Boekhoudplaza.nl

RGS Personeelskosten versus bruto marge

RGS kengetallen > Personeel > Personeelskosten versus bruto marge

Toelichting

De personeelskosten in verhouding tot de bruto marge geeft aan in in welke mate de bruto marge (omzet minus kostprijs verkopen) dekkend is voor de totale personeelskosten. De totale personeelskosten worden in elk geval geacht significant lager te zijn dan de bruto marge  Er moet ook nog voldoende overblijven voor overige kosten, zoals afschrijvingen, kantoorkosten en huisvesting en bedrijfswinst.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Personeelskosten Noemer 40000 WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 70.000
Werkkostenregeling Noemer 40700 WBedWkr Werkkostenregeling - detail 3.000
Overige personeelsgerelateerde kosten Noemer 40800 WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 60.000
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Kostprijs van de omzet Teller 70000 WKpr Kostprijs van de omzet 80.000

Kengetal Personeelskosten versus bruto marge

Personeelskosten
--------------------------------
Bruto marge

133.000
-------------- = 78 %
170.000