Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEivKapPrs ]

RGS code BEivKapPrs
Referentienummer 509030
Omschrijving (kort) Privé-stortingen
Omschrijving lang Privé-stortingen
Hiërarchie BEiv (5) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivKap (509000) Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Wiki uitleg RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen

Privé onttrekkingen c.q. -opnames en prive stortingen gaan in de regel over een eenmanszaak (al dan niet een zzp'er of in de vorm van een VOF). Boekhoudkundig wordt er vanuit privé geld opgenomen of goederen onttrokken van de onderneming. Of wordt er juist ingebracht in de onderneming vanuit privé. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BEivKap]

Uitleg t.b.v. eenmanszaak

In de praktijk wordt gesproken over "eigen vermogen". Dat is hetgeen een eigenaar in een onderneming heeft geïnvesteerd. 
Het eigen vermogen is altijd gelijk aan alle bezittingen van een onderneming minus de schulden. Mutaties op het eigen vermogen lopen via de winst- en verliesrekening die is opgebouwd uit kosten en opbrengsten. Opbrengsten verhogen het eigen vermogen en kosten verlagen het eigen vermogen.

Het verschil tussen het eigen vermogen aan het einde van een boekjaar en het begin van het boekjaar is gelijk aan de behaalde winst van een onderneming in dat boekjaar. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met onder andere:

  1. Privé opnames; door de ondernemer aan het eigen vermogen onttrokken door bijvoorbeeld een bankopname of de aanschaf van een notebook voor uitsluitend privé gebruik via de bankrekening van de onderneming.
  2. Privé stortingen; door de ondernemer, vanuit privé, aan het eigen vermogen toegevoegd, waarbij dus geen sprake is van winst- of verlies.

Kenmerken RGS code

Sortering J.M.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:EquityGroup Groepsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessAssetsExcludingTaxReservesFiscal Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Nivo [3] Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen (BEivKap)
Winstaangifte IB bd-i:EquityCapitalBusinessAssetsTotalFiscal Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 10 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEivKapPrsPsk   > Privé-storting kapitaal 509030.2 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOns   > Ontvangen schenkingen 509030.3 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOlp   > Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen 509030.4 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOte   > Ontvangen toeslagen en toelagen 509030.5 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOnk   > Ontvangen kostenvergoedingen 509030.6 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOpp   > Opname privé-financieringen 509030.7 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOsp   > Opname privé-spaargelden 509030.8 5 C N.v.t.
BEivKapPrsVep   > Verkoop privé-bezittingen 509030.9 5 C N.v.t.
BEivKapPrsPzl   > Privé-betaalde zakelijke lasten 509030.10 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOps   > Overige privé-stortingen 509030.11 5 C N.v.t.