnen worden.  
      
       

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Noemer 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Debiteuren Teller 13010 BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 40.000 35.000

Kengetal Omloopsnelheid debiteuren

Omzet (op rekening)
--------------------------------
Debiteuren

250.000
-------------- = 6,67
37.500