Boekhoudplaza.nl

RGS Omlooptijd van de voorraad

RGS kengetallen > Activiteiten > Omlooptijd van de voorraad

Toelichting

Dit is het gemiddeld aantal dat de voorraad aanwezig is.
Bij een (te) hoog aantal dagen kan sprake zijn van:
- prijsrisico; waarbij door speculatie (voorraad goedkoop ingekocht) voorraad te hoog kan zijn.
- voorraadrisico; als gevolg van veroudering.
  

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Voorraad Teller 30000 BVrd Voorraden 30.000 25.000
Kostprijs van de omzet Noemer 70000 WKpr Kostprijs van de omzet 80.000

Kengetal Omlooptijd van de voorraad

Gemiddelde voorraad
-------------------------------- x 365
Kostprijs van de omzet

27.500
-------------- x 365 = 124 dagen
80.000