Boekhoudplaza.nl

RGS Omlooptijd crediteuren

RGS kengetallen > Activiteiten > Omlooptijd crediteuren

Toelichting

De omlooptijd crediteuren geeft een indicatie over de gemiddelde betalingstermijn aan leveranciers.
Hoe langer het aantal dagen, hoe beter dat is voor de liquiditeit van een onderneming. De vraag is dan altijd hoe lang leveranciers daarmee akkoord gaan.

Attentiepunt:

  • Er wordt gemeten op basis van de kostprijs van de omzet, oftewel de inkoopwaarde van de omzet. Het gaat hier dan expliciet om handelscrediteuren. Bij gebruik van dit kengetal is het aan te bevelen om ook met de aparte RGS-rekening te werken voor Kosten crediteuren, zoals voor huisvesting of de aanschaf van inventaris.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Crediteuren Noemer 16010 BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten -12.000 -14.000
Kostprijs van de omzet Teller 70000 WKpr Kostprijs van de omzet 80.000

Kengetal Omlooptijd crediteuren

Handelscrediteuren
-------------------------------- x 365
Kostprijs van de omzet

13.000
-------------- x 365 = 58 dagen
80.000