Boekhoudplaza.nl

RGS Bruto marge

RGS kengetallen > Activiteiten > Bruto marge

Toelichting

Bruto marge duiden we als netto omzet (dus minus verkoopkortingen) minus kostprijs van de omzet (de inkoopprijs en -kosten bij handelsgoederen). Hetgeen dan overblijft moet voldoende zijn voor alle andere bedrijfskosten, belastingen en winst na belastingen.
ZIe ook EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depriciation and Amortization).

Via het kengetal bruto marge wordt aangegeven welk percentage van de omzet overblijft voor alle andere bedrijfskosten, belastingen en winst na belastingen.

Naast dit kengetal voor de bruto marge kennen we ook een kengetal voor de bruto winstmarge. Bij dit laatste gaat het dan om rentabiliteit.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Noemer 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Kostprijs van de omzet Noemer 70000 WKpr Kostprijs van de omzet 80.000
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden

Kengetal Bruto marge

Omzet minus kostprijs verkopen
--------------------------------
Omzet

170.000
-------------- = 68 %
250.000