Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFva
Referentienummer 3
Rekeningnummer (decimaal) 4000
Omschrijving (kort) Financiële vaste activa
Omschrijving lang Financiële vaste activa

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
  2. andere deelnemingen;
  3. vorderingen op groepsmaatschappijen;
  4. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  5. overige effecten;
  6. overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

Kenmerken RGS code

Sortering D
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel Overige vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 497 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 J J D N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs 301010 4 J J D N.v.t.
BFvaDigNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301010.1 5 D N.v.t.
BFvaDigNevInv   > Investeringen 301010.2 5 D N.v.t.
BFvaDigNevAdo   > Bij overname verkregen activa 301010.3 5 D N.v.t.
BFvaDigNevDes   > Desinvesteringen 301010.4 5 C N.v.t.
BFvaDigNevDda   > Afstotingen 301010.5 5 C N.v.t.
BFvaDigNevOmv   > Omrekeningsverschillen 301010.9 5 D N.v.t.
BFvaDigNevOvm   > Overige mutaties 301010.10 5 D N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 301020 4 C N.v.t.
BFvaDigCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301020.1 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeAfs   > Afschrijvingen 301020.2 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 301020.3 5 D N.v.t.
BFvaDigCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 301020.4 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 301020.5 5 D N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen 301030 4 J J D N.v.t.
BFvaDigCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301030.1 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030.2 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 301030.5 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 301030.6 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 301030.7 5 C N.v.t.
BFvaDigCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 301030.8 5 D N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs 302020 4 D N.v.t.
BFvaDioNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302020.1 5 D N.v.t.
BFvaDioNevInv   > Investeringen 302020.2 5 D N.v.t.
BFvaDioNevAdo   > Bij overname verkregen activa 302020.3 5 D N.v.t.
BFvaDioNevDes   > Desinvesteringen 302020.4 5 C N.v.t.
BFvaDioNevDda   > Afstotingen 302020.5 5 C N.v.t.
BFvaDioNevOmv   > Omrekeningsverschillen 302020.9 5 D N.v.t.
BFvaDioNevOvm   > Overige mutaties 302020.10 5 D N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 302030 4 C N.v.t.
BFvaDioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302030.1 5 C N.v.t.
BFvaDioCaeAfs   > Afschrijvingen 302030.2 5 C N.v.t.
BFvaDioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 302030.3 5 D N.v.t.
BFvaDioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 302030.4 5 C N.v.t.
BFvaDioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 302030.5 5 D N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 302040 4 D N.v.t.
BFvaDioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302040.1 5 D N.v.t.
BFvaDioCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040.2 5 D N.v.t.
BFvaDioCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 302040.5 5 D N.v.t.
BFvaDioCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 302040.6 5 D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 J J D N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs 305010 4 J J D N.v.t.
BFvaVogVglBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305010.1 5 D N.v.t.
BFvaVogVglVer   > Investeringen 305010.2 5 D N.v.t.
BFvaVogVglAfl   > Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.3 5 C N.v.t.
BFvaVogVglRen   > Rente vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.13 5 D N.v.t.
BFvaVogVglAdo   > Bij overname verkregen activa 305010.4 5 D N.v.t.
BFvaVogVglDes   > Desinvesteringen 305010.11 5 C N.v.t.
BFvaVogVglDda   > Afstotingen 305010.12 5 C N.v.t.
BFvaVogVglOmv   > Omrekeningsverschillen 305010.8 5 D N.v.t.
BFvaVogVglOvm   > Overige mutaties 305010.10 5 D N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 305020 4 C N.v.t.
BFvaVogCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305020.1 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305020.2 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeAfs   > Afschrijvingen 305020.3 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 305020.4 5 D N.v.t.
BFvaVogCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 305020.5 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 305020.6 5 D N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen 305030 4 D N.v.t.
BFvaVogCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305030.1 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhHer   > Herwaarderingen 305030.2 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 305030.5 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 305030.6 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 305030.7 5 C N.v.t.
BFvaVogCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 305030.8 5 D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D N.v.t.
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs 307010 4 D N.v.t.
BFvaVovVolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307010.1 5 D N.v.t.
BFvaVovVolVer   > Investeringen 307010.2 5 D N.v.t.
BFvaVovVolAfl   > Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) 307010.3 5 D N.v.t.
BFvaVovVolAdo   > Bij overname verkregen activa 307010.4 5 D N.v.t.
BFvaVovVolDes   > Desinvesteringen 307010.11 5 C N.v.t.
BFvaVovVolDda   > Afstotingen 307010.12 5 C N.v.t.
BFvaVovVolOmv   > Omrekeningsverschillen 307010.8 5 D N.v.t.
BFvaVovVolOvm   > Overige mutaties 307010.10 5 D N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 307020 4 C N.v.t.
BFvaVovCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307020.1 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) 307020.2 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeAfs   > Afschrijvingen 307020.3 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 307020.4 5 D N.v.t.
BFvaVovCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 307020.5 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 307020.6 5 D N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen 307030 4 D N.v.t.
BFvaVovCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307030.1 5 D N.v.t.
BFvaVovCuhHer   > Herwaarderingen 307030.2 5 D N.v.t.
BFvaVovCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 307030.5 5 D N.v.t.
BFvaVovCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 307030.6 5 D N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 J J J D N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs 303010 4 J J J D N.v.t.
BFvaAndKprBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303010.1 5 D N.v.t.
BFvaAndKprInv   > Investeringen 303010.2 5 D N.v.t.
BFvaAndKprAdo   > Bij overname verkregen activa 303010.3 5 D N.v.t.
BFvaAndKprAfl   > Aflossingen andere deelnemingen 303010.6 5 C N.v.t.
BFvaAndKprRen   > Rente andere deelnemingen 303010.9 5 D N.v.t.
BFvaAndKprDes   > Desinvesteringen 303010.4 5 C N.v.t.
BFvaAndKprDda   > Afstotingen 303010.5 5 C N.v.t.
BFvaAndKprOmv   > Omrekeningsverschillen 303010.7 5 D N.v.t.
BFvaAndKprOvm   > Overige mutaties 303010.8 5 D N.v.t.
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 303020 4 C N.v.t.
BFvaAndCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303020.1 5 C N.v.t.
BFvaAndCaeAfs   > Afschrijvingen 303020.2 5 C N.v.t.
BFvaAndCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 303020.3 5 D N.v.t.
BFvaAndCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 303020.4 5 C N.v.t.
BFvaAndCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 303020.5 5 D N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen 303030 4 J J J D N.v.t.
BFvaAndCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303030.1 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhHer   > Herwaarderingen andere deelnemingen 303030.2 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 303030.5 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 303030.6 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 303030.7 5 C N.v.t.
BFvaAndCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 303030.8 5 D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3 J J J D N.v.t.
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs 306010 4 J J J D N.v.t.
BFvaVopVplBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306010.1 5 D N.v.t.
BFvaVopVplVer   > Investeringen 306010.2 5 D N.v.t.
BFvaVopVplAfl   > Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 306010.3 5 C N.v.t.
BFvaVopVplRen   > Rente vorderingen op participnaten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010.13 5 D N.v.t.
BFvaVopVplAdo   > Bij overname verkregen activa 306010.4 5 D N.v.t.
BFvaVopVplDes   > Desinvesteringen 306010.11 5 C N.v.t.
BFvaVopVplDda   > Afstotingen 306010.12 5 C N.v.t.
BFvaVopVplOmv   > Omrekeningsverschillen 306010.8 5 D N.v.t.
BFvaVopVplOvm   > Overige mutaties 306010.10 5 D N.v.t.
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 306020 4 C N.v.t.
BFvaVopCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306020.1 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 306010.9 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeAfs   > Afschrijvingen 306020.3 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 306020.4 5 D N.v.t.
BFvaVopCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 306010.5 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 306010.6 5 D N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen 306030 4 D N.v.t.
BFvaVopCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306030.1 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhHer   > Herwaarderingen 306030.2 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 306030.5 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 306030.6 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 306030.7 5 C N.v.t.
BFvaVopCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 306030.8 5 D N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs 304010 4 D N.v.t.
BFvaOveWaaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304010.1 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaInv   > Investeringen 304010.2 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaAdo   > Bij overname verkregen activa 304010.8 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaVrk   > Desinvesteringen 304010.4 5 C N.v.t.
BFvaOveWaaWst   > Waardestijgingen overige effecten 304010.5 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaDda   > Afstotingen 304010.9 5 C N.v.t.
BFvaOveWaaOmv   > Omrekeningsverschillen 304010.6 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaOvm   > Overige mutaties 304010.7 5 D N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 304020 4 C N.v.t.
BFvaOveCuwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304020.1 5 C N.v.t.
BFvaOveCuwAfs   > Afschrijvingen 304020.4 5 C N.v.t.
BFvaOveCuwDca   > Afschrijving op desinvesteringen 304020.5 5 D N.v.t.
BFvaOveCuwWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 304020.2 5 C N.v.t.
BFvaOveCuwTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 304020.3 5 D N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen 304030 4 D N.v.t.
BFvaOveCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304030.1 5 D N.v.t.
BFvaOveCuhHer   > Herwaarderingen overige effecten 304030.2 5 D N.v.t.
BFvaOveCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 304030.5 5 D N.v.t.
BFvaOveCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 304030.6 5 D N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen 309000 3 J J J J D N.v.t.
BFvaOvrVob - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders 309020 4 J J J D N.v.t.
BFvaOvrVobBe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1 309020.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2 309020.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3 309020.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4 309020.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5 309020.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 309020.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 309020.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 309020.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 309020.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 309020.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 309020.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 309020.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 309020.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 309020.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 309020.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVoa - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders 309120 4 J J J C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 1 309120.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 2 309120.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 3 309120.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 4 309120.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 5 309120.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 309120.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 309120.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 309120.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 309120.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 309120.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders 309021 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1 309021.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2 309021.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3 309021.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4 309021.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5 309021.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVga - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 4 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 1 309121.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 2 309121.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 3 309121.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 4 309121.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 5 309121.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 309121.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 309121.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 309121.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 309121.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 309121.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen 309022 4 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1 309022.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2 309022.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3 309022.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4 309022.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5 309022.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVca - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 4 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 1 309122.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 2 309122.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 3 309122.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 4 309122.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 5 309122.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309122.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309122.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309122.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309122.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309122.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen 309023 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 1 309023.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 2 309023.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 3 309023.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 4 309023.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 5 309023.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVaw - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 4 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 1 309123.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 2 309123.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 3 309123.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 4 309123.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 5 309123.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309123.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309123.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309123.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309123.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309123.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvl - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden 309024 4 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 1 309024.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 2 309024.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 3 309024.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 4 309024.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 5 309024.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBea   > Toename vorderingen op lid 1 309024.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBeb   > Toename vorderingen op lid 2 309024.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBec   > Toename vorderingen op lid 3 309024.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBed   > Toename vorderingen op lid 4 309024.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBee   > Toename vorderingen op lid 5 309024.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBef   > Overige mutaties vorderingen op lid 1 309024.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBeg   > Overige mutaties vorderingen op lid 2 309024.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBeh   > Overige mutaties vorderingen op lid 3 309024.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBei   > Overige mutaties vorderingen op lid 4 309024.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBej   > Overige mutaties vorderingen op lid 5 309024.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 4 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 1 309124.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 2 309124.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 3 309124.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 4 309124.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 5 309124.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBea   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 1 309124.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBeb   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 2 309124.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBec   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 3 309124.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBed   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 4 309124.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBee   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 5 309124.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrHva - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam 309025 4 J D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 1 309025.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 2 309025.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 3 309025.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 4 309025.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 5 309025.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBea   > Toename vorderingen op aandeelhouder 1 309025.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBeb   > Toename vorderingen op aandeelhouder 2 309025.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBec   > Toename vorderingen op aandeelhouder 3 309025.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBed   > Toename vorderingen op aandeelhouder 4 309025.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBee   > Toename vorderingen op aandeelhouder 5 309025.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBef   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 1 309025.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBeg   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 2 309025.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBeh   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 3 309025.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBei   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 4 309025.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBej   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 5 309025.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 4 J C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 1 309125.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 2 309125.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 3 309125.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 4 309125.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 5 309125.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBea   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 1 309125.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBeb   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 2 309125.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBec   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 3 309125.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBed   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 4 309125.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBee   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 5 309125.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 J J J J D N.v.t.
BFvaOvrTslTs1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 1 309009.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslTs2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 2 309009.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslTs3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 3 309009.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBea   > Toename te vorderen subsidie 1 309009.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBeb   > Toename te vorderen subsidie 2 309009.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBec   > Toename te vorderen subsidie 3 309009.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBef   > Overige mutaties te vorderen subsidie 1 309009.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBeg   > Overige mutaties te vorderen subsidie 2 309009.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBeh   > Overige mutaties te vorderen subsidie 3 309009.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrTsc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 4 J J J J C N.v.t.
BFvaOvrTscBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 1 309019.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 2 309019.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 3 309019.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBea   > Aflossing / afname te vorderen subsidies 1 309019.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBeb   > Aflossing / afname te vorderen subsidies 2 309019.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBec   > Aflossing / afname te vorderen subsidies 3 309019.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D N.v.t.
BFvaOvrWaaWb1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 1 309050.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaWb2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 2 309050.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaWb3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 3 309050.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBea   > Toename waarborgsom 1 309050.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBeb   > Toename waarborgsom 2 309050.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBec   > Toename waarborgsom 3 309050.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBef   > Overige mutaties waarborgsom 1 309050.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBeg   > Overige mutaties waarborgsom 2 309050.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBeh   > Overige mutaties waarborgsom 3 309050.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrWac - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 4 C N.v.t.
BFvaOvrWacBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 1 309150.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 2 309150.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 3 309150.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBea   > Aflossing / afname waarborgsom 1 309150.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBeb   > Aflossing / afname waarborgsom 2 309150.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBec   > Aflossing / afname waarborgsom 3 309150.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrLed - Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D N.v.t.
BFvaOvrLedLe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 1 309039.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedLe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 2 309039.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedLe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 3 309039.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBea   > Toename ledenrekening 1 309039.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBeb   > Toename ledenrekening 2 309039.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBec   > Toename ledenrekening 3 309039.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBef   > Overige mutaties ledenrekening 1 309039.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBeg   > Overige mutaties ledenrekening 2 309039.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBeh   > Overige mutaties ledenrekening 3 309039.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrLec - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 4 C N.v.t.
BFvaOvrLecBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 1 309139.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 2 309139.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 3 309139.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBea   > Aflossing / afname ledenrekening 1 309139.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBeb   > Aflossing / afname ledenrekening 2 309139.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBec   > Aflossing / afname ledenrekening 3 309139.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvl - Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend) 309029 4 D N.v.t.
BFvaOvrOvlOv1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 1 309029.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlOv2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 2 309029.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlOv3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 3 309029.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBea   > Toename overige financiële vaste activa 1 309029.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBeb   > Toename overige financiële vaste activa 2 309029.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBec   > Toename overige financiële vaste activa 3 309029.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBef   > Overige mutaties overige financiële vaste activa 1 309029.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBeg   > Overige mutaties overige financiële vaste activa 2 309029.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBeh   > Overige mutaties overige financiële vaste activa 3 309029.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 4 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 1 309129.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 2 309129.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 3 309129.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBea   > Aflossing / afname overige financiële vaste activa 1 309129.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBeb   > Aflossing / afname overige financiële vaste activa 2 309129.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBec   > Aflossing / afname overige financiële vaste activa 3 309129.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 309028 4 D Wonen
BFvaOvrSidBeg   > Saldo per begin boekjaar 309028.1 5 D Wonen
BFvaOvrSidStr   > Stortingen 309028.2 5 D Wonen
BFvaOvrSidOnt   > Ontvangsten 309028.3 5 C Wonen
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D Wonen
BFvaOvrAgaBeg   > Saldo per begin boekjaar 309027.1 5 D Wonen
BFvaOvrAgaVlr   > Vrijval ten laste van het resultaat 309027.2 5 C Wonen
BFvaOvrAgaGab   > Geactiveerde afrekening break 309027.3 5 D Wonen
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 J J D N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 J J D N.v.t.
BFvaLbvBllBeg   > Saldo per begin boekjaar 308010.1 5 D N.v.t.
BFvaLbvBllToe   > Toename 308010.2 5 D N.v.t.
BFvaLbvBllAfn   > Afname 308010.3 5 C N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 J J D N.v.t.
BFvaLbvVtvBeg   > Saldo per begin boekjaar 308020.1 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtvToe   > Toename 308020.2 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtvAfn   > Afname 308020.3 5 C N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D N.v.t.
BFvaLbvVtgBeg   > Saldo per begin boekjaar 308030.1 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtgToe   > Toename 308030.2 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtgAfn   > Afname 308030.3 5 C N.v.t.
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3 D Wonen
BFvaSubSub - Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies 310010 4 D Wonen
BFvaSubSubTs1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1 310010.1 5 D Wonen
BFvaSubSubTs2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2 310010.2 5 D Wonen
BFvaSubSubTs3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3 310010.3 5 D Wonen
BFvaSubSubTs4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4 310010.4 5 D Wonen
BFvaSubSubTs5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5 310010.5 5 D Wonen
BFvaSubSubBea   > Toename te vorderen BWS-subsidie 1 310010.6 5 D Wonen
BFvaSubSubBeb   > Toename te vorderen BWS-subsidie 2 310010.7 5 D Wonen
BFvaSubSubBec   > Toename te vorderen BWS-subsidie 3 310010.8 5 D Wonen
BFvaSubSubBed   > Toename te vorderen BWS-subsidie 4 310010.9 5 D Wonen
BFvaSubSubBee   > Toename te vorderen BWS-subsidie 5 310010.10 5 D Wonen
BFvaSubSubBef   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1 310010.11 5 D Wonen
BFvaSubSubBeg   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2 310010.12 5 D Wonen
BFvaSubSubBeh   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3 310010.13 5 D Wonen
BFvaSubSubBei   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4 310010.14 5 D Wonen
BFvaSubSubBej   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5 310010.15 5 D Wonen
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 4 C Wonen
BFvaSubSucBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 5 C Wonen
BFvaSubSucBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 5 C Wonen
BFvaSubSucBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 5 C Wonen
BFvaSubSucBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 5 C Wonen
BFvaSubSucBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 5 C Wonen
BFvaSubSucBea   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 5 C Wonen
BFvaSubSucBeb   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 5 C Wonen
BFvaSubSucBec   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 5 C Wonen
BFvaSubSucBed   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 5 C Wonen
BFvaSubSucBee   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 5 C Wonen
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 J J D N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 J J D N.v.t.
BFvaLenLenLn1   > Beginbalans lening u/g 1 (langlopend) 320010.1 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv1   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.2 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf1   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 1 320010.3 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg1   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 1 320010.4 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv1   > Overige mutaties lening u/g 1 320010.5 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn2   > Beginbalans lening u/g 2 (langlopend) 320010.11 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv2   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.12 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf2   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 2 320010.13 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg2   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 2 320010.14 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv2   > Overige mutaties lening u/g 2 320010.15 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn3   > Beginbalans lening u/g 3 (langlopend) 320010.21 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv3   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.22 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf3   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 3 320010.23 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg3   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 3 320010.24 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv3   > Overige mutaties lening u/g 3 320010.25 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn4   > Beginbalans lening u/g 4 (langlopend) 320010.31 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv4   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.32 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf4   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 4 320010.33 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg4   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 4 320010.34 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv4   > Overige mutaties lening u/g 4 320010.35 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn5   > Beginbalans lening u/g 5 (langlopend) 320010.41 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv5   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.42 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf5   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 5 320010.43 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg5   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 5 320010.44 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv5   > Overige mutaties lening u/g 5 320010.45 5 D N.v.t.
BFvaIlg Interne lening 330000 3 D Wonen
BFvaIlgIlg - Hoofdsom interne lening 330010 4 D Wonen
BFvaIlgIlgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330010.1 5 D Wonen
BFvaIlgIlgInv   > Toename 330010.2 5 D Wonen
BFvaIlgIlgOvm   > Overige mutaties 330010.3 5 D Wonen
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 C Wonen
BFvaIlgAil - Cumulatieve aflossing interne lening 330020 4 C Wonen
BFvaIlgAilBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330020.1 5 C Wonen
BFvaIlgAilAfl   > Aflossing / afname in boekjaar 330020.2 5 C Wonen
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3 D Wonen
BFvaNvmNvm - Verkrijgingsprijs 340010 4 D Wonen
BFvaNvmNvmBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340010.1 5 D Wonen
BFvaNvmNvmInv   > Investeringen 340010.2 5 D Wonen
BFvaNvmNvmAdo   > Bij overname verkregen activa 340010.3 5 D Wonen
BFvaNvmNvmDes   > Desinvesteringen 340010.4 5 C Wonen
BFvaNvmNvmDda   > Afstotingen 340010.5 5 C Wonen
BFvaNvmNvmOmv   > Omrekeningsverschillen 340010.9 5 D Wonen
BFvaNvmNvmOvm   > Overige mutaties 340010.10 5 D Wonen
BFvaNvmCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 340020 4 C Wonen
BFvaNvmCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340020.1 5 C Wonen
BFvaNvmCaeAfs   > Afschrijvingen 340020.2 5 C Wonen
BFvaNvmCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 340020.3 5 D Wonen
BFvaNvmCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 340020.4 5 C Wonen
BFvaNvmCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 340020.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuh - Cumulatieve herwaarderingen 340030 4 D Wonen
BFvaNvmCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340030.1 5 D Wonen
BFvaNvmCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 340030.2 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 340030.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 340030.6 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 340030.7 5 C Wonen
BFvaNvmCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 340030.8 5 D Wonen