Boekhoudplaza.nl

Toelichting Jaarrekening klein publicatie KVK

RGS MKB rapportages > Jaarrekening klein publicatie KVK > Toelichting

Resultaat na belastingen van het boekjaar

Koppeling rapportage jenv-bw2-i:ResultForTheYear
Niveau 4  (Rapportageniveau, staat los van niveau RGS-codes)
Soort STD  (Standaard, saldi RGS codes weergeven)
Tekenwissel J  (Als "J", dan wordt teken +/- bedrag gewisseld)
Optellen / Aftrekken P  (P=Plus - optellen / M=Min - aftrekken)
Waarde SLD  (Eindsaldo)

Gekoppelde RGS codes

RGS code
Reknr
Naam DC ZZP EZ BV SV Branche Saldocheck Optel/Aftrek
BEivOreRvh 5403 Resultaat van het boekjaar C J J J J N.v.t. N.v.t. Optellen
BEivOreVde 5405 Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) C N.v.t. N.v.t. Optellen
BEivOreUpd 5407 Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen C N.v.t. N.v.t. Optellen