Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEga ]

RGS code BEga
Referentienummer 6
Omschrijving Egalisatierekening

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Toegevoegd aan het RGS-schema t.b.v. woningcorporaties.
Onder de egalisatierekening worden baten opgenomen waarop aanspraak is verkregen of reeds ontvangen. Waarbij deze baten geleidelijk in toekomstige jaren ten gunste van het resul­taat zullen worden gebracht. Bij woningcorporaties gaat het meestal om het restant van de in het verleden toegekende BWS-subsidies. Niet te verwarren met een voorziening voor het vormen van een egalisatiereserve voor bijvoorbeeld groot onderhoud.  

Kenmerken RGS code

Sortering J.Z.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Winstaangifte IB bd-i:EqualizationReserveCostsFiscal Kosten egalisatiereserve fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
BEgaEga Egalisatierekening 601000 3 C Wonen
BEgaEgaEga - Egalisatierekening 601010 4 C Wonen
BEgaEgaEgaBeg   > Beginbalans egalisatierekening 601010.1 5 C Wonen
BEgaEgaEgaDot   > Dotatie egalisatierekening 601010.2 5 C Wonen
BEgaEgaEgaOnt   > Onttrekking egalisatierekening 601010.3 5 D Wonen
BEgaEgaEgaOvm   > Overige mutaties egalisatierekening 601010.4 5 C Wonen