Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEga ]

RGS code BEga
Omschrijving Egalisatierekening
Referentienummer 6

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Toegevoegd aan het RGS-schema t.b.v. woningcorporaties.
Onder de egalisatierekening worden baten opgenomen waarop aanspraak is verkregen of reeds ontvangen. Waarbij deze baten geleidelijk in toekomstige jaren ten gunste van het resul­taat zullen worden gebracht. Bij woningcorporaties gaat het meestal om het restant van de in het verleden toegekende BWS-subsidies. Niet te verwarren met een voorziening voor het vormen van een egalisatiereserve voor bijvoorbeeld groot onderhoud.  

Kenmerken RGS code

Sortering J.Z.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BEgaEga Egalisatierekening 601000 3 J.Z.B010 C
BEgaEgaEga - Egalisatierekening 601010 4 J.Z.B020 C
BEgaEgaEgaBeg   > Beginbalans egalisatierekening 601010.1 5 J.Z.B030 C
BEgaEgaEgaDot   > Dotatie egalisatierekening 601010.2 5 J.Z.B040 C
BEgaEgaEgaOnt   > Onttrekking egalisatierekening 601010.3 5 J.Z.B050 D
BEgaEgaEgaOvm   > Overige mutaties egalisatierekening 601010.4 5 J.Z.B060 C