Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIva ]

RGS code BIva
Omschrijving Immateriële vaste activa
Referentienummer 100000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
  2. kosten van ontwikkeling;
  3. kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
  4. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
  5. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.

Waardering
De immateriële vaste activa moet gewaardeerd worden op basis van kostprijs of actuele waarde (art. 384 lid 1 BW 2). Bij waardering op actuele waarde moet er een herwaarderingsreserve worden opgenomen (art. 390 lid 1 BW 2).
  

Kenmerken RGS code

Sortering A
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 A.A D
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 101010 4 A.A.A D
BIvaKouVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101010.1 5 A.A.A010 D
BIvaKouVvpInv   > Investeringen 101010.2 5 A.A.A020 D
BIvaKouVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 101010.3 5 A.A.A030 D
BIvaKouVvpDes   > Desinvesteringen 101010.4 5 A.A.A040 C
BIvaKouVvpDda   > Afstotingen 101010.5 5 A.A.A050 C
BIvaKouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 101010.6 5 A.A.A080 D
BIvaKouVvpOvm   > Overige mutaties 101010.7 5 A.A.A090 D
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 101020 4 A.A.B C
BIvaKouCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101020.1 5 A.A.B010 C
BIvaKouCaeAfs   > Afschrijvingen 101020.2 5 A.A.B020 C
BIvaKouCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 101020.3 5 A.A.B030 D
BIvaKouCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 101020.4 5 A.A.B040 C
BIvaKouCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 101020.5 5 A.A.B050 D
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen 101030 4 A.A.C D
BIvaKouCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101030.1 5 A.A.C010 D
BIvaKouCuhHer   > Herwaarderingen 101030.2 5 A.A.C020 D
BIvaKouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 101030.3 5 A.A.C030 C
BIvaKouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 101030.4 5 A.A.C040 C
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B D
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 102010 4 A.B.A D
BIvaKooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102010.1 5 A.B.A010 D
BIvaKooVvpInv   > Investeringen 102010.2 5 A.B.A020 D
BIvaKooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 102010.3 5 A.B.A030 D
BIvaKooVvpDes   > Desinvesteringen 102010.4 5 A.B.A040 C
BIvaKooVvpDda   > Afstotingen 102010.5 5 A.B.A050 C
BIvaKooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 102010.6 5 A.B.A080 D
BIvaKooVvpOvm   > Overige mutaties 102010.7 5 A.B.A090 D
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 102020 4 A.B.B C
BIvaKooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102020.1 5 A.B.B010 C
BIvaKooCaeAfs   > Afschrijvingen 102020.2 5 A.B.B020 C
BIvaKooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 102020.3 5 A.B.B030 D
BIvaKooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 102020.4 5 A.B.B040 C
BIvaKooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 102020.5 5 A.B.B050 D
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 102030 4 A.B.C D
BIvaKooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102030.1 5 A.B.C010 D
BIvaKooCuhHer   > Herwaarderingen 102030.2 5 A.B.C020 D
BIvaKooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 102030.3 5 A.B.C030 C
BIvaKooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 102030.4 5 A.B.C040 C
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C D
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 106010 4 A.C.A D
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106010.1 5 A.C.A010 D
BIvaCevVvpInv   > Investeringen 106010.2 5 A.C.A020 D
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 106010.3 5 A.C.A030 D
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen 106010.4 5 A.C.A040 C
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen 106010.5 5 A.C.A050 C
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 106010.6 5 A.C.A080 D
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties 106010.7 5 A.C.A090 D
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 106020 4 A.C.B C
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106020.1 5 A.C.B010 C
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen 106020.2 5 A.C.B020 C
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 106020.3 5 A.C.B030 D
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 106020.4 5 A.C.B040 C
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 106020.5 5 A.C.B050 D
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 106030 4 A.C.C D
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106030.1 5 A.C.C010 D
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen 106030.2 5 A.C.C020 D
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 106030.3 5 A.C.C030 C
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 106030.4 5 A.C.C040 C
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D D
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 107010 4 A.D.A D
BIvaGooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107010.1 5 A.D.A010 D
BIvaGooVvpInv   > Investeringen 107010.2 5 A.D.A020 D
BIvaGooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 107010.3 5 A.D.A030 D
BIvaGooVvpDes   > Desinvesteringen 107010.4 5 A.D.A040 C
BIvaGooVvpDda   > Afstotingen 107010.5 5 A.D.A050 C
BIvaGooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 107010.6 5 A.D.A080 D
BIvaGooVvpOvm   > Overige mutaties 107010.7 5 A.D.A090 D
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 107020 4 A.D.B C
BIvaGooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107020.1 5 A.D.B010 C
BIvaGooCaeAfs   > Afschrijvingen 107020.2 5 A.D.B020 C
BIvaGooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 107020.3 5 A.D.B030 D
BIvaGooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 107020.4 5 A.D.B040 C
BIvaGooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 107020.5 5 A.D.B050 D
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 107030 4 A.D.C D
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107030.1 5 A.D.C010 D
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen 107030.2 5 A.D.C020 D
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 107030.3 5 A.D.C030 C
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 A.D.C035 D
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 107030.4 5 A.D.C040 C
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E D
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 109010 4 A.E.A D
BIvaVoiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109010.1 5 A.E.A010 D
BIvaVoiVvpInv   > Investeringen 109010.2 5 A.E.A020 D
BIvaVoiVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 109010.3 5 A.E.A030 D
BIvaVoiVvpDes   > Desinvesteringen 109010.4 5 A.E.A040 C
BIvaVoiVvpDda   > Afstotingen 109010.5 5 A.E.A050 C
BIvaVoiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 109010.6 5 A.E.A080 D
BIvaVoiVvpOvm   > Overige mutaties 109010.7 5 A.E.A090 D
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 109020 4 A.E.B C
BIvaVoiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109020.1 5 A.E.B010 C
BIvaVoiCaeAfs   > Afschrijvingen 109020.2 5 A.E.B020 C
BIvaVoiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 109020.3 5 A.E.B030 D
BIvaVoiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 109020.4 5 A.E.B040 C
BIvaVoiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 109020.5 5 A.E.B050 D
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 109030 4 A.E.C D
BIvaVoiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109030.1 5 A.E.C010 D
BIvaVoiCuhHer   > Herwaarderingen 109030.2 5 A.E.C020 D
BIvaVoiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 109030.3 5 A.E.C030 C
BIvaVoiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 109030.4 5 A.E.C040 C
BIvaBou Bouwclaims 105000 3 A.K D
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 A.K.A D
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 A.K.A010 D
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 A.K.A020 D
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 A.K.A030 D
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 A.K.A040 C
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 A.K.A050 C
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 A.K.A080 D
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 A.K.A090 D
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 A.K.B C
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 A.K.B010 C
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 A.K.B020 C
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 A.K.B030 D
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 A.K.B040 C
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 A.K.B050 D
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 A.K.C D
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 A.K.C010 D
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 A.K.C020 D
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 A.K.C030 C
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 A.K.C040 C
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 A.Z D
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 110010 4 A.Z.A D
BIvaOivVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110010.1 5 A.Z.A010 D
BIvaOivVvpInv   > Investeringen 110010.2 5 A.Z.A020 D
BIvaOivVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 110010.3 5 A.Z.A030 D
BIvaOivVvpDes   > Desinvesteringen 110010.4 5 A.Z.A040 C
BIvaOivVvpDda   > Afstotingen 110010.5 5 A.Z.A050 C
BIvaOivVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 110010.6 5 A.Z.A080 D
BIvaOivVvpOvm   > Overige mutaties 110010.7 5 A.Z.A090 D
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 110020 4 A.Z.B C
BIvaOivCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110020.1 5 A.Z.B010 C
BIvaOivCaeAfs   > Afschrijvingen 110020.2 5 A.Z.B020 C
BIvaOivCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 110020.3 5 A.Z.B030 D
BIvaOivCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 110020.4 5 A.Z.B040 C
BIvaOivCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 110020.5 5 A.Z.B050 D
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen 110030 4 A.Z.C D
BIvaOivCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110030.1 5 A.Z.C010 D
BIvaOivCuhHer   > Herwaarderingen 110030.2 5 A.Z.C020 D
BIvaOivCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 110030.3 5 A.Z.C030 C
BIvaOivCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 110030.4 5 A.Z.C040 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 1. Wordt: 100000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:47:39