Boekhoudplaza.nl

RGS Omloopsnelheid materiële vaste activa

RGS kengetallen > Activiteiten > Omloopsnelheid materiële vaste activa

Toelichting

Het gaat erom hoe doelmatig materiële vaste activa ingezet worden om omzet te genereren. Een hoge ratio duidt op het efficiënt inzetten van de materiële vaste activa.

Wij gaan bij dit kengetal uit van de materiële vaste activa, zoals gebouwen, inventaris en machines.
Immateriële- en financiële vaste activa hebben we niet meegenomen bij dit kengetal.
  

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Materiële vaste activa Noemer 2000 BMva Materiële vaste activa 80.000 75.000

Kengetal Omloopsnelheid materiële vaste activa

Netto omzet
--------------------------------
Gemiddelde materiële vaste activa

250.000
-------------- = 3,23
77.500