Boekhoudplaza.nl

RGS Inhuur personeel versus totale personeelskosten

RGS kengetallen > Personeel > Inhuur personeel versus totale personeelskosten

Toelichting

Dit kengetal geeft weer in welke mate kosten van ingehuurd personeel deel uitmaakt van de totale personeelskosten. 

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Personeelskosten inhuur Noemer 40801 WBedOvpUik Uitzendkrachten overige personeelskosten 21.000
    40805 WBedOvpUit Uitzendbedrijven overige personeelskosten
    40815 WBedOvpZzp Ingehuurde ZZP-ers overige personeelskosten 25.000
    40820 WBedOvpPay Ingehuurde payrollers overige personeelskosten
Personeelskosten Teller 40000 WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 70.000
Werkkostenregeling Teller 40700 WBedWkr Werkkostenregeling - detail 3.000
Overige personeelsgerelateerde kosten Teller 40800 WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 60.000

Kengetal Inhuur personeel versus totale personeelskosten

Inhuur personeel
--------------------------------
Totale personeelskosten

46.000
-------------- = 35 %
133.000