Boekhoudplaza.nl

RGS Energiekosten versus machines

RGS kengetallen > Sustainability (duurzaamheid) > Energiekosten versus machines

Toelichting

Dit kengetal geeft izicht in de energiekosten in verhouding tot de gemiddelde waarde van het machinepark.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Energiekosten machines Noemer 45354 WBedEemBrm Brandstof machines exploitatie- en machinekosten 18.000
Materiƫle vaste activa Teller 2000 BMva Materiƫle vaste activa 80.000 75.000

Kengetal Energiekosten versus machines

Energiekosten
--------------------------------
Machines

18.000
-------------- = 24 %
75.000