Boekhoudplaza.nl

RGS Debt ratio (VV/TV)

RGS kengetallen > Solvabiliteit > Debt ratio (VV/TV)

Toelichting

Debt ratio geeft inzicht in het financieel risico van een onderneming. Bij een hoger financieel risico zal het aantrekken van vreemd vermogen in de regel duurder worden. Een leverage van boven de 0,5 geeft aan dat er meer vreemd vermogen dan eigen vermogen aanwezig is. 

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Vreemd vermogen Noemer 7000 BVrz Voorzieningen -4.000 -5.000
    8000 BLas Langlopende schulden -30.000 -25.000
    16000 BSch Kortlopende schulden -20.000 -23.000
Eigen vermogen Teller 5000 BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal -50.000 -70.000
Vreemd vermogen Teller 7000 BVrz Voorzieningen -4.000 -5.000
    8000 BLas Langlopende schulden -30.000 -25.000
    16000 BSch Kortlopende schulden -20.000 -23.000

Kengetal Debt ratio (VV/TV)

Vreemd vermogen
--------------------------------
Totaal vermogen

53.000
-------------- = 0,43
123.000