Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEff ]

RGS code BEff
Referentienummer 400000
Omschrijving Effecten (kortlopend)
Wiki uitleg RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
 

1. Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

2. Omtrent de effecten wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Waardering
Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen:

  1. Kostprijs; verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.
  2. Actuele waarde; de reële waarde.
      

 

Kenmerken RGS code

Sortering H
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:SecuritiesFiscal Effecten fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 70 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BEffAan Aandelen 401000 3 J J D N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerd 401010 4 J J D N.v.t.
BEffAanAbeBeg   > Beginbalans aandelen beursgenoteerd 401010.1 5 D N.v.t.
BEffAanAbeAan   > Aankoop 401010.2 5 D N.v.t.
BEffAanAbeVrk   > Verkoop 401010.4 5 C N.v.t.
BEffAanAbeWvr   > Waardeverminderingen 401010.6 5 C N.v.t.
BEffAanAbeAsm   > Afstempeling 401010.5 5 C N.v.t.
BEffAanAbeOvm   > Overige mutaties 401010.7 5 D N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet beursgenoteerd 401020 4 J J D N.v.t.
BEffAanAnbBeg   > Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd 401020.1 5 D N.v.t.
BEffAanAnbAan   > Aankoop 401020.2 5 D N.v.t.
BEffAanAnbVrk   > Verkoop 401020.4 5 C N.v.t.
BEffAanAnbWvr   > Waardeverminderingen 401020.7 5 C N.v.t.
BEffAanAnbAsm   > Afstempeling 401020.5 5 C N.v.t.
BEffAanAnbOvm   > Overige mutaties 401020.6 5 D N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3 J J D N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerd 402010 4 J J D N.v.t.
BEffOblObbBeg   > Beginbalans obligaties beursgenoteerd 402010.1 5 D N.v.t.
BEffOblObbAan   > Aankoop 402010.2 5 D N.v.t.
BEffOblObbVrk   > Verkoop 402010.3 5 C N.v.t.
BEffOblObbWvr   > Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd 402010.5 5 C N.v.t.
BEffOblObbUil   > Uitloting 402010.4 5 C N.v.t.
BEffOblObbAsm   > Afstempeling 402010.7 5 C N.v.t.
BEffOblObbOvm   > Overige mutaties 402010.6 5 D N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet beursgenoteerd 402020 4 J J D N.v.t.
BEffOblOnbBeg   > Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd 402020.1 5 D N.v.t.
BEffOblOnbAan   > Aankoop 402020.2 5 D N.v.t.
BEffOblOnbVrk   > Verkoop 402020.3 5 C N.v.t.
BEffOblOnbWvr   > Waardeverminderingen 402020.5 5 C N.v.t.
BEffOblOnbUil   > Uitloting 402020.4 5 C N.v.t.
BEffOblOnbOvm   > Overige mutaties 402020.6 5 D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3 J J D N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerd 403010 4 J J D N.v.t.
BEffOveOebBeg   > Beginbalans overige effecten beursgenoteerd 403010.1 5 D N.v.t.
BEffOveOebAan   > Aankoop 403010.2 5 D N.v.t.
BEffOveOebVrk   > Verkoop 403010.3 5 C N.v.t.
BEffOveOebWvr   > Waardeverminderingen 403010.4 5 C N.v.t.
BEffOveOebOvm   > Overige mutaties 403010.5 5 D N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet beursgenoteerd 403020 4 J J D N.v.t.
BEffOveOenBeg   > Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd 403020.1 5 D N.v.t.
BEffOveOenAan   > Aankoop 403020.2 5 D N.v.t.
BEffOveOenVrk   > Verkoop 403020.3 5 C N.v.t.
BEffOveOenWvr   > Waardeverminderingen 403020.4 5 C N.v.t.
BEffOveOenOvm   > Overige mutaties 403020.5 5 D N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3 D N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerd 404010 4 D N.v.t.
BEffOptOpbAan   > Aankoop 404010.2 5 D N.v.t.
BEffOptOpbVrk   > Verkoop 404010.3 5 C N.v.t.
BEffOptOpbWvr   > Waardeverminderingen 404010.4 5 C N.v.t.
BEffOptOpbOvm   > Overige mutaties 404010.5 5 D N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet beursgenoteerd 404020 4 D N.v.t.
BEffOptOpnAan   > Aankoop 404020.2 5 D N.v.t.
BEffOptOpnVrk   > Verkoop 404020.3 5 C N.v.t.
BEffOptOpnWvr   > Waardeverminderingen 404020.4 5 C N.v.t.
BEffOptOpnOvm   > Overige mutaties 404020.5 5 D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3 D N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerd 405010 4 D N.v.t.
BEffOpvOpbAan   > Aankoop 405010.2 5 D N.v.t.
BEffOpvOpbVrk   > Verkoop 405010.3 5 C N.v.t.
BEffOpvOpbWvr   > Waardeverminderingen 405010.4 5 C N.v.t.
BEffOpvOpbOvm   > Overige mutaties 405010.5 5 D N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet beursgenoteerd 405020 4 D N.v.t.
BEffOpvOpnAan   > Aankoop 405020.2 5 D N.v.t.
BEffOpvOpnVrk   > Verkoop 405020.3 5 C N.v.t.
BEffOpvOpnWvr   > Waardeverminderingen 405020.4 5 C N.v.t.
BEffOpvOpnOvm   > Overige mutaties 405020.5 5 D N.v.t.
BEffDer Derivaten 406000 3 D Wonen
BEffDerDer - Derivaten 406010 4 D Wonen
BEffDerDerPmd   > Positieve marktwaarde derivaten 406010.1 5 D Wonen
BEffDerDerPed   > Positieve marktwaarde embedded derivaten 465010.2 5 D Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 4. Wordt: 400000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:51:33