Boekhoudplaza.nl

Toelichting Jaarrekening klein publicatie KVK

RGS MKB rapportages > Jaarrekening klein publicatie KVK > Toelichting

Vastgoedbeleggingen

Koppeling rapportage rj-i:InvestmentProperties
Niveau 4  (Rapportageniveau, staat los van niveau RGS-codes)
Soort STD  (Standaard, saldi RGS codes weergeven)
Tekenwissel N  (Als "J", dan wordt teken +/- bedrag gewisseld)
Optellen / Aftrekken P  (P=Plus - optellen / M=Min - aftrekken)
Waarde SLD  (Eindsaldo)

Gekoppelde RGS codes

RGS code
Reknr
Naam DC ZZP EZ BV SV Branche Saldocheck Optel/Aftrek
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen D J+ N.v.t. N.v.t. Optellen