Boekhoudplaza.nl

RGS Inhuur personeel versus eigen personeelskosten

RGS kengetallen > Personeel > Inhuur personeel versus eigen personeelskosten

Toelichting

Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de kosten van inhuur personeel (zoals zzp'ers en uitzendkrachten) en eigen personeel (dat op de loonlijst van de onderneming staat).

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Personeelskosten inhuur Teller 40801 WBedOvpUik Uitzendkrachten 21.000
    40805 WBedOvpUit Uitzendbedrijven
    40815 WBedOvpZzp Ingehuurde ZZP-ers 25.000
    40820 WBedOvpPay Ingehuurde payrollers
Personeelskosten Noemer 40000 WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 70.000
Werkkostenregeling Noemer 40700 WBedWkr Werkkostenregeling - detail 3.000
Overige personeelsgerelateerde kosten Noemer 40800 WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 60.000
Personeelskosten inhuur Noemer 40801 WBedOvpUik Uitzendkrachten 21.000
    40805 WBedOvpUit Uitzendbedrijven
    40815 WBedOvpZzp Ingehuurde ZZP-ers 25.000
    40820 WBedOvpPay Ingehuurde payrollers

Kengetal Inhuur personeel versus eigen personeelskosten

Kosten inhuur personeel
--------------------------------
Kosten eigen personeel

46.000
-------------- = 53 %
87.000