Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFva ]

RGS code BFva
Omschrijving Financiƫle vaste activa
Referentienummer 300000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
  2. andere deelnemingen;
  3. vorderingen op groepsmaatschappijen;
  4. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  5. overige effecten;
  6. overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

Kenmerken RGS code

Sortering D
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 D.A D
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs 301010 4 D.A.A D
BFvaDigNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301010.1 5 D.A.A010 D
BFvaDigNevInv   > Investeringen 301010.2 5 D.A.A020 D
BFvaDigNevAdo   > Bij overname verkregen activa 301010.3 5 D.A.A030 D
BFvaDigNevDes   > Desinvesteringen 301010.4 5 D.A.A040 C
BFvaDigNevDda   > Afstotingen 301010.5 5 D.A.A050 C
BFvaDigNevOmv   > Omrekeningsverschillen 301010.9 5 D.A.A080 D
BFvaDigNevOvm   > Overige mutaties 301010.10 5 D.A.A090 D
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 301020 4 D.A.B C
BFvaDigCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301020.1 5 D.A.B010 C
BFvaDigCaeAfs   > Afschrijvingen 301020.2 5 D.A.B020 C
BFvaDigCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 301020.3 5 D.A.B030 D
BFvaDigCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 301020.4 5 D.A.B040 C
BFvaDigCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 301020.5 5 D.A.B050 D
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen 301030 4 D.A.C D
BFvaDigCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301030.1 5 D.A.C010 D
BFvaDigCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030.2 5 D.A.C020 D
BFvaDigCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 301030.5 5 D.A.C030 D
BFvaDigCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 301030.6 5 D.A.C040 D
BFvaDigCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 301030.7 5 D.A.C050 C
BFvaDigCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 301030.8 5 D.A.C060 D
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D.B D
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs 302020 4 D.B.A D
BFvaDioNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302020.1 5 D.B.A010 D
BFvaDioNevInv   > Investeringen 302020.2 5 D.B.A020 D
BFvaDioNevAdo   > Bij overname verkregen activa 302020.3 5 D.B.A030 D
BFvaDioNevDes   > Desinvesteringen 302020.4 5 D.B.A040 C
BFvaDioNevDda   > Afstotingen 302020.5 5 D.B.A050 C
BFvaDioNevOmv   > Omrekeningsverschillen 302020.9 5 D.B.A080 D
BFvaDioNevOvm   > Overige mutaties 302020.10 5 D.B.A090 D
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 302030 4 D.B.B C
BFvaDioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302030.1 5 D.B.B010 C
BFvaDioCaeAfs   > Afschrijvingen 302030.2 5 D.B.B020 C
BFvaDioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 302030.3 5 D.B.B030 D
BFvaDioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 302030.4 5 D.B.B040 C
BFvaDioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 302030.5 5 D.B.B050 D
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 302040 4 D.B.C D
BFvaDioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302040.1 5 D.B.C010 D
BFvaDioCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040.2 5 D.B.C020 D
BFvaDioCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 302040.5 5 D.B.C030 D
BFvaDioCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 302040.6 5 D.B.C040 D
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 D.C D
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs 305010 4 D.C.A D
BFvaVogVglBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305010.1 5 D.C.A010 D
BFvaVogVglVer   > Investeringen 305010.2 5 D.C.A020 D
BFvaVogVglAfl   > Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.3 5 D.C.A030 C
BFvaVogVglRen   > Rente vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.13 5 D.C.A035 D
BFvaVogVglAdo   > Bij overname verkregen activa 305010.4 5 D.C.A040 D
BFvaVogVglDes   > Desinvesteringen 305010.11 5 D.C.A050 C
BFvaVogVglDda   > Afstotingen 305010.12 5 D.C.A060 C
BFvaVogVglOmv   > Omrekeningsverschillen 305010.8 5 D.C.A080 D
BFvaVogVglOvm   > Overige mutaties 305010.10 5 D.C.A090 D
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 305020 4 D.C.B C
BFvaVogCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305020.1 5 D.C.B010 C
BFvaVogCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305020.2 5 D.C.B020 C
BFvaVogCaeAfs   > Afschrijvingen 305020.3 5 D.C.B030 C
BFvaVogCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 305020.4 5 D.C.B040 D
BFvaVogCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 305020.5 5 D.C.B050 C
BFvaVogCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 305020.6 5 D.C.B060 D
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen 305030 4 D.C.C D
BFvaVogCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305030.1 5 D.C.C010 D
BFvaVogCuhHer   > Herwaarderingen 305030.2 5 D.C.C020 D
BFvaVogCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 305030.5 5 D.C.C030 D
BFvaVogCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 305030.6 5 D.C.C040 D
BFvaVogCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 305030.7 5 D.C.C050 C
BFvaVogCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 305030.8 5 D.C.C060 D
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D.D D
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs 307010 4 D.D.A D
BFvaVovVolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307010.1 5 D.D.A010 D
BFvaVovVolVer   > Investeringen 307010.2 5 D.D.A020 D
BFvaVovVolAfl   > Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) 307010.3 5 D.D.A030 D
BFvaVovVolAdo   > Bij overname verkregen activa 307010.4 5 D.D.A040 D
BFvaVovVolDes   > Desinvesteringen 307010.11 5 D.D.A050 C
BFvaVovVolDda   > Afstotingen 307010.12 5 D.D.A060 C
BFvaVovVolOmv   > Omrekeningsverschillen 307010.8 5 D.D.A080 D
BFvaVovVolOvm   > Overige mutaties 307010.10 5 D.D.A090 D
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 307020 4 D.D.B C
BFvaVovCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307020.1 5 D.D.B010 C
BFvaVovCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) 307020.2 5 D.D.B020 C
BFvaVovCaeAfs   > Afschrijvingen 307020.3 5 D.D.B030 C
BFvaVovCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 307020.4 5 D.D.B040 D
BFvaVovCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 307020.5 5 D.D.B050 C
BFvaVovCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 307020.6 5 D.D.B060 D
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen 307030 4 D.D.C D
BFvaVovCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307030.1 5 D.D.C010 D
BFvaVovCuhHer   > Herwaarderingen 307030.2 5 D.D.C020 D
BFvaVovCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 307030.5 5 D.D.C030 D
BFvaVovCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 307030.6 5 D.D.C040 D
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 D.E D
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs 303010 4 D.E.A D
BFvaAndKprBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303010.1 5 D.E.A010 D
BFvaAndKprInv   > Investeringen 303010.2 5 D.E.A020 D
BFvaAndKprAdo   > Bij overname verkregen activa 303010.3 5 D.E.A030 D
BFvaAndKprAfl   > Aflossingen andere deelnemingen 306010.6 5 D.E.A030 C
BFvaAndKprRen   > Rente andere deelnemingen 306010.9 5 D.E.A035 D
BFvaAndKprDes   > Desinvesteringen 303010.4 5 D.E.A040 C
BFvaAndKprDda   > Afstotingen 303010.5 5 D.E.A050 C
BFvaAndKprOmv   > Omrekeningsverschillen 303010.7 5 D.E.A060 D
BFvaAndKprOvm   > Overige mutaties 303010.8 5 D.E.A070 D
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 303020 4 D.E.B C
BFvaAndCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303020.1 5 D.E.B010 C
BFvaAndCaeAfs   > Afschrijvingen 303020.2 5 D.E.B020 C
BFvaAndCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 303020.3 5 D.E.B030 D
BFvaAndCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 303020.4 5 D.E.B040 C
BFvaAndCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 303020.5 5 D.E.B050 D
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen 303030 4 D.E.C D
BFvaAndCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303030.1 5 D.E.C010 D
BFvaAndCuhHer   > Herwaarderingen andere deelnemingen 303030.2 5 D.E.C020 D
BFvaAndCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 303030.5 5 D.E.C030 D
BFvaAndCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 303030.6 5 D.E.C040 D
BFvaAndCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 303030.7 5 D.E.C050 C
BFvaAndCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 303030.8 5 D.E.C060 D
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3 D.F D
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs 306010 4 D.F.A D
BFvaVopVplBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306010.1 5 D.F.A010 D
BFvaVopVplVer   > Investeringen 306010.2 5 D.F.A020 D
BFvaVopVplAfl   > Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 306010.3 5 D.F.A030 C
BFvaVopVplRen   > Rente vorderingen op participnaten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010.13 5 D.F.A035 D
BFvaVopVplAdo   > Bij overname verkregen activa 306010.4 5 D.F.A040 D
BFvaVopVplDes   > Desinvesteringen 306010.11 5 D.F.A050 C
BFvaVopVplDda   > Afstotingen 306010.12 5 D.F.A060 C
BFvaVopVplOmv   > Omrekeningsverschillen 306010.8 5 D.F.A080 D
BFvaVopVplOvm   > Overige mutaties 306010.10 5 D.F.A090 D
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 306020 4 D.F.B C
BFvaVopCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306020.1 5 D.F.B010 C
BFvaVopCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 306010.9 5 D.F.B020 C
BFvaVopCaeAfs   > Afschrijvingen 306020.3 5 D.F.B030 C
BFvaVopCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 306020.4 5 D.F.B040 D
BFvaVopCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 306010.5 5 D.F.B050 C
BFvaVopCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 306010.6 5 D.F.B060 D
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen 306030 4 D.F.C D
BFvaVopCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306030.1 5 D.F.C010 D
BFvaVopCuhHer   > Herwaarderingen 306030.2 5 D.F.C020 D
BFvaVopCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 306030.5 5 D.F.C030 D
BFvaVopCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 306030.6 5 D.F.C040 D
BFvaVopCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 306030.7 5 D.F.C050 C
BFvaVopCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 306030.8 5 D.F.C060 D
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D.G D
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs 304010 4 D.G.A D
BFvaOveWaaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304010.1 5 D.G.A010 D
BFvaOveWaaInv   > Investeringen 304010.2 5 D.G.A020 D
BFvaOveWaaAdo   > Bij overname verkregen activa 304010.8 5 D.G.A040 D
BFvaOveWaaVrk   > Desinvesteringen 304010.4 5 D.G.A050 C
BFvaOveWaaWst   > Waardestijgingen overige effecten 304010.5 5 D.G.A055 D
BFvaOveWaaDda   > Afstotingen 304010.9 5 D.G.A060 C
BFvaOveWaaOmv   > Omrekeningsverschillen 304010.6 5 D.G.A070 D
BFvaOveWaaOvm   > Overige mutaties 304010.7 5 D.G.A080 D
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 304020 4 D.G.B C
BFvaOveCuwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304020.1 5 D.G.B010 C
BFvaOveCuwAfs   > Afschrijvingen 304020.4 5 D.G.B020 C
BFvaOveCuwDca   > Afschrijving op desinvesteringen 304020.5 5 D.G.B030 D
BFvaOveCuwWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 304020.2 5 D.G.B040 C
BFvaOveCuwTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 304020.3 5 D.G.B050 D
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen 304030 4 D.G.C D
BFvaOveCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304030.1 5 D.G.C010 D
BFvaOveCuhHer   > Herwaarderingen overige effecten 304030.2 5 D.G.C020 D
BFvaOveCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 304030.5 5 D.G.C030 D
BFvaOveCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 304030.6 5 D.G.C040 D
BFvaOvr Overige vorderingen (langlopend) 309000 3 D.H D
BFvaOvrVob - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 309020 4 D.H.A D
BFvaOvrVobBe1   > Vorderingen op bestuurders 1 309020.1 5 D.H.A010 D
BFvaOvrVobBe2   > Vorderingen op bestuurders 2 309020.2 5 D.H.A020 D
BFvaOvrVobBe3   > Vorderingen op bestuurders 3 309020.3 5 D.H.A030 D
BFvaOvrVobBe4   > Vorderingen op bestuurders 4 309020.4 5 D.H.A040 D
BFvaOvrVobBe5   > Vorderingen op bestuurders 5 309020.5 5 D.H.A050 D
BFvaOvrVgb - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D.H.B D
BFvaOvrVgbBe1   > Vorderingen op gewezen bestuurders 1 309021.1 5 D.H.B010 D
BFvaOvrVgbBe2   > Vorderingen op gewezen bestuurders 2 309021.2 5 D.H.B020 D
BFvaOvrVgbBe3   > Vorderingen op gewezen bestuurders 3 309021.3 5 D.H.B030 D
BFvaOvrVgbBe4   > Vorderingen op gewezen bestuurders 4 309021.4 5 D.H.B040 D
BFvaOvrVgbBe5   > Vorderingen op gewezen bestuurders 5 309021.5 5 D.H.B050 D
BFvaOvrVoc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D.H.C D
BFvaOvrVocCo1   > Vorderingen op commissaris 1 309022.1 5 D.H.C010 D
BFvaOvrVocCo2   > Vorderingen op commissaris 2 309022.2 5 D.H.C020 D
BFvaOvrVocCo3   > Vorderingen op commissaris 3 309022.3 5 D.H.C030 D
BFvaOvrVocCo4   > Vorderingen op commissaris 4 309022.4 5 D.H.C040 D
BFvaOvrVocCo5   > Vorderingen op commissaris 5 309022.5 5 D.H.C050 D
BFvaOvrVgc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 309023 4 D.H.D D
BFvaOvrVgcCo1   > Vorderingen op gewezen commissaris 1 309023.1 5 D.H.D010 D
BFvaOvrVgcCo2   > Vorderingen op gewezen commissaris 2 309023.2 5 D.H.D020 D
BFvaOvrVgcCo3   > Vorderingen op gewezen commissaris 3 309023.3 5 D.H.D030 D
BFvaOvrVgcCo4   > Vorderingen op gewezen commissaris 4 309023.4 5 D.H.D040 D
BFvaOvrVgcCo5   > Vorderingen op gewezen commissaris 5 309023.5 5 D.H.D050 D
BFvaOvrLvl - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 309024 4 D.H.E D
BFvaOvrLvlLi1   > Vorderingen op lid 1 309024.1 5 D.H.E010 D
BFvaOvrLvlLi2   > Vorderingen op lid 2 309024.2 5 D.H.E020 D
BFvaOvrLvlLi3   > Vorderingen op lid 3 309024.3 5 D.H.E030 D
BFvaOvrLvlLi4   > Vorderingen op lid 4 309024.4 5 D.H.E040 D
BFvaOvrLvlLi5   > Vorderingen op lid 5 309024.5 5 D.H.E050 D
BFvaOvrHva - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309025 4 D.H.F D
BFvaOvrHvaAh1   > Vorderingen op aandeelhouder 1 309025.1 5 D.H.F010 D
BFvaOvrHvaAh2   > Vorderingen op aandeelhouder 2 309025.2 5 D.H.F020 D
BFvaOvrHvaAh3   > Vorderingen op aandeelhouder 3 309025.3 5 D.H.F030 D
BFvaOvrHvaAh4   > Vorderingen op aandeelhouder 4 309025.4 5 D.H.F040 D
BFvaOvrHvaAh5   > Vorderingen op aandeelhouder 5 309025.5 5 D.H.F050 D
BFvaOvrTsl - Te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D.H.G D
BFvaOvrTslTs1   > Te vorderen subsidie 1 (langlopend) 309009.1 5 D.H.G010 D
BFvaOvrTslTs2   > Te vorderen subsidie 2 (langlopend) 309009.2 5 D.H.G020 D
BFvaOvrTslTs3   > Te vorderen subsidie 3 (langlopend) 309009.3 5 D.H.G030 D
BFvaOvrWaa - Waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D.H.H D
BFvaOvrWaaWb1   > Waarborgsom 1 (langlopend) 309050.1 5 D.H.H010 D
BFvaOvrWaaWb2   > Waarborgsom 2 (langlopend) 309050.2 5 D.H.H020 D
BFvaOvrWaaWb3   > Waarborgsom 3 (langlopend) 309050.3 5 D.H.H030 D
BFvaOvrLed - Ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D.H.I D
BFvaOvrLedLe1   > Ledenrekeningen 1 (langlopend) 309039.1 5 D.H.I010 D
BFvaOvrLedLe2   > Ledenrekeningen 2 (langlopend) 309039.2 5 D.H.I020 D
BFvaOvrLedLe3   > Ledenrekeningen 3 (langlopend) 309039.3 5 D.H.I030 D
BFvaOvrOvl - Overige financiƫle vaste activa(langlopend) 309029 4 D.H.J D
BFvaOvrOvlOv1   > Overige vordering 1 (langlopend) 309029.1 5 D.H.J010 D
BFvaOvrOvlOv2   > Overige vordering 2 (langlopend) 309029.2 5 D.H.J020 D
BFvaOvrOvlOv3   > Overige vordering 3 (langlopend) 309029.3 5 D.H.J030 D
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 309028 4 D.H.K D
BFvaOvrSidBeg   > Saldo per begin boekjaar 309028.1 5 D.H.K010 D
BFvaOvrSidStr   > Stortingen 309028.2 5 D.H.K020 D
BFvaOvrSidOnt   > Ontvangsten 309028.3 5 D.H.K030 C
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D.H.L D
BFvaOvrAgaBeg   > Saldo per begin boekjaar 309027.1 5 D.H.L010 D
BFvaOvrAgaVlr   > Vrijval ten laste van het resultaat 309027.2 5 D.H.L020 C
BFvaOvrAgaGab   > Geactiveerde afrekening break 309027.3 5 D.H.L030 D
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 D.I D
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D.I.A D
BFvaLbvBllBeg   > Saldo per begin boekjaar 308010.1 5 D.I.A010 D
BFvaLbvBllToe   > Toename 308010.2 5 D.I.A020 D
BFvaLbvBllAfn   > Afname 308010.3 5 D.I.A030 C
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D.I.B D
BFvaLbvVtvBeg   > Saldo per begin boekjaar 308020.1 5 D.I.B010 D
BFvaLbvVtvToe   > Toename 308020.2 5 D.I.B020 D
BFvaLbvVtvAfn   > Afname 308020.3 5 D.I.B030 C
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D.I.C D
BFvaLbvVtgBeg   > Saldo per begin boekjaar 308030.1 5 D.I.C010 D
BFvaLbvVtgToe   > Toename 308030.2 5 D.I.C020 D
BFvaLbvVtgAfn   > Afname 308030.3 5 D.I.C030 C
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3 D.J D
BFvaSubSub - Te vorderen BWS-subsidies 310010 4 D.J.A D
BFvaSubSubTs1   > Te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend) 310010.1 5 D.J.A010 D
BFvaSubSubTs2   > Te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend) 310010.2 5 D.J.A020 D
BFvaSubSubTs3   > Te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend) 310010.3 5 D.J.A030 D
BFvaSubSubTs4   > Te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend) 310010.4 5 D.J.A030 D
BFvaSubSubTs5   > Te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend) 310010.5 5 D.J.A030 D
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 D.K D
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 D.K.A D
BFvaLenLenLn1   > Lening u/g 1 (langlopend) 320010.1 5 D.K.A010 D
BFvaLenLenAv1   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.2 5 D.K.A020 C
BFvaLenLenLn2   > Lening u/g 2 (langlopend) 320010.3 5 D.K.A030 D
BFvaLenLenAv2   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.4 5 D.K.A040 C
BFvaLenLenLn3   > Lening u/g 3 (langlopend) 320010.5 5 D.K.A050 D
BFvaLenLenAv3   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.6 5 D.K.A060 C
BFvaLenLenLn4   > Lening u/g 4 (langlopend) 320010.7 5 D.K.A070 D
BFvaLenLenAv4   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.8 5 D.K.A080 C
BFvaLenLenLn5   > Lening u/g 5 (langlopend) 320010.9 5 D.K.A090 D
BFvaLenLenAv5   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.10 5 D.K.A100 C
BFvaIlg Interne lening 330000 3 D.L D
BFvaIlgIlg - Interne lening 330010 4 D.L.A010 D
BFvaIlgAil - Aflossing interne lening 330020 4 D.L.A020 C
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 D.L.A030 C
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3 D.M D
BFvaNvmNvm - Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010 4 D.M.A D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 3. Wordt: 300000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:50:51