Boekhoudplaza.nl

RGS Energiekosten versus machines

RGS kengetallen > Sustainability (duurzaamheid) > Energiekosten versus machines

Toelichting

Dit kengetal geeft izicht in de energiekosten in verhouding tot de gemiddelde waarde van het machinepark.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Energiekosten machines Teller 45354 WBedEemBrm Brandstof / energiekosten machines 18.000
Machines en installaties Noemer 2150 BMvaMei Machines en installaties 40.000

Kengetal Energiekosten versus machines

Energiekosten
--------------------------------
Machines

18.000
-------------- = 45 %
40.000