Boekhoudplaza.nl

RGS Omloopsnelheid eigen vermogen

RGS kengetallen > Activiteiten > Omloopsnelheid eigen vermogen

Toelichting

De omloopsnelheid van het eigen vermogen zegt iets over de efficiëncy waarmee het eigen vermogen is ingezet. 
Aangegeven worden hoeveel maal het eigen vermogen wordt omgezet. 
  

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Eigen vermogen Noemer 5000 BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal -50.000 -70.000

Kengetal Omloopsnelheid eigen vermogen

Omzet
--------------------------------
Gem. eigen vermogen

250.000
-------------- = 4,17
60.000